, ,

Arjantin Ekonomik Krizi Ve Dersler* Ayşe Tansever

Dünya ülke ekonomileri yeniden bir küresel krize girecek mi girmeyecek mi tartışması uzun süredir yapılıyor. IMF dâhil pek çok uluslararası kurum ve finans uzmanı, dünyada üretilen GSMH ile borçlanma oranlarına bakıldığında krizin…
, , ,

Tekelci Sermaye Saldırıyor: Tepeden Sınıf Mücadelesi* James Petras

Giriş Bankacılar, tarım-işletmeleri elitleri, ticari mega iş sahipleri, sanayiciler, emlak ve sigorta patronları ve onların finans danışmanları, ‘yönetici sınıf’ elit üyeleri hep birlikte özel, kamu çalışanları ve…
, ,

Korkut Boratav: "Yeni Ekonomi Programı, IMF'siz Bir IMF Programıdır''* Röportaj

Hocaların hocası, iktisat duayeni Prof. Dr. Korkut Boratav ile 'Yükselen Piyasalar'ın krizini, ABD-Çin Ticaret  savaşlarını, ekonomik krize karşı AKP hükümetinin uygulamaya başladığı Yeni Ekonomik Programın niteliğini…
, ,

“Aynı Gemide Değiliz”: Kriz ve Faşizm Tartışması* M. Sinan Mert

2007’de başlayan küresel kriz konjonktürünün 3. dalgası “yükselmekte olan piyasaları” vuruyor. Kırılgan yapısıyla Türkiye ekonomisi, bu evrenin öne çıkan “model ülkesi” görünümünde. Bu yazıda, öncelikle Marksist…

“DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ” VE İŞÇİ SINIFI - MEHMET YILMAZER

Yol, Bahar 2016 Kapitalizm “IV. Sanayi Devrimi”ni tartışmaya başladı. Her yıl dünya zenginleri Davos’ta toplanır ve dünya ekonomisinin durumunu görüşürler. Bu yıl konu: IV. Sanayi Devrimi’ydi. 2008 krizinden bir türlü…

İŞÇİ SENDİKALARINDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ - Mehmet AKYOL

Yol, Kış 2016 Ülkede işçi sendikalarının içinde bulunduğu içler acısı durum hakkında bugüne kadar yeterince tartışma yapıldı. Bu durumda çıkış konusunda yazılanlara bakıldığında ise bilinen hazır reçetelerden başka…
,

EKONOMİDE SOSYALİST ALTERNATİFİ YARATMAK - M. Sinan Mert

Yol, Kış 2016 2008’den bu yana derin bir krizle sarsılan kapitalizmin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. 21. Amerika’da yükselen 21. Yüzyıl Sosyalizmi dalgasını, 2008 krizi sonrası…

KRİZ ve ALTERNATİFLER ÜZERİNE... - M. Özgür

Yol, Sayı 15, Kasım-Aralık 2008 Başka Bir Ekonomi Mümkün Firmalar arası rekabet, toplumsal kesimler arası adaletsizlik, spekülasyon ve kriz üreten kapitalizmin alternatifi olmadığını söylemek insan hayal gücüne ve yaratıcılığa…

“SERBEST PAZAR” TANRISI KULLARINI ÇARPIYOR - Mehmet Yılmazer

  Yol, Sayı 15, Kasım-Aralık 2008 Geçen yıl işaretlerini veren finans krizi büyüyüp derinleşiyor. Artık krizin 1929 bunalımı ile karşılaştırılmasına gerek yok. Onun kadar şiddetli olduğu anlaşıldı, ancak ne ölçüde…

Yeni Dönemde Sınıf Çalışmasına Bakışımız Üzerine... - M. Sinan

SODAP olarak önümüzdeki dönemi sınıf hareketinde içine düştüğümüz gerilemeyi durdurma ve yeni mevziler edinme amacıyla değerlendirebilmek istiyoruz. Kenan Budak yoldaşın anması ile birlikte İstanbul’daki bağımsız sendika…

VAROŞLAR: ÇÜRÜMENİN UMUDA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN ALANLAR - Mehmet Yılmazer

Yol, Sayı 13, Kasım-Aralık 2006  Üçüncü Dünya Ülkelerinde en yüksek seviyede yaşansa da, varoşlaşma artık gelişmiş kapitalist merkezlerin de sorunu olmaya başlamışta Zenginlik ve yoksulluğun arasındaki uçurum kapitalizmin…

HAYATIN NERESİNDEYİZ? - Bahar Ekinci

Yol, Sayı 13, Kasım-Aralık 2016 “Derneğe aldığımız kesme şeker ne çabuk tükeniyor Çocuklar mutfaktan geçerken birer ikişer ağızlarına atıyorlar. ‘Şeker de yiyebilsinler ’ dizesi sadece savaşta ölen çocuklara değil…