, ,

Arjantin Ekonomik Krizi Ve Dersler* Ayşe Tansever

Dünya ülke ekonomileri yeniden bir küresel krize girecek mi girmeyecek mi tartışması uzun süredir yapılıyor. IMF dâhil pek çok uluslararası kurum ve finans uzmanı, dünyada üretilen GSMH ile borçlanma oranlarına bakıldığında krizin…
, ,

Korkut Boratav: "Yeni Ekonomi Programı, IMF'siz Bir IMF Programıdır''* Röportaj

Hocaların hocası, iktisat duayeni Prof. Dr. Korkut Boratav ile 'Yükselen Piyasalar'ın krizini, ABD-Çin Ticaret  savaşlarını, ekonomik krize karşı AKP hükümetinin uygulamaya başladığı Yeni Ekonomik Programın niteliğini…
, ,

“Aynı Gemide Değiliz”: Kriz ve Faşizm Tartışması* M. Sinan Mert

2007’de başlayan küresel kriz konjonktürünün 3. dalgası “yükselmekte olan piyasaları” vuruyor. Kırılgan yapısıyla Türkiye ekonomisi, bu evrenin öne çıkan “model ülkesi” görünümünde. Bu yazıda, öncelikle Marksist…
,

EKONOMİDE SOSYALİST ALTERNATİFİ YARATMAK - M. Sinan Mert

Yol, Kış 2016 2008’den bu yana derin bir krizle sarsılan kapitalizmin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. 21. Amerika’da yükselen 21. Yüzyıl Sosyalizmi dalgasını, 2008 krizi sonrası…

KRİZ ve ALTERNATİFLER ÜZERİNE... - M. Özgür

Yol, Sayı 15, Kasım-Aralık 2008 Başka Bir Ekonomi Mümkün Firmalar arası rekabet, toplumsal kesimler arası adaletsizlik, spekülasyon ve kriz üreten kapitalizmin alternatifi olmadığını söylemek insan hayal gücüne ve yaratıcılığa…

“SERBEST PAZAR” TANRISI KULLARINI ÇARPIYOR - Mehmet Yılmazer

  Yol, Sayı 15, Kasım-Aralık 2008 Geçen yıl işaretlerini veren finans krizi büyüyüp derinleşiyor. Artık krizin 1929 bunalımı ile karşılaştırılmasına gerek yok. Onun kadar şiddetli olduğu anlaşıldı, ancak ne ölçüde…

Taylorizmden Postfordizme ve TOPLAM KALİTE SEVİMSİZLİĞİ - Umut Aydın

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 6, Şubat 2005 Her türlü mekanın yıkılışını işitiyorum, parçalana camı ve çöken duvarları, zaman ise son kızgın bir alev. James Joyce Son çeyrek yüzyıldır, kapitalist üre­tim tekniklerinde…
,

KÜRESELLEŞME VE RESTORASYON BAĞLAMINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ - M. Sinan

Yol, Sayı 7, Şubat 2000 Giriş İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye kapitalizmi hangi aşamadan geçiyor? Sosyalizmin yaşadığı yenilginin üzerinden tam on yıl geçti. Türkiye finans kapitalinin 1980’lerde başlattığı sürecin,…

ÜRETİM SÜRECİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI - Mehmet AKYOL

Yol, Sayı 5, Ağustos 1993 Kapitalizme kadar insanlığın yolunu açan insan üretici gücü, kapitalizmle birlikte geri plana düşmüş, teknik üretici gücü adeta tek başına belirleyici olmuştur. Öte yandan kapitalizm, işyerlerinde…
,

KAPİTALİZM ve SOSYALİZM ÜZERİNE RAPOR

Yol, Sayı 1, Mart 1991 Kapitalizm Dünyamız, kelimenin tam anlamıyla tarihi bir dönemden geçiyor. İkinci Dünya savaşıyla birlikte kurulan dengeler insanlık tarihi açısından ne kadar büyük önem taşıdıysa, şimdi o dengelerin…

FİNANS KAPİTALİN YAPISI (II) - Mehmet ÇAĞLAYAN

Çağdaş Yol, Sayı 12, Haziran 1990 Emperyalizm çağına geçiş ile birlikte "finans-kapital" egemenliğinin ortaya çıkışı, sermayenin yeni bir egemenlik biçimini ifade eden “finans-oligarşisi”nin emperyalist ve yarı-sömürge…

Finans-Kapitalin Yapısı - Mehmet ÇAĞLAYAN

  Çağdaş Yol, Sayı 11, Mart 1990 Finans Kapitalin Teorik Çerçevesi Kapitalizmin işleyiş biçimini ve gelişim dinamiğini ele alan ekonomi politiğin, inceleme konusu olmasına yönelik, iki yanlış eğilim tespit etmiş…