“TÜRKİYE SORUNLARI”NIN ÇÖZÜMÜ POPÜLİZMDE Mİ? - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 I- Giriş Türkiye Solunda 12 Eylül’den hareketle yapılan otokritikler henüz bitmedi. Hatta belki de, hareketler kendilerini yeni muhteva ve biçimler altında topladıkça, geçmiş eleştirileri…

Gelenek Mirası Nasıl Devralıyor? - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 I) Marks-Engels ve Lenin'in Mirası Günümüze Nasıl Aktarılır? Gelenek Dergisi, Türkiye’de “yeni sol ve geleneksel sol olarak iki ana küme" görmektedir. Kendisi “iki yüz yılı aşkın…

Eylül Dersleri: Bilim ve Sınıflar - Tamer ADALI

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Y. Öncü Eleştirisi 12 Eylül yalnızca devrimci örgütlenmelerin yapısını bozmadı, daha da öteye kafalarda o güne kadar şekillenmiş kavramları da bozdu, değişime uğrattı. Sosyalizmin pek…

Türkiye'de Sınıf Mücadelesi ve "Askeri Darbeler" - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Sungur Savran’la Polemik: 12 Eylül deneyinden hareketle, yalnızca yaşanan son on yıl değil, daha çok bütünüyle 1960 sonrası otopsi masasına yatırılıyor, Neden? 12 Mart, zayıf bir iz bırakarak…

"Türkiye Üzerine Tezler" Hakkında Bir Kaç Söz - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Y. Küçük “Türkiye Üzerine Tezler”inin önsözünde “İleri sürdüğüm tezler, yeni çalışmalarla çürütülmedikçe, Türkiye tarihi üzerine şimdiye kadar söylenmiş ve yazılmış olanların…

“TEK TEK ATEŞLER’’DEN BİRİSİNİ YAKABİLMEK İÇİN! - MEHMET YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 "Çözüm" dergisinin eleştirisi Küçük burjuva sosyalizmi “devrimci romantizm ” dönemini çoktan aşmış olmalıy­dı. Eğer 1960 sonrası yeniden doğuşu dikkate alırsak, 12 Marta kadar geçen…

TKP’nin YURTSEVERLİĞİ - Fikret Kızıltan

Yol Sayı 7, Ağustos-Eylül 2005 Ulusal Sol Çizgide Bir Adım Daha Türkiye’de milliyetçiliğin devlet e­liyle pompalandığı bir dönemde bazı komünistler durumdan vazife çıkara­rak “yurtsever cephe” örgütleme yo­lunu tuttular.…

TKP ELEŞTİRİSİ - M. Sinan

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 5, Mart 2004 Son iki yılın sol dünyasının önemli bileşenlerinden bir tanesi de TKP idi, böylece TKP 13 yıl sonra Türkiye siyaset sahnesine yeniden dahil olmuş oldu. Gelenek dergisi çevresi,…

SOL İÇİ ÇATIŞMALARDA DEVRİMCİLERİN TUTUMU ÜZERİNE - İsmail SEÇKİNER

Yol, Sayı 5, Ağustos 1993 İnsanlarımızın kafasını sürekli meşgul eden bir soru var. “Sol neden bölük-pörçük, hedefleri aynı, hepsinin amacı sosyalizm olduğu halde neden birleşemiyor?” Bu soruda, demokrat insanlarımızın…

Demokratik Devrim ve Proletarya İktidarı - Barış DOĞANAY

Yol, Sayı 3, Aralık 1991 (Toplumsal Kurtuluş’a Yanıt) 12 Eylül yenilgisi, olumlu dersler çıkarılmış ya da gerici sonuçlara varılmış olsun, devrimci siyasetler açısından uyarıcı etkiler yarattı. Yenilginin şiddet devrimci…

Kaypakkaya'da Sınıflar Yapısının Tahlili ve Devrim Sorunu - Barış Doğanay

Yol, Sayı 2, Temmuz 1991 (Yeni Demokrasi Dergisine Gecikmiş Bir Yanıt) Türkiye sosyalist hareketinde 60’lı yılların sonları, ülkedeki sosyal sınıflar yapısının özellikleri ve devrimci strateji sorunları üzerindeki tartışmaların…

DEVRİMCİ SOL ELEŞTİRİSİ - Hüseyin Ali KEMAL

  Yol, Sayı 2, Temmuz 1991 Türkiye’de sınıf savaşımı önümüzdeki günlerde yeni ve keskin dönemeçlere ilerliyor. Her dönemeci atlatıp devrim yolunda şaşmaz adımlarla ilerlemek Türkiye gerçeğini doğru kavramaktan…