, , ,

Devrimci Hareketin Açmazları Ve Çıkış Yolları Tartışmasına Dair* Bahar Ekinci

Devrimci harekette kriz 3. Dönem stratejisini ortaya koyduğumuz günden bugüne aşılabilmiş değil. Belki de içinde yaşarken krizli gidişi olağan görmeye başladık. 3. Dönem stratejisini ortaya koyduğumuz 90’lı yılların…

SOL KRİZİNİ AŞAR MI? - M. Sinan

Yol, Sayı 14, Aralık 2007 - Ocak Şubat 2008 Türkiye solu yaklaşık 100 yıllık tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşıyor. 1930-40’ların karanlığından 60 çıkışıyla sıyrılan, 12 Eylül ile çok ağır bir darbe yemesine…

YAŞADIĞIMIZ KRİZ VE ÇIKIŞ YOLU - Mehmet Yılmazer

Yol, Sayı 14, Aralık 2007 - Ocak Şubat 2008 Hareketimiz bu yılın başlarında önemli bir krizin içine girdi. Bu kriz sırasında hem kadro kaybına uğradı, hem de maddi imkânlarını kaybetti. Ancak bunlardan çok daha önemlisi krizin…

DEVRİMCİ HAREKETTE KRİZ - Mehmet YILMAZER

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 2, Ocak 2002 Dibe Vuran Tasfiye Süreci, Sorunlar ve Sorular 12 Eylül sonrasında, özellikle de sosyalizmin yıkılışından sonraki süreçte devamlı işlenen ancak “çaresi” bulunamayan bu sorun…

TÜRKİYE DEVRİMCİ HAREKETİNDE TASFİYE SÜREÇLERİ - Mehmet YILMAZER

  Yol, Sayı 5, Ağustos 1993 12 Eylül faşist darbesinin üzerinden on yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, devrimci hareket hala kendini toparlayamamış durumdadır. Toparlamak bir yana, yeni bir tasfiye süreci yaşamaktadır. Oysa…