EMPERYALİZMDEN 'İMPARATORLUĞA'; YA DA POSTMODERN EMPERYALİZM - Mehmet YILMAZER

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 3, Kasım 2002 Michael Hardt ve Antonio Negri’nin Harvard çıkışlı emperyalizm incelemeleri günümüz düşünce karmaşasına ve postmodern emperyalizmin “tahliline” iyi bir örnektir. Kavramlar…
,

ARJANTINAZO KURULU SAATLİ BOMBA - Ayşe Tansever

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 3, Kasım 2002 Arjantin’in dünyanın 7. zengin ülkesi olduğu söylenir. Yeraltı ve üstü zenginlikleri açısından yokun belki de yok olduğu bir ülkedir. Bu zenginlik onun daha 1950 yıllarından…

YILMAZER HALUK GERGER'LE TARTIŞIYOR: KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 2, Ocak 2002 Yılmazer: Hocam YDD hakkında çok yazıldı, çok konuşuldu; daha da çok konuşulacağa benziyor. Çünkü “düzen” dedikleri aslında hiç de oturmuş bir dengeyi ve bu anlamda bir…

GÜNÜMÜZÜN İDEOLOJİK TABLOSU MARKSİZM'E NE OLDU? - Mehmet Yılmazer

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 1, Nisan 2001 Giriş Günümüzün en tipik özelliği fırtınalı bir sosyal ve teknik değişime rağmen yaygın ve derin bir ideolojik yoksunluktur. “İdeolojilerin sonu”nun geldiğini ilan edenler…

DEMOKRATİK DEVRİM İMKANLARI AÇISINDAN 1980 SONRASI GELİŞMELERE BİR BAKIŞ - Mehmet YILMAZER

Yol, Sayı 5, Ağustos 1993 1. Bölüm: Ekonomik Durum 1992 ortalarında TÜSİAD tarafından yaptırılan bir araştırmada, 90’ların sorunu olarak öne çıkartılan konulardan ilk sırayı “sanayide yeniden yapılanma” (1)…

“KAPİTALİZMDEN SOSYALİZME GEÇİŞ ÇAĞI”NA NE OLDU? - Mehmet YILMAZER

  Yol, Sayı 4, Ocak 1993 Giriş ya da Tarihi Yeniden Yazmak Yaşanmış, ölü tarih Sosyalizmin çöküşüyle canlandı, yeniden yazılıyor. Gelişimin her büyük dönüş noktasında, İnsanlık, yeni bir geleceğe hazırlanırken,…

ÇÖKÜŞÜN IŞIĞINDA SOSYALİZMİN TEORİK SORUNLARI - Mehmet YILMAZER

Yol, Sayı 3, Aralık 1991 “Sosyalist ülkelerdeki olaylar aşılabilir aksaklıklar olmaktan çıkıp, büyük çöküş ve geriye dönüşlere varınca, kafalardaki sorular sosyalizmin teorik temellerini zorlamaya ve sorgulamaya başlamıştır.…

DEĞİŞEN DÜNYA DENGESİ VE DEVRİM SORUNU - Mehmet YILMAZER

Yol, Sayı 2, Temmuz 1991 Sosyalist sistemin çöküşü ve dünya güçler dengesinde önceki konumunu yitirişi devrim sorununa yeni bir yaklaşımı zorunlu hale getiriyor. Kaba görünüşüyle dünya sanki 1917 öncesine dönmüştür.…
,

KAPİTALİZM ve SOSYALİZM ÜZERİNE RAPOR

Yol, Sayı 1, Mart 1991 Kapitalizm Dünyamız, kelimenin tam anlamıyla tarihi bir dönemden geçiyor. İkinci Dünya savaşıyla birlikte kurulan dengeler insanlık tarihi açısından ne kadar büyük önem taşıdıysa, şimdi o dengelerin…

Sosyalizmin Ortaçağı Kapanıyor mu? - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 11, Mart 1990 Doğu Avrupa’da olaylar şaşırtıcı bir hızla akıyor. İki üç ay önce kimse Berlin Duvarı'nın yıkılabileceğini tahmin edemezdi, hele iki Almanya’nın birleşmesi ancak bir deli saçması olarak…

1960 SONRASI DEVRİMCİ HAREKETE GENEL BAKIŞ

Çağdaş Yol, Sayı 9, Ekim 1989 27 Mayıs’la Türkiye’deki sınıflar savaşı yeni bir döneme giriyordu. Tek Parti diktatörlüğünün ve ardından Menderes zulmünün baskı ve bentlemesinden sonra, bütün gövdesiyle açığa çıkıyordu.…
,

REDDETTİĞİMİZ MİRAS VE SOSYALİST HAREKETİN TARİHİ KÖKLERİ (III) - Hüseyin KORKMAZ

Çağdaş Yol, Sayı 8, Ağustos 1989 "YOL" PROLETARYA SOSYALİZMİNİN VE BU ZEMİNDE BİRLEŞMESİ GEREKENLERİN TARİHİMİZDEN GELEN GERÇEK BİR TEORİK PLATFORMUDUR. Gerçekleri atlayamaz veya nihai olarak saklayamazsınız. Gerçekler…