SOSYALİST MÜCADELEDE EĞİTİMLE VARILMASI GEREKEN HEDEF VE MİLİTAN KADRONUN NİTELİĞİ NE OLMALIDIR? - Ahmet AYDEMİR

Çağdaş Yol, Sayı 6, Ocak 1989 Yazımızın daha önceki iki bölümünde, sosyalist mücadelede eğitimin rolünü, toplumların gelişiminde eğitim ve kadrolaşmanın önemini ele alıp incelemiştik. Özellikle eğitim konusunu, mücadelemizin…
,

12 EYLÜL VE KADIN - Gökçe Demir

  Çağdaş Yol, Sayı 6, Ocak 1989 1980’den bu yana kadın hareketinde meydana gelen değişimleri anlayabilmek, ancak sekiz yıllık ekonomik, sosyal, kültürel olarak toplumda meydana gelen “dönüşümleri” çözebilmekle olanaklıdır.…

İDEOLOJİK ÖNCÜLÜK FİİLİ ÖNCÜLÜK TEZİNİN ELEŞTİRİSİ - OSMAN DEVREZ

Çağdaş Yol, Sayı 5, Eylül 1988 İşçi Çalışmasına Yaklaşım   Eğer Doğudaki gelişmeleri bir yana bırakırsak, bugün emperyalizmi ve Türkiye’deki egemen sınıfları düşündüren iki hareket öne çıkmıştır.…

OBLOMOV ve OBLOMOVLUĞUMUZ - Kemal SARUHAN

Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 Eylül darbesi, caddelere, meydanlara dökülen kalabalıkları dağıttı. İnsanları evlerine, işyerlerine, okullara kapatmaya; yalnızlaştırılmış, atomize edilmiş bireylerin talimatlarla yan yana…

SOSYALİST MÜCADELEDE EĞİTİMİN ROLÜ ÜSTÜNE - Ahmet AYDEMİR

Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 Sosyalist çalışmada büyük bir yer tutan eğitimin ne olup olmadığını ve nasıl yürütülmesi gerektiğini, içinde bulunduğumuz aşamada ele alıp incelemeyi uygun gördük. Konunun genel yanlarına…

EL SALVADOR - Ayşe Tansever

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Giriş Küba, Nikaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belize, Kosta Rika, hepsi birer Orta Amerika ülkesidirler. Küba dışında hepsi birbiriyle iç içe mevzilenmişlerdir. Çok az farklılıkla…

12 EYLÜL ve BURJUVA SOSYALİZMİ - Tamer Adalı

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 TİP-TKP Birleşmesi Üzerine: Giriş Elimize bir program taslağı geçti. TKP ve TİP’in “birleşik” ürünü olan program taslağı sol hareketin bir bölüğünün 12 Eylül’le birlikte geçirdiği…

NİKARAGUA DEVRİMİ - Ayşe Tansever

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 İrangate skandalından sonra dünya ba­sınında Nikaragua’dan pek söz edilmiyor, ama ülkemizdeki devrimci güçler açısından Sandinista rejimi güncelliğini yitirmemiştir. Silahlı mücadele deneyi…

GORBAÇOV NE YAPIYOR? - Mehmet Yılmazer

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 2007 “Yeni Öncü” eleştirisi “Gorbaçov reformları” ile Sovyetler Bir­liği dünya politikasının odak noktasına otur­du. Dünya ölçüsünde kapitalist basın, Marksologlar, çeşitli sol çevreler…

27 MAYIS-12 EYLÜL

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 12 Eylül, 27 Mayıs’la açılan politik dö­nemin kapatılması oldu. Her iki müdaha­le de Ordu eliyle yapılmıştı. 12 Eylül, 27 Mayıs’ın inkârı olduğuna göre aradaki 20 yılda neler akmış,…

KEMALİZM NEDİR?

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 Kemalizm 1960 sonrası iki ayrı döneminde iki ayrı yönden tartışma gündemine geldi. 1965’lerde özellikle gençlik hareketi içinde konu ol­du. “Amerikan emperyalizmine karşı” yeni bir kurtuluş…

SANCILI ÇİN - Ayşe Tansever   

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987   Son aylarda dünyamızın çeşitli yerlerinde öğrenci olaylarına tanık olduk. Gençliğin ülke olaylarına karşı çok duyarlı olduğuna ve tavrını cesurca ortaya koyduğuna şüphe yok. Çin’de…