LATİN AMERİKA ÇIKARTMASI - Ayşe Tansever

Yol, Sayı 11, Mayıs-Haziran 2006 Mayıs ayı ortasında Batı basınının gözlerden uzak tutmaya, önemsiz gibi göstermeye çalıştığı, oysa yoksul Latin Amerika ülkeleri ve merkez ülkeleri güçler dengesi açısından önemli bir…
,

‘İYİLER HATTI’NIN BİR HALKASI OLARAK VENEZÜELLA - Mehmet Akyol

Yol, Sayı 10, Mart-Nisan 2006 Emperyalist saldırının ideolojik silahlarından biri olan ‘Şer Hattı’ esp­risine bugün bizlerin de “ideolojik” bir “İyiler Hattı” oluşturarak cevap vermemiz mümkün, bu hattın başlan­gıcına…
,

TOPRAKSIZ KÖYLÜ HAREKETİ (MST) - Ayşe Tansever

Brezilya’da Toprağın İsyanı Yol, Sayı 7, Ağustos-Eylül 2005 Latin Amerika’da Sol Latin Amerika’nın tümünde top­raksız köylü hareketleri yaygındır. Bu Latin Amerika kıtasının ortak geçmişi ile bağlantılı bir…
,

BAJAMEROS !* - Umut Aydın

Bolivya: Devrim ile yok olmanın arasındaki ülke Yol, Sayı 7, Ağustos-Eylül 2005 Görüntüler yavaş yavaş belirginleşi­yor. Göz yaşartıcı gaz hızla havaya karışırken ve plastik mermiler du­varlardan sekerken insan seli akma­ya…

TKP’nin YURTSEVERLİĞİ - Fikret Kızıltan

Yol Sayı 7, Ağustos-Eylül 2005 Ulusal Sol Çizgide Bir Adım Daha Türkiye’de milliyetçiliğin devlet e­liyle pompalandığı bir dönemde bazı komünistler durumdan vazife çıkara­rak “yurtsever cephe” örgütleme yo­lunu tuttular.…

TKP ELEŞTİRİSİ - M. Sinan

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 5, Mart 2004 Son iki yılın sol dünyasının önemli bileşenlerinden bir tanesi de TKP idi, böylece TKP 13 yıl sonra Türkiye siyaset sahnesine yeniden dahil olmuş oldu. Gelenek dergisi çevresi,…
,

ARJANTINAZO KURULU SAATLİ BOMBA - Ayşe Tansever

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 3, Kasım 2002 Arjantin’in dünyanın 7. zengin ülkesi olduğu söylenir. Yeraltı ve üstü zenginlikleri açısından yokun belki de yok olduğu bir ülkedir. Bu zenginlik onun daha 1950 yıllarından…

POLİTİK DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 3, Kasım 2002 A- Dünya Raporu 1- Emperyalizmin yarattığı dünya tablosu Kapitalizmin geldiği aşama; üretici güçlerin temeli olan insan ve doğanın giderek daha fazla ve geri dönülmez…

YILMAZER HALUK GERGER'LE TARTIŞIYOR: KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 2, Ocak 2002 Yılmazer: Hocam YDD hakkında çok yazıldı, çok konuşuldu; daha da çok konuşulacağa benziyor. Çünkü “düzen” dedikleri aslında hiç de oturmuş bir dengeyi ve bu anlamda bir…

YENİ BUSH DIŞ POLİTİKASI VE GLOBAL SAVAŞ - Ayşe TANSEVER

Düşünce Davranışta Yol, Sayı 2, Ocak 2002 Bush’un neden Afganistan’a bombalar yağdırdığını anlamak istiyorsak biraz geriye gidip bu noktaya nasıl gelindiğini açmak gerekiyor. Bush, Clinton dönemi dış ve iç politikalarının…

11 EYLÜL VE “BÜYÜK SATRANÇ” OYUNU - Mehmet Yılmazer

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 2, Ocak 2002 11 Eylül saldırısının hemen ardından yapılan duygusal değerlendirmeler süreci çoktan kapandı. Dünyadaki çıkar savaşlarının, güç dengelerinin yarattığı gerilimlerin özünü…

DEVRİMCİ HAREKETTE KRİZ - Mehmet YILMAZER

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 2, Ocak 2002 Dibe Vuran Tasfiye Süreci, Sorunlar ve Sorular 12 Eylül sonrasında, özellikle de sosyalizmin yıkılışından sonraki süreçte devamlı işlenen ancak “çaresi” bulunamayan bu sorun…