BADİOU, GEZİ/ROJAVA/HDP “OLAY”I VE FAŞİST REAKSİYON - M. SİNAN MERT

Yol, Bahar 2016 Toplumsal dönüşüm dinamiklerinin biriktiği, toplumsal rutini korumakla görevli yapıların devlet başta olmak üzere zayıfladığı ve engel olma kapasitelerini yitirdiği, toplumsal hayatın yeni seçeneklere açık…

“YENİDEN YAPILANMA” CUMHURİYET TARİHİNDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI - Mehmet Yılmazer

Yol,  Şubat 2000, Sayı 7 Giriş Yeni bir yüzyıla giriyoruz. Kapanan yüzyılın başlarında emperyalist devlet­ler, o günkü deyimiyle “Düvel-i Muazzama” tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun alınyazısı çiziliyordu.…

POULANTZAS’LA DÖNÜŞÜME BAKMAK Sinan Mert

Yol, Yaz 2013 AKP İktidarında Yeni Olan Nedir? Gerçek Yeni Nasıl İnşa Edilir? 2012 yılında yoğun olarak yaşanan ve toplumun başta Kürt halkının siyasi temsilcileri olmak üzere çeşitli muhalif, direngen kesimlerine yönelen…

NEOLİBERAL “OTORİTER DEVLET” - Röportaj: İsmet Akça

  Yol, Yaz 2103 YILDIZ ÜNİVERSİTESİ Siyaset ve Uluslararası ilişkiler Bölümü hocalarından ve aynı zamanda İstanbul Eğitim Sen 6 No’lu şube başkanı İsmet Akça devlet ve iktidar alanında çalışmaları olan ve dersler…

 DEVLET VESAYET İKTİDAR - Mehmet Yılmazer

  Yol, Yaz 2013 AKP on yıldır iktidardadır. Bu on yılın cumhuriyet tarihinde özel bir yere sahip olacağını şimdiden söyleyebiliriz. AKP iktidarına güven ve beklentinin tepe noktasına çıktığı zaman 12 Eylül 2010 referandumu…

BÜYÜK BİR SIÇRAMA OLARAK GEZİ DİRENİŞİ - M. Sinan Mert

Yol, Yaz 2013 Gezi Direnişi büyük bir uyanış ve korku duvarlarını yıkış hareketi olarak Türkiye toplumu açısından çok önemli bir eşik aşımını ifade ediyor. Erdoğan’ın neredeyse her şeyi ve herkesi teslim aldığını…

Alevi Hareketi Üzerine - Fikret Kızıltan

Yol, Sayı 12, Eylül Ekim 2006 2 Temmuz Sivas Katliamı bu yıl başta Sivas, İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda ilde kitlesel mitingler­le anıldı. Anma etkinliklerinin hemen ertesindeki günlerde Avrupa İnsan Hak­ları Mahkemesi’nin,…
,

KÜRESELLEŞME VE RESTORASYON BAĞLAMINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ - M. Sinan

Yol, Sayı 7, Şubat 2000 Giriş İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye kapitalizmi hangi aşamadan geçiyor? Sosyalizmin yaşadığı yenilginin üzerinden tam on yıl geçti. Türkiye finans kapitalinin 1980’lerde başlattığı sürecin,…

TÜRKİYE'DE SOSYAL DEMOKRASİ - Kemal SARUHAN

  Çağdaş Yol, Sayı 12, Haziran 1990 Dergimizin Ağustos 1989 tarihli 8. sayısında Kemal Saruhan imzasıyla yayınlanan Türkiye'de Sosyal demokrasi başlıklı yazı, teknik hatalar ve dizgi yanlışlıkları nedeniyle anlaşılmaz…
,

12 EYLÜL’ÜN İŞÇİ HAREKETİ VE SENDİKALAR AÇISINDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR VE BU SONUÇLARA MÜDAHALEMİZ - Ahmet ERKÖK

Çağdaş Yol, Sayı 7, Mayıs 1989 Giriş Bugünlerde işçi hareketi ve sendikal mücadeleye yaklaşım konusunda çe­şitli görüşler tartışılmakta, değişik alter­natif ve davranış biçimleri ortaya atıl­maktadır. Bu…
,

12 EYLÜL VE KADIN - Gökçe Demir

  Çağdaş Yol, Sayı 6, Ocak 1989 1980’den bu yana kadın hareketinde meydana gelen değişimleri anlayabilmek, ancak sekiz yıllık ekonomik, sosyal, kültürel olarak toplumda meydana gelen “dönüşümleri” çözebilmekle olanaklıdır.…

12 EYLÜL ve BURJUVA SOSYALİZMİ - Tamer Adalı

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 TİP-TKP Birleşmesi Üzerine: Giriş Elimize bir program taslağı geçti. TKP ve TİP’in “birleşik” ürünü olan program taslağı sol hareketin bir bölüğünün 12 Eylül’le birlikte geçirdiği…