İRAN’DA NELER OLDU?* – MEHMET YILMAZER

  Yol, Bahar 2018   İran’da olaylar durulmaya başlamış görünüyor. Türkiye’nin çok yakında yaşanan bu Devrim’in karekterini ve sonuçlarını değerlendirmeliyiz. Türkiye’nin ezilen insanları İran olaylarını…

ORTA AMERİKA, ABD POLİTİKASI VE GRENADA* - AYŞE TANSEVER

  Yol, Bahar 2018   Bazı coğrafyacılar yeryüzündeki kıtaları sayarken Amerika’yı Kuzey Amerika ve Güney Amerika diye ikiye ayırırlar. Bu iki kıta parçası ortadan incecik bir köprü ile birbirine bağlanır. Burası…

KÜRESELLEŞME SONRASI - MEHMET YILMAZER

Yol, Yaz  2017 Giriş Dünya yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemin ne olabileceğini öngörebilmek için tarihin çok derinliklerine inmeyeceksek, en azından Berlin Duvarı’nın yıkılışı sonrasına bakmak gerekiyor. Neoliberalizm…
,

"GERİ DÖNDÜRMEYECEĞİZ" - AYŞE TANSEVER

Yol, Yaz 2017 Venezüella yine iç ve dış muhalefetin saldırıları ile karşı karşıyadır. Nisan başından beri sokaklar durulmuyor. Ve ülke bir iç savaşın eşiğinde gözüküyor. Bu son olaylar neden birden ortaya çıktı? Neden…

BADİOU, GEZİ/ROJAVA/HDP “OLAY”I VE FAŞİST REAKSİYON - M. SİNAN MERT

Yol, Bahar 2016 Toplumsal dönüşüm dinamiklerinin biriktiği, toplumsal rutini korumakla görevli yapıların devlet başta olmak üzere zayıfladığı ve engel olma kapasitelerini yitirdiği, toplumsal hayatın yeni seçeneklere açık…

BİENNİO ROSSO (KIZIL YILLAR) ve FABRİKA KONSEYLERİ - M. Sinan MERT

Yol, Bahar 2016 I. Dünya Savaşı’nın sonu sadece Ekim Devrimi’nin doğuşu ile hatırlanmamalı. Ezilenlerin iktidarının inşası açısından sonsuz deneylerin biriktiği bir dönem olarak da düşünülebilir 1919-1920 yılları.…

“TÜRKİYE SORUNLARI”NIN ÇÖZÜMÜ POPÜLİZMDE Mİ? - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 I- Giriş Türkiye Solunda 12 Eylül’den hareketle yapılan otokritikler henüz bitmedi. Hatta belki de, hareketler kendilerini yeni muhteva ve biçimler altında topladıkça, geçmiş eleştirileri…

Gelenek Mirası Nasıl Devralıyor? - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 I) Marks-Engels ve Lenin'in Mirası Günümüze Nasıl Aktarılır? Gelenek Dergisi, Türkiye’de “yeni sol ve geleneksel sol olarak iki ana küme" görmektedir. Kendisi “iki yüz yılı aşkın…

Eylül Dersleri: Bilim ve Sınıflar - Tamer ADALI

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Y. Öncü Eleştirisi 12 Eylül yalnızca devrimci örgütlenmelerin yapısını bozmadı, daha da öteye kafalarda o güne kadar şekillenmiş kavramları da bozdu, değişime uğrattı. Sosyalizmin pek…

Türkiye'de Sınıf Mücadelesi ve "Askeri Darbeler" - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Sungur Savran’la Polemik: 12 Eylül deneyinden hareketle, yalnızca yaşanan son on yıl değil, daha çok bütünüyle 1960 sonrası otopsi masasına yatırılıyor, Neden? 12 Mart, zayıf bir iz bırakarak…

"Türkiye Üzerine Tezler" Hakkında Bir Kaç Söz - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Y. Küçük “Türkiye Üzerine Tezler”inin önsözünde “İleri sürdüğüm tezler, yeni çalışmalarla çürütülmedikçe, Türkiye tarihi üzerine şimdiye kadar söylenmiş ve yazılmış olanların…

“TEK TEK ATEŞLER’’DEN BİRİSİNİ YAKABİLMEK İÇİN! - MEHMET YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 "Çözüm" dergisinin eleştirisi Küçük burjuva sosyalizmi “devrimci romantizm ” dönemini çoktan aşmış olmalıy­dı. Eğer 1960 sonrası yeniden doğuşu dikkate alırsak, 12 Marta kadar geçen…