“DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ” VE İŞÇİ SINIFI - MEHMET YILMAZER

Yol, Bahar 2016 Kapitalizm “IV. Sanayi Devrimi”ni tartışmaya başladı. Her yıl dünya zenginleri Davos’ta toplanır ve dünya ekonomisinin durumunu görüşürler. Bu yıl konu: IV. Sanayi Devrimi’ydi. 2008 krizinden bir türlü…

İŞÇİ SENDİKALARINDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ - Mehmet AKYOL

Yol, Kış 2016 Ülkede işçi sendikalarının içinde bulunduğu içler acısı durum hakkında bugüne kadar yeterince tartışma yapıldı. Bu durumda çıkış konusunda yazılanlara bakıldığında ise bilinen hazır reçetelerden başka…

Yeni Dönemde Sınıf Çalışmasına Bakışımız Üzerine... - M. Sinan

SODAP olarak önümüzdeki dönemi sınıf hareketinde içine düştüğümüz gerilemeyi durdurma ve yeni mevziler edinme amacıyla değerlendirebilmek istiyoruz. Kenan Budak yoldaşın anması ile birlikte İstanbul’daki bağımsız sendika…

DAYANIŞMA SINIFI YENİDEN YARATABİLİR Mİ? - M. Sinan

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 6, Şubat 2005 “Bir insan yığınının içinde yaşanılan gerçeklik üzerinde tutarlı ve bütün halinde düşünmesini sağlamak, bir felsefe “dahisinin” yapacağı ve yalnız küçük aydın…

SINIF MÜCADELESİNİN SORUNLARI: TARİH VE GÜNÜMÜZ - Mehmet Yılmazer

  Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 6, Şubat 2005 Giriş Sosyalizmin yıkılış süreci aynı zamanda “post-kapitalizm” tartışmalarıyla birlikte yürüdü. Kapitalist üretim biçimindeki bazı değişimler abartılı…

Sendikal Harekette Yol Ayrımı - Mete Akyol

Yol, Sayı 7, Şubat 2000 (Avrupa Deneyimi Üzerine Notlar) Kapitalist metropollerde üretim sürecinde Fordizm-Taylorizm’den “yalın üretim”e geçiş, rakip sosyalist sistemin yıkılışından önce başladı ve bu süreç hala devam…

SENDİKAL KORUCULUK NASIL YIKILACAK? - Hüseyin Ali KEMAL

Yol, Sayı 5, Ağustos 1993 Türkiye'de on yıllardır süregelen “sendikalar faciası” artık iyice işçi sınıfının önünde bir ayak bağı oluşturuyor. Sınıfın 1989‘dan bu yana yükselttiği direniş dalgasının da bu ayak…

Devrimci Hareket ve İşçi Sınıfı - Mehmet YILMAZER

  Çağdaş Yol, Sayı 12, Haziran 1990 “İşçi hareketi, kuşku yok ki, toplumsal muhalefetin ekseni olacaktır.” (İşçilerin Sesi, Melih Pekdemir'le Söyleşi) 12 Mart deneyinden sonra işçi sınıfının mücadele içindeki…
,

12 EYLÜL’ÜN İŞÇİ HAREKETİ VE SENDİKALAR AÇISINDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR VE BU SONUÇLARA MÜDAHALEMİZ - Ahmet ERKÖK

Çağdaş Yol, Sayı 7, Mayıs 1989 Giriş Bugünlerde işçi hareketi ve sendikal mücadeleye yaklaşım konusunda çe­şitli görüşler tartışılmakta, değişik alter­natif ve davranış biçimleri ortaya atıl­maktadır. Bu…

SENDİKAL ORTAM VE İŞÇİLERİN GÖREVLERİ - Emir BAYHAN

  Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 12 Eylül... Yaşamın gerçekçiliğini kavrayamadan, onu değiştirmeye kalkanlara, yine yaşamın attığı ağır bir tokat... Hem öyle bir tokat ki atılmasının üzerinden geçen 8 yıla…

Sendika İçi Demokrasi - Ali Işıkçı

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 Tartışmalı bir toplantı için hazırlanmış konuşma Böyle eğitici bir tartışmalı toplantı düzenledikleri için arkadaşlarımızı huzurunuzda tebrik eder teşekkürlerimizi sunarız. A-…

DİSK OLAYINA GENEL BAKIŞ

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 12 Eylül’le birlikte fiilen kapatılan DİSK geçenlerde mahkeme kararıyla resmen kapatıldı. Bu gelişme karşısında ister istemez yeni bir DİSK'in kurulması konusu gündeme geldi. Fakat aynı zamanda…