THOMAS PİKETTY’NİN KAPİTALİ, MARKS’IN “KEHANETİNİ” BOŞA ÇIKARTMA ÇABASI - Mehmet YILMAZER

Yol, Kış 2016 Thomas Piketty’nin Kapital’inin Marks’ınkiyle bir benzerliği yoktur. Olması da beklenemezdi. Marks kapitalizmin işleyişini büyük bir açıklıkla tahlil etmiştir. Binlerce eleştiriye rağmen hala burjuva iktisatçıları…

Bitmeyen Masal Demokrasi – Mehmet Yılmazer

Yol, Kış 2016 Sosyalist sistemin çökmesinden sonra “demokrasi” insanlığın varabileceği tek siyasal hedef haline geldi. Berlin Duvarı yıkılınca “Tarihin Sonu”nun geldiğini sanan Fukuyama, insanlık için varılacak hedef…

Paralel Faşizm Okumaları – M. Sinan MERT

Yol, Kış 2016 Neoliberal otoriterizmden faşizme doğru ilerleyen bir yolun üzerinde olduğumuz açık. Saray’da somutlanan iktidar, hayatta kalabilmek adına hukuku neredeyse tamamen kağıt üzerinde bırakan uygulamalarla yoluna devam…
,

VENEZÜELLA ZOR BİR DÖNEMEÇTE - Ayşe Tansever

Yol, Sayı 18, Kış 2016 Venezüella zor, tarihi günler yaşıyor. Çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Henüz sosyalist iktidarın ölüm kalım savaşı içinde olduğunu söylemek biraz abartma olacaktır, ama ciddi bir darboğazdan…

SOSYALİZM, İKTİDAR SORUNU VE ÖZYÖNETİMLER - M. Sinan Mert

Yol, Kış 2016 20. yüzyıl sosyalizminin en büyük zaafının iktidar alanında olduğu söylenebilir. İktidarın sınıf adına inşası görevinin büyük oranda sınıfın öncü partisi tarafından üstlenilmesinin, sınıfın kendisinin…
,

EKONOMİDE SOSYALİST ALTERNATİFİ YARATMAK - M. Sinan Mert

Yol, Kış 2016 2008’den bu yana derin bir krizle sarsılan kapitalizmin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. 21. Amerika’da yükselen 21. Yüzyıl Sosyalizmi dalgasını, 2008 krizi sonrası…
,

Fabrikayı Geri Almak: Günümüz Krizinde İşçi Denetimi - Darioa Azzellini

Yol,  Kış 2016 Occupy Times sitesine konuşma tarihi: 26 Nisan 2015 Çeviren: Ayşe Tansever Çevirmen notu: Bu yazı Darioa Azzellini’in Zed yayınlarında çıkan "An Alternative Labour History: Worker Control and Workplace Democracy…
,

EVO MORALES'İN ISLA DEL SOL’DEKİ TARİHİ KONUŞMASI - Çeviren: Ayşe Tansever

Yol, Temmuz 2013 Çeviren Notu:  Evo Morales’in bu konuşmasını, 21. Yüzyıl Sosyalizmi programına bir katkı sağladığını düşündüğümüz için yayınlıyoruz. Metnin Türkçe’de çeşitli versiyonları yayınlanmıştır.…

SOSYALİZM VE ÖZGÜRLÜK - Mert Sinan

  Yol Sayı 16, Bahar 2009 Sosyalizm ve özgürlük ikilisi, son dönemlerde yaşanan gelişmelerin de açıkça gösterdiği gibi, önümüzdeki günlerin sık sık birlikte anılacak kavramları olarak görünüyor. Yunanistan’da…
,

LATİN AMERİKA İZLENİMLERİ* - Altan Keskin

Yol, Sayı 16, Bahar 2009 “Aslında bir kişi eyleme geçtiği, iradi bir çaba gösterdiği ve ‘önceden kestirilen’ bu sonuca somut katkıda bulunduğu ölçüde bir şeyleri önceden kestirebilir. O halde tahmin yürütme kendini bilimsel…
,

Halk Örgütlenmeleri ve İsyan: Bolivya, El Alto’daki Mahalle Konseyleri - Emily Achtenberg*

Çeviren: Ayşe Tansever Yol, Sayı 15, Kasım-Aralık 2008 2004 Ağustos’unda La Paz’ı ziyaret edenler klaksonsuz, egzozsuz ve trafik sıkışıklığı olmayan az rastlanır bir durum yaşadılar. Benzin fiyatlarına yapılan zammı…
,

ALTIN TAHTA OTURMUŞ DİLENCİ - Ayşe Tansever

Yol, Sayı 15, Kasım-Aralık 2008 Bolivya, 2005 yılı sonunda yapılan seçimlerde Eva Morales’in kazanıp devlet başkanı seçilmesinden sonra dünya gündemine oturdu. Eva Morales dünya tarihinde yerli halkın başa geçmiş ilk devlet…