,

DEVRİM İÇİNDE YENİ DEVRİM - Ayşe Tansever

Yol, Sayı 15, Kasım-Aralık 2008 Venezuela Ulusal İşçi Birliği (UNT) yöneticilerinden Stalin Perez Borges gibi birçok sendika liderine ve diğer işçi temsilcilerine göre ülkede “devrim içinde yeni bir devrim” yapıldı. Venezuela’da…
,

GÜNCEL VENEZUELA İKİLİ İKTİDARI - Ayşe Tansever

Yol, Sayı 14, Aralık 2007-Ocak/Şubat 2008 Günümüzde en çok tartışılan ülkelerin başında şüphesiz Venezuela ve lideri Chaves gelir. Chaves’in anti-emperyalist duruşu, Küba ile işbirliği, Latin Amerika’da emperyalizm karşıtı…
,

‘İYİLER HATTI’NIN BİR HALKASI OLARAK VENEZÜELLA - Mehmet Akyol

Yol, Sayı 10, Mart-Nisan 2006 Emperyalist saldırının ideolojik silahlarından biri olan ‘Şer Hattı’ esp­risine bugün bizlerin de “ideolojik” bir “İyiler Hattı” oluşturarak cevap vermemiz mümkün, bu hattın başlan­gıcına…
,

TOPRAKSIZ KÖYLÜ HAREKETİ (MST) - Ayşe Tansever

Brezilya’da Toprağın İsyanı Yol, Sayı 7, Ağustos-Eylül 2005 Latin Amerika’da Sol Latin Amerika’nın tümünde top­raksız köylü hareketleri yaygındır. Bu Latin Amerika kıtasının ortak geçmişi ile bağlantılı bir…
,

BAJAMEROS !* - Umut Aydın

Bolivya: Devrim ile yok olmanın arasındaki ülke Yol, Sayı 7, Ağustos-Eylül 2005 Görüntüler yavaş yavaş belirginleşi­yor. Göz yaşartıcı gaz hızla havaya karışırken ve plastik mermiler du­varlardan sekerken insan seli akma­ya…

KAPİTALİZM VE DEMOKRASİ - Mehmet Yılmazer

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 7, Ağustos Eylül 2005 Demokrasi konusu gelişen olaylarla pratik-siyasal ve aynı zamanda teorik bir sorun olarak öne çıkmaya başla­mıştır. Dünyada bir yanda, Amerikan “demokrasi vakıfları”nın…

DAYANIŞMA SINIFI YENİDEN YARATABİLİR Mİ? - M. Sinan

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 6, Şubat 2005 “Bir insan yığınının içinde yaşanılan gerçeklik üzerinde tutarlı ve bütün halinde düşünmesini sağlamak, bir felsefe “dahisinin” yapacağı ve yalnız küçük aydın…

DEVLET VE İKTİDAR SORUNU ‘İKTİDAR OLMADAN DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK’ MÜMKÜN MÜ? - Mehmet Yılmazer

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 5, Mart 2004 Günümüzde dünya ve elbette Türkiye’de devrimci hareket o kadar zayıf ki, devlet ve ona bağlı olarak iktidar sorununu konuşmak tümüyle bir “teorik gevezelik” gibi görülebilir.…

DEVLET VE İKTİDAR SORUNU ‘İKTİDAR OLMADAN DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK’ MÜMKÜN MÜ? - Mehmet Yılmazer

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 5, Mart 2004 Günümüzde dünya ve elbette Türkiye’de devrimci hareket o kadar zayıf ki, devlet ve ona bağlı olarak iktidar sorununu konuşmak tümüyle bir “teorik gevezelik” gibi görülebilir.…

KAPİTALİZMLE MÜCADELEDE DAYANIŞMA, ÖZ ÖRGÜTLENME, HALK İNİSİYATİFLERİ ÜZERİNE - M. ÖZGÜR

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 5, Mart 2004 Giriş Yerel mücadeleler Türkiye Devrimci Hareketi tarafından uzun süre anti-faşist temelde tasarlandı. Son dönemlere kadar gündelik deneyimlerden çıkartılan gelgeç sonuçlarla…

YILMAZER HALUK GERGER’LE TARTIŞIYOR: YENİ DÜNYA DÜZENİ’NDE TÜRKİYE

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 4, Temmuz 2003 Yılmazer: Önceki söyleşimizde Yeni Dünya Düzeni’ni detaylı bir şekilde açıklamıştınız. Bu söyleşimizde Yeni Dünya Düzeni içinde Türkiye’nin konumunu ve küreselleşme…

GÜNÜMÜZDE DEVRİM SORUNU - Mehmet YILMAZER

  Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 4, Temmuz 2003 Giriş YDD öncesinde devrim sorunu tartışıldığında genellikle onun hangi yolu izleyeceği konuşulurdu. Dünyada bu konuda pek çok deney yaşanmıştı. İlk iktidar örneği…