SOSYALİSTLER SAVAŞ SORUNUNA NASIL YAKLAŞMALI III - Ahmet Aydemir

  Çağdaş Yol, Sayı 7, Mayıs 1989 Buraya kadar; savaşın insanlığın tarihi içindeki yerini -sınıflar mücadelesinin da­ha özel karşılığı olan, politikanın başka alan­da sürdürülmesi anlamında- ve yine sava­şı…

REDDETTİĞİMİZ MİRAS VE SOSYALİST HAREKETİMİZİN KÖKLERİ (II) - Hüseyin KORKMAZ

Çağdaş Yol, Sayı 6, Ocak 1989 Kurtuluş Savaşı ve Kemalist İktidarın İlk Yıllarında Sosyalist Hareketin Durumu Türkiye Kurtuluş Savaşı’nda, Kemalizm’in üstlendiği misyon genellikle ilerici olarak nitelenmektedir. Sosyalist…

SAVAŞ TEORİSİ ÜZERİNE - Ahmet Aydemir

  Çağdaş Yol, Sayı 6, Ocak 1989 Bundan önceki çalışmamızda “Savaşın insanlığın tarihi içindeki yeri”ni ele alıp incelemiştik. Bu çalışmamızda savaşın kendi özgül yasalarını araştırıyoruz, inceleme konusu…

YENİ DÜŞÜNCE YA DA SOVYETLERİN DÜNYA DEVRİMCİ SÜRECİNE YAKLAŞIMI - Mehmet Yılmazer

Çağdaş Yol Sayı 6, Ocak 1989 Giriş Sovyetler’de Gorbaçov’la birlikte başlayan süreç hiç şüphesiz ki yalnızca Sovyet insanını ilgilendiren bir olay değil. Bu sürecin Sovyet dış politikasına yansımaları özellikle…

SOSYALİSTLER SAVAŞ KONUSUNA NASIL YAKLAŞMALI? Ahmet Aydemir

Çağdaş Yol, Sayı 5, Eylül 1988 Türkiye sosyalistleri, 12 Eylül’ün ardından açtıkları yeni dönemde, geçmişin yasak veya tabu sayılan pek çok sorununu ilerici kamuoyunda sürdürülen tartışmaların gündemine sokabiliyor.…

REDDETTİĞİMİZ MİRAS VE SOSYALİST HAREKETİMİZİN TARİHİ KÖKLERİ - Hüseyin Korkmaz

Çağdaş Yol, Sayı 5, Eylül 1988 Giriş ya da Önsöz Sosyalist hareketimiz, 12 Eylül döneminin ilk şokunu bir süredir üzerinden atmaya çalışarak yeniden şekilleniyor. Eylülizmin ilk yıllan gericileşen sosyalistlerimizin,…

21. YÜZYIL SOSYALİZMİ - Mehmet Yılmazer

Yol, Sayı 16, Bahar 2009 21. yüzyıl sosyalizmini kapitalizmin neoliberal politikalarının tetiklediğini söylemek hatalı olmaz. Kapitalist merkezler dışında Latin Amerika neoliberalizmin en yaygın ve hatta en vahşice uygulandığı…

STALİN’DEN GORBAÇOV’A - MEHMET YILMAZER

  Çağdaş Yol, Sayı 5, Eylül 1988 Gorbaçov’un başlattığı yeniden yapılanma süreci ilerliyor. Gerek dünyada, gerekse Sovyetler’de pek çok tartışmaya yol açan bu gelişim aynı zamanda kendinden önceki dönemlerin kritiğini…

SADECE KAHRAMANLIK MI? - Orhan DİNÇOK

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987   12 Eylül öncesinde olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayında çıkan bazı dergilerde Denizlere övgü yazılarını okuduk. Söylenen, Özetle: “Bu insanlar kahramandı.” Acaba böyle mi? Deniz…

DEVRİMCİ DEMOKRASİNİN PROGRAMI

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 Her önemli dönüş noktası, sınıflar mücadelesinde yaşanan her altüstlük beraberinde yeni görüşlerin, yeni arayışların da canlanmasını getirir. Hele yaşanan önemli bir yenilgiyse, eski…