, , ,

Devrimci Hareketin Açmazları Ve Çıkış Yolları Tartışmasına Dair* Bahar Ekinci

Devrimci harekette kriz 3. Dönem stratejisini ortaya koyduğumuz günden bugüne aşılabilmiş değil. Belki de içinde yaşarken krizli gidişi olağan görmeye başladık. 3. Dönem stratejisini ortaya koyduğumuz 90’lı yılların…
, , ,

Tekelci Sermaye Saldırıyor: Tepeden Sınıf Mücadelesi* James Petras

Giriş Bankacılar, tarım-işletmeleri elitleri, ticari mega iş sahipleri, sanayiciler, emlak ve sigorta patronları ve onların finans danışmanları, ‘yönetici sınıf’ elit üyeleri hep birlikte özel, kamu çalışanları ve…

POLİTİK DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 3, Kasım 2002 A- Dünya Raporu 1- Emperyalizmin yarattığı dünya tablosu Kapitalizmin geldiği aşama; üretici güçlerin temeli olan insan ve doğanın giderek daha fazla ve geri dönülmez…

“İNSAN HAKLARI” VEYA UÇUŞUP DURAN BURJUVA KAVRAMLAR - Aslı DOKUMACI

Çağdaş Yol, Sayı 7, Mayıs 1989 “…insan haklarını ilk tanıyan anayasa olan Amerikan Anayasasının, Amerika'da yaşayan (kara-ç.) renkli insanların köleliğini bir solukta doğrulaması, bu insan hakları­nın özgül burjuva…

HALKIN GENİŞ KESİMLERİNE ULAŞMADA DEVRİMCİ EĞİTİMİN UYGULANIŞI VE HALK ÖNDERLİĞİ ÜSTÜNE - Ahmet AYDEMİR

Çağdaş Yol, Sayı 7, Mayıs 1989 Sosyalist mücadelenin önemli bir alanı olan eğitim çalışmasına, buraya kadar söy­lediklerimizle kanımca bir açıklık getirmiş oluyoruz. Hiç şüphesiz bir faaliyetin nasıl yürütüleceği…

SOSYALİST MÜCADELEDE EĞİTİMLE VARILMASI GEREKEN HEDEF VE MİLİTAN KADRONUN NİTELİĞİ NE OLMALIDIR? - Ahmet AYDEMİR

Çağdaş Yol, Sayı 6, Ocak 1989 Yazımızın daha önceki iki bölümünde, sosyalist mücadelede eğitimin rolünü, toplumların gelişiminde eğitim ve kadrolaşmanın önemini ele alıp incelemiştik. Özellikle eğitim konusunu, mücadelemizin…

OBLOMOV ve OBLOMOVLUĞUMUZ - Kemal SARUHAN

Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 Eylül darbesi, caddelere, meydanlara dökülen kalabalıkları dağıttı. İnsanları evlerine, işyerlerine, okullara kapatmaya; yalnızlaştırılmış, atomize edilmiş bireylerin talimatlarla yan yana…

SOSYALİST MÜCADELEDE EĞİTİMİN ROLÜ ÜSTÜNE - Ahmet AYDEMİR

Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 Sosyalist çalışmada büyük bir yer tutan eğitimin ne olup olmadığını ve nasıl yürütülmesi gerektiğini, içinde bulunduğumuz aşamada ele alıp incelemeyi uygun gördük. Konunun genel yanlarına…