HAKKIMIZDA

YOL, teorik dergi olarak Mart 1987’de yayına başladı. Yılda üç veya dört sayı yayınlandı. Adını Hikmet Kıvılcımlı’nın TKP tarihini, stratejisini irdelediği ve Merkez Komitesi’ne tezler olarak sunduğu kapsamlı eserinden almıştır. YOL’un yayına başladığı yıllara bakarsak Devrimci Hareket için özel bir dönem olduğu söylenebilir.

1980 askeri darbesiyle gelen faşizm yılları devrimci örgütlenmeler için zor yıllar oldu. Operasyonlar, tutuklamalarla düzen bütün gücüyle devrimci siyasi örgütlenmelerin üzerine saldırdı. Bu karanlık günlerde hemen her siyasal yapı darbe aldı. Bugünlerin en parlak eylemi 15 Ağustos 1984’de Kürt Özgürlük Hareketi’nin bağımsızlık mücadelesini ilan ettiği Eruh ve Şemdinli baskınlarıdır.

Çok geçmeden Türkiye Devrimci Hareketi’nde de 1986 yılında canlanma başladı. Bu dönem aynı zamanda yoğun öğrenci ve işçi eylemlerine tanıklık etti. Sınıf mücadelesi tarihimize bu canlanma “Bahar eylemleri” olarak geçmiştir. Eylemlerin en yoğun yaşandığı yıl 1989 olmuştur. Bu dönemin kapanış eylemi maden işçilerinin Ocak 1991’de Ankara’ya başlattıkları büyük yürüyüştür. Bu eylem Ankara’ya varamadan Mengen’de sonlandı.

YOL dergisi böyle bir politik ortamda yayın hayatına başladı. Doğal olarak 12 Eylül askeri darbesinin devrimci hareket üzerinde yarattığı tahribatın dersleriyle ilgilendi. Mücadele yeniden yükselirken önceki deneylerden çıkartılan dersler dergide önemli bir yer aldı. Bu konuda farklı siyasetlerle dönem dersleriyle ilgili tartışmalar yapıldı.

YOL dergisi 12 Eylül askeri darbesi ile kesintiye uğrayan devrimci mücadelenin yeniden nasıl, hangi siyasal hedeflerle yoluna devam edeceğini tartışırken, 1989 sonunda Berlin Duvarı’nın yıkılışı ile kendisini devasa teorik sorunların karşısında buldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyalist sistemin çöküş nedenleri tartışılmaya başlandı. YOL dergisi bu konuya özel bir önem verdi, yıkılışın nedenleri ile ilgili araştırmalar yayınladı.

90’lı yıllarda YOL dergisinde bir yandan sosyalizmin sorunları irdelenirken, diğer yandan kapitalizmin yaşadığı değişimler kavranmaya çalışılıyordu. “Yeni dünya düzeni”, “küreselleşme” ve “neoliberalizm” kavramlarının hızla dolaşıma girdiği bu yıllarda kapitalizm de kendine sosyalist sistemin olmadığı bir dünyada yeni yollar arıyordu. Bu konular hem pratik politika açısından önemliydi, hem de ortaya dünya ölçüsünde sınıflar mücadelesi için yeni bir ortamın oluşmakta olduğunun bazı işaretlerini veriyordu.

Sosyalizmin yıkılışı, küreselleşme ve Kürt Özgürlük Hareketi’nin gelişmesi, ülkede mücadele koşullarında önemli değişimler ortaya çıkacağına işaret ediyordu. Devrimci Hareket yeni stratejiler geliştirme göreviyle yüz yüzeydi. Bu görevin altından kalkamadığı ölçüde Bahar eylemlerinin verdiği moral ve güçle kısmi bir gelişme yaşansa da, 90’lı yıllar ilerledikçe sorunlar da artıyordu. Bu dönem YOL için de sorunlu oldu. 1993 yılı sonuna doğru yayınına ara verdi.

Türkiye Devrimci Hareketi yeni bir dönemin eşiğindeydi. Tek parti yılları ve 60’lar sonrasında iki farklı dönem yaşayan Devrimci Hareket, 90’lı yılların ortalarına doğru “üçüncü bir dönemin” içine giriyordu. Bu dönemi tanımlayan bir özel sayı 1997 Nisan’ında “Kulübelere Barış Saraylara Savaş” adıyla çıktı.

Fakat yayın yine bir düzene kavuşamadı, ara 2000 yılı başına kadar devam etti. Şubat 2000’de YOL yeniden yayına başladı. O ara ülkedeki en önemli gündem olan cumhuriyetin yeniden yapılanmasını, küreselleşmenin etkilerini irdeleyen bir sayı ile okuyucularıyla buluştu. Yine bu sayıda Kürt Özgürlük Hareketi’nin yaşadığı stratejik değişim de kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Berlin Duvarı’nın yıkılışının ideolojik ve siyasal etkileri iki binli yıllarda ortaya çıkmaya başladı. Bunları dikkate alarak YOL dergisi “post-modernizmi”, “devrimci harekette bunalımı”, “günümüzde devrim sorunu”nu çeşitli sayılarında irdeledi. Ayrıca o günler ortaya çıkan iktidar ve devlet olmadan demokrasinin inşası görüşü de değerlendirildi. Bir eğilim haline gelmeye başlayan “iktidar olmadan dünyayı değiştirmek” anlayışı mercek altına alındı.

2005 sonuna doğru YOL dergisi yapısal bir değişime gitti. Teorik dergi biçiminden kapsamlı bir siyasal dergiye dönüştü. Uzun teorik araştırmalar yerine çok çeşitli konuları kapsayan daha kısa yazılar tercih edildi.

2005 sonrası YOL sayılarında “21. yüzyıl sosyalizmi” ve “ikili iktidar” deneyleri özel bir yer tutar. Latin Amerika’da Venezüella’da pratik olarak yapılan gözlemler dergi sayfalarına değerlendirme olarak yansıdı.

2008 yılında dergi yeniden eski biçimine döndü. Teorik bir dergi olarak iki sayı yayınlandıktan sonra 2009 yılında YOL uzun bir ara verdi. 2013 Temmuz’undan itibaren yeniden yayına başlayan YOL, yılda üç sayı çıkmayı hedefliyor.

Bu sitede YOL’un 1987’den beri yayınlanmış sayılarının tamamını pdf formatında ve kategori edilmiş seçme yazılar bulabileceksiniz.