VAROŞLAR: ÇÜRÜMENİN UMUDA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN ALANLAR - Mehmet Yılmazer

Yol, Sayı 13, Kasım-Aralık 2006  Üçüncü Dünya Ülkelerinde en yüksek seviyede yaşansa da, varoşlaşma artık gelişmiş kapitalist merkezlerin de sorunu olmaya başlamışta Zenginlik ve yoksulluğun arasındaki uçurum kapitalizmin…

HAYATIN NERESİNDEYİZ? - Bahar Ekinci

Yol, Sayı 13, Kasım-Aralık 2016 “Derneğe aldığımız kesme şeker ne çabuk tükeniyor Çocuklar mutfaktan geçerken birer ikişer ağızlarına atıyorlar. ‘Şeker de yiyebilsinler ’ dizesi sadece savaşta ölen çocuklara değil…

VAROŞLARDA İKTİDAR VE ŞİDDET - Salih İncesoy

Yol, Sayı 13, Kasım-Aralık 2006 Varoşlarda sosyal dokunun en belirgin renkleri iktidar ve şiddet. Kim nereye hakim olmuş... Bilmem ne işini almak için kim kiminle çatışmış... Şu hattı olduğu gibi Karadenizliler mi tutuyormuş...…

Varoş örgütçüleriyle söyleşi: ‘ADALETİ SAĞLAYACAK OLAN HALKIN KENDİSİDİR’

Yol, Sayı 13, Kasım-Aralık 2006  Geçmişin gecekondu mahallelerine bugün daha çok varoş deniyor Varoşlar zaman zaman egemen medyada çeşitli açılardan gündeme getiriliyor, çoğu zaman suç ve şiddetle birlikte anılıyor. Düzen…

VAROŞLAR ÜZERİNE NOTLAR (II) OKMEYDANI DENEYİMİ - Fikret Kızıltan

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 5, Mart 2004 Yol’un bir önceki sayısında gecekondu mahallesinden varoşa geçiş sürecini özetlemiş ve varoşların ekonomik ve sosyal özelliklerine değinmiştik. Bu yazı ise bir deneyimin ışığında…

VAROŞLAR ÜZERİNE NOTLAR (I) - Fikret KIZILTAN

  Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 4, Temmuz 2003 I- Gecekondu Mahallesinden Varoşa Varoş kavramı Türkiye’de, Mart 1995’de İstanbul’un Gazi Mahallesi’nde ve 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de yaşanan olaylardan sonra…