DÜNYADAN MÜZAKERE SÜRECİ ÖRNEKLERİ - SALİH İNCESOY

Yol, Bahar 2016 Müzakere kavramı, Kürt sorunundan hareketle Türkiye politikasında ağırlıklı bir yer tutmuş durumda. Yakın tarihimizin dünyasında çatışma yaşanan alanların önemli bir kısmında durum böyle. Öyle ki bu güncel…

SOSYALİZM, İKTİDAR SORUNU VE ÖZYÖNETİMLER - M. SİNAN MERT

20. yüzyıl sosyalizminin en büyük zaafının iktidar alanında olduğu söylenebilir. İktidarın sınıf adına inşası görevinin büyük oranda sınıfın öncü partisi tarafından üstlenilmesinin, sınıfın kendisinin iktidar ilişkisinin…

Ermeni Soykırımı ve Sol Tarih Yazımı Üzerine - Muzaffer Kaya

Yol, Kış 2016 Bu oturumda felsefi olmaktan çok tarihsel ve güncel boyutları olan bir tartışma yapacağız. Nejat’ın Menkıbe’de ve diğer yazılarındaki sola ilişkin tartışmaları açmaya çalışacağız. Ben biraz daha geçmişe…

KÜRT HAREKETİNDE STRATEJİK DÖNÜŞ VE GELİŞMELER KARŞISINDAKİ TAVRIMIZ

Yol, Sayı 7, Şubat 2000 1- Soruna Yaklaşımdaki Duruş Noktamız Ulusal Mücadele’deki stratejik dönü­şün genel olarak politik ortama ve özel olarak Devrimci Hareket’e önemli etkilerinin olacağı yeterince açıktır.…

Ulusal Sorun (3) - Erkan DEMİRCİ

  Çağdaş Yol, Sayı 11, Mart 1990 Kürdistan’ın, sosyo-ekonomik statüsünün doğru tespitinin yapılabilmesi, sömürgecilik kavramının irdelenmesi ile mümkündür, ülkemizde birçok devrimci anlayış sömürgecilik üzerine…

Ulusal Sorun (2) - Erkan DEMİRCİ

  Çağdaş Yol, Sayı 9, Ekim 1989 Ulusal sorun konusundaki yazının bu bölümü geçen sayıda belirtildiği gibi, örgütlenme üzerine ve Kürt ulusal sorunu üzerinedir. Yazının önceki bölümünde genel olarak konuya ilişkin…

ULUSAL SORUN (1) - Erkan DEMİRCİ

  Çağdaş Yol, Sayı 9, Ekim 1989 Ulusal sorun, bugün Türkiye ve Kürdistan siyasi arenasının ana konusu olma özelliği taşımaktadır ve öyle görünmektedir ki çokuluslu devletlerin tamamında olduğu gibi devrim arifesine…