Gelenek Mirası Nasıl Devralıyor? - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 I) Marks-Engels ve Lenin'in Mirası Günümüze Nasıl Aktarılır? Gelenek Dergisi, Türkiye’de “yeni sol ve geleneksel sol olarak iki ana küme" görmektedir. Kendisi “iki yüz yılı aşkın…

Eylül Dersleri: Bilim ve Sınıflar - Tamer ADALI

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Y. Öncü Eleştirisi 12 Eylül yalnızca devrimci örgütlenmelerin yapısını bozmadı, daha da öteye kafalarda o güne kadar şekillenmiş kavramları da bozdu, değişime uğrattı. Sosyalizmin pek…

Türkiye'de Sınıf Mücadelesi ve "Askeri Darbeler" - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Sungur Savran’la Polemik: 12 Eylül deneyinden hareketle, yalnızca yaşanan son on yıl değil, daha çok bütünüyle 1960 sonrası otopsi masasına yatırılıyor, Neden? 12 Mart, zayıf bir iz bırakarak…

"Türkiye Üzerine Tezler" Hakkında Bir Kaç Söz - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Y. Küçük “Türkiye Üzerine Tezler”inin önsözünde “İleri sürdüğüm tezler, yeni çalışmalarla çürütülmedikçe, Türkiye tarihi üzerine şimdiye kadar söylenmiş ve yazılmış olanların…

“TEK TEK ATEŞLER’’DEN BİRİSİNİ YAKABİLMEK İÇİN! - MEHMET YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 "Çözüm" dergisinin eleştirisi Küçük burjuva sosyalizmi “devrimci romantizm ” dönemini çoktan aşmış olmalıy­dı. Eğer 1960 sonrası yeniden doğuşu dikkate alırsak, 12 Marta kadar geçen…

“YENİDEN YAPILANMA” CUMHURİYET TARİHİNDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI - Mehmet Yılmazer

Yol,  Şubat 2000, Sayı 7 Giriş Yeni bir yüzyıla giriyoruz. Kapanan yüzyılın başlarında emperyalist devlet­ler, o günkü deyimiyle “Düvel-i Muazzama” tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun alınyazısı çiziliyordu.…

“İsyan kontrol altına alındı” - Prof. Fulya Atacan'la Röportaj

Yol, Sayı 18, Kış 2016 Prof. Fulya Atacan’la Ortadoğu ve Suriye üzerine 21 Ekim 2015’de yaptığımız röportaj   Arap coğrafyasında “Arap Baharı” olarak adlandırılan halk isyanlarının başlamasının üzerinden yaklaşık…
,

VENEZÜELLA ZOR BİR DÖNEMEÇTE - Ayşe Tansever

Yol, Sayı 18, Kış 2016 Venezüella zor, tarihi günler yaşıyor. Çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Henüz sosyalist iktidarın ölüm kalım savaşı içinde olduğunu söylemek biraz abartma olacaktır, ama ciddi bir darboğazdan…
,

Fabrikayı Geri Almak: Günümüz Krizinde İşçi Denetimi - Darioa Azzellini

Yol,  Kış 2016 Occupy Times sitesine konuşma tarihi: 26 Nisan 2015 Çeviren: Ayşe Tansever Çevirmen notu: Bu yazı Darioa Azzellini’in Zed yayınlarında çıkan "An Alternative Labour History: Worker Control and Workplace Democracy…

ÇKP NEDEN AYAKTA? - M. Büyükkarabacak

Yol, Temmuz 2013 Giriş 21. yüzyılın ilk on yılına hızlı ekonomik kalkınması ile damgasını vuran Çin, birçok açıdan anlaşılması oldukça zor, sıra dışı bir sentez görünümü vermektedir. Sermayenin küreselleşmesi…

AVRUPA HALK HAREKETLERİ: GERİ SAYIM BAŞLADI MI? - Ayşe Tansever

Yol, Temmuz 2013 Avrupa halklarının çektiği acılara baktıkça şaşırmamak elde değildir. II. Dünya Savaşı sonrası sosyalizmin karşısında durmak isteyen Avrupa burjuva iktidarlar halklara “refah” koşulları yaratmak zorundaydılar.…
,

EVO MORALES'İN ISLA DEL SOL’DEKİ TARİHİ KONUŞMASI - Çeviren: Ayşe Tansever

Yol, Temmuz 2013 Çeviren Notu:  Evo Morales’in bu konuşmasını, 21. Yüzyıl Sosyalizmi programına bir katkı sağladığını düşündüğümüz için yayınlıyoruz. Metnin Türkçe’de çeşitli versiyonları yayınlanmıştır.…