,

KÜRESELLEŞME VE RESTORASYON BAĞLAMINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ - M. Sinan

Yol, Sayı 7, Şubat 2000 Giriş İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye kapitalizmi hangi aşamadan geçiyor? Sosyalizmin yaşadığı yenilginin üzerinden tam on yıl geçti. Türkiye finans kapitalinin 1980’lerde başlattığı sürecin,…

TÜRKİYE DEVRİMCİ HAREKETİNDE TASFİYE SÜREÇLERİ - Mehmet YILMAZER

  Yol, Sayı 5, Ağustos 1993 12 Eylül faşist darbesinin üzerinden on yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, devrimci hareket hala kendini toparlayamamış durumdadır. Toparlamak bir yana, yeni bir tasfiye süreci yaşamaktadır. Oysa…

SOL İÇİ ÇATIŞMALARDA DEVRİMCİLERİN TUTUMU ÜZERİNE - İsmail SEÇKİNER

Yol, Sayı 5, Ağustos 1993 İnsanlarımızın kafasını sürekli meşgul eden bir soru var. “Sol neden bölük-pörçük, hedefleri aynı, hepsinin amacı sosyalizm olduğu halde neden birleşemiyor?” Bu soruda, demokrat insanlarımızın…

KÜÇÜK DEV ÜLKE: KÜBA - Ayşe TANSEVER

Yol, Sayı 4, Ocak 1993 İki yıldır Doğu Avrupa'da halklar sokaklara dökülmüş sosyalizmi lanetliyor. Sosyalizm anavatanında terk ediliyor. Eğrisi doğrusu, iyi yanı kötü yanı, yanlışlıkları, teorisi pratiği eleştirilmeden,…

Demokratik Devrim ve Proletarya İktidarı - Barış DOĞANAY

Yol, Sayı 3, Aralık 1991 (Toplumsal Kurtuluş’a Yanıt) 12 Eylül yenilgisi, olumlu dersler çıkarılmış ya da gerici sonuçlara varılmış olsun, devrimci siyasetler açısından uyarıcı etkiler yarattı. Yenilginin şiddet devrimci…

Kaypakkaya'da Sınıflar Yapısının Tahlili ve Devrim Sorunu - Barış Doğanay

Yol, Sayı 2, Temmuz 1991 (Yeni Demokrasi Dergisine Gecikmiş Bir Yanıt) Türkiye sosyalist hareketinde 60’lı yılların sonları, ülkedeki sosyal sınıflar yapısının özellikleri ve devrimci strateji sorunları üzerindeki tartışmaların…

DEVRİMCİ SOL ELEŞTİRİSİ - Hüseyin Ali KEMAL

  Yol, Sayı 2, Temmuz 1991 Türkiye’de sınıf savaşımı önümüzdeki günlerde yeni ve keskin dönemeçlere ilerliyor. Her dönemeci atlatıp devrim yolunda şaşmaz adımlarla ilerlemek Türkiye gerçeğini doğru kavramaktan…

DEVRİMCİ DEMOKRASİDEN SOSYALİZME - Mehmet YILMAZER

Yol, Sayı 1, Mart 1991 TDKP ve Ekim Eleştirisi H. Fırat'ın "Devrimci Demokrasi ve Sosyalizm" kitabı THKO ve TDKP geleneğinden kesin ve köklü bir kopuşmadır. H. Fırat kendi geçmişiyle hesaplaşırken dolambaçlı bir yol izlemeyip,…

"Devrimden Dönüş" Üzerine Tezler

Çağdaş Yol, Sayı 12, Haziran 1990 12 Eylül yenilgisine, bir de sosyalist ülkelerdeki gelişmeler eklenince Türkiye solunda sadece taktik ya da programatik konularda değil, bizzat Marksizm’in temel önermeleri üzerine yoğun bir tartışma…

TÜRKİYE'DE SOSYAL DEMOKRASİ - Kemal SARUHAN

  Çağdaş Yol, Sayı 12, Haziran 1990 Dergimizin Ağustos 1989 tarihli 8. sayısında Kemal Saruhan imzasıyla yayınlanan Türkiye'de Sosyal demokrasi başlıklı yazı, teknik hatalar ve dizgi yanlışlıkları nedeniyle anlaşılmaz…

Sosyalizmin Truva Atı: Yugoslavya - Ayşe TANSEVER

Çağdaş Yol, Sayı 10, Ocak 1990 Giriş Neden Yugoslavya? Sosyalizm devrim sonrası en canlı, en hareketli günlerini yaşıyor. Macaristan'ı, Doğu Almanya izledi şimdi Çekoslovakya devrimini yapmaya hazırlanıyor. Bulgaristan…

Devrimci Yol savunmasında "Türkiye Gerçeği" - Mehmet YILMAZER

  Çağdaş Yol, Sayı 10, Ocak 1990 “Türkiye Gerçeği: 1960'dan 1980'e" titiz bir emek ürünü. Okunduğunda olayları insan yeniden yaşamaktan kendini alamıyor. Özellikle 1974 sonrası yaşanan hemen her olaya yer verilmiş.…