, , ,

Devrimci Hareketin Açmazları Ve Çıkış Yolları Tartışmasına Dair* Bahar Ekinci

Devrimci harekette kriz 3. Dönem stratejisini ortaya koyduğumuz günden bugüne aşılabilmiş değil. Belki de içinde yaşarken krizli gidişi olağan görmeye başladık. 3. Dönem stratejisini ortaya koyduğumuz 90’lı yılların…
, ,

Korkut Boratav: "Yeni Ekonomi Programı, IMF'siz Bir IMF Programıdır''* Röportaj

Hocaların hocası, iktisat duayeni Prof. Dr. Korkut Boratav ile 'Yükselen Piyasalar'ın krizini, ABD-Çin Ticaret  savaşlarını, ekonomik krize karşı AKP hükümetinin uygulamaya başladığı Yeni Ekonomik Programın niteliğini…
, ,

“Aynı Gemide Değiliz”: Kriz ve Faşizm Tartışması* M. Sinan Mert

2007’de başlayan küresel kriz konjonktürünün 3. dalgası “yükselmekte olan piyasaları” vuruyor. Kırılgan yapısıyla Türkiye ekonomisi, bu evrenin öne çıkan “model ülkesi” görünümünde. Bu yazıda, öncelikle Marksist…

BADİOU, GEZİ/ROJAVA/HDP “OLAY”I VE FAŞİST REAKSİYON - M. SİNAN MERT

Yol, Bahar 2016 Toplumsal dönüşüm dinamiklerinin biriktiği, toplumsal rutini korumakla görevli yapıların devlet başta olmak üzere zayıfladığı ve engel olma kapasitelerini yitirdiği, toplumsal hayatın yeni seçeneklere açık…

“YENİDEN YAPILANMA” CUMHURİYET TARİHİNDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI - Mehmet Yılmazer

Yol,  Şubat 2000, Sayı 7 Giriş Yeni bir yüzyıla giriyoruz. Kapanan yüzyılın başlarında emperyalist devlet­ler, o günkü deyimiyle “Düvel-i Muazzama” tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun alınyazısı çiziliyordu.…

POULANTZAS’LA DÖNÜŞÜME BAKMAK Sinan Mert

Yol, Yaz 2013 AKP İktidarında Yeni Olan Nedir? Gerçek Yeni Nasıl İnşa Edilir? 2012 yılında yoğun olarak yaşanan ve toplumun başta Kürt halkının siyasi temsilcileri olmak üzere çeşitli muhalif, direngen kesimlerine yönelen…

NEOLİBERAL “OTORİTER DEVLET” - Röportaj: İsmet Akça

  Yol, Yaz 2103 YILDIZ ÜNİVERSİTESİ Siyaset ve Uluslararası ilişkiler Bölümü hocalarından ve aynı zamanda İstanbul Eğitim Sen 6 No’lu şube başkanı İsmet Akça devlet ve iktidar alanında çalışmaları olan ve dersler…

 DEVLET VESAYET İKTİDAR - Mehmet Yılmazer

  Yol, Yaz 2013 AKP on yıldır iktidardadır. Bu on yılın cumhuriyet tarihinde özel bir yere sahip olacağını şimdiden söyleyebiliriz. AKP iktidarına güven ve beklentinin tepe noktasına çıktığı zaman 12 Eylül 2010 referandumu…

BÜYÜK BİR SIÇRAMA OLARAK GEZİ DİRENİŞİ - M. Sinan Mert

Yol, Yaz 2013 Gezi Direnişi büyük bir uyanış ve korku duvarlarını yıkış hareketi olarak Türkiye toplumu açısından çok önemli bir eşik aşımını ifade ediyor. Erdoğan’ın neredeyse her şeyi ve herkesi teslim aldığını…

Alevi Hareketi Üzerine - Fikret Kızıltan

Yol, Sayı 12, Eylül Ekim 2006 2 Temmuz Sivas Katliamı bu yıl başta Sivas, İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda ilde kitlesel mitingler­le anıldı. Anma etkinliklerinin hemen ertesindeki günlerde Avrupa İnsan Hak­ları Mahkemesi’nin,…
,

KÜRESELLEŞME VE RESTORASYON BAĞLAMINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ - M. Sinan

Yol, Sayı 7, Şubat 2000 Giriş İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye kapitalizmi hangi aşamadan geçiyor? Sosyalizmin yaşadığı yenilginin üzerinden tam on yıl geçti. Türkiye finans kapitalinin 1980’lerde başlattığı sürecin,…

TÜRKİYE'DE SOSYAL DEMOKRASİ - Kemal SARUHAN

  Çağdaş Yol, Sayı 12, Haziran 1990 Dergimizin Ağustos 1989 tarihli 8. sayısında Kemal Saruhan imzasıyla yayınlanan Türkiye'de Sosyal demokrasi başlıklı yazı, teknik hatalar ve dizgi yanlışlıkları nedeniyle anlaşılmaz…