Venezüella Zor Bir Dönemeçte - Ayşe Tansever

Venezüella zor, tarihi günler yaşıyor. Çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Henüz sosyalist iktidarın ölüm kalım savaşı içinde olduğunu söylemek biraz abartma olacaktır, ama ciddi bir darboğazdan geçiyor. Devrimin bugüne…

SANCILI ÇİN - Ayşe Tansever   

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987   Son aylarda dünyamızın çeşitli yerlerinde öğrenci olaylarına tanık olduk. Gençliğin ülke olaylarına karşı çok duyarlı olduğuna ve tavrını cesurca ortaya koyduğuna şüphe yok. Çin’de…

ÖĞRENCİ GENÇLİK HAREKETİ VE ÖRGÜTLENMESİ - Orhan Dinçok

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987   Geçen dönem ilk belirtileri görülen öğrenci hareketleri 86 sonbaharı ile yükselme eğilimine girdi. Bu noktada ortaya çıkan bazı problemleri incelemeliyiz. Önce kısaca geçmişe bir…

ÖĞRENCİ HAREKETİNDEKİ TARTIŞMALAR VE SON DURUM - Nevruz Çağlar

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 1984, yenilgi psikozu içinde ve depolitizasyon etkisindeki öğrenci gençliğin bu havayı katmerleştiren örgütsüzlüğünü aşma yönünde ilk adımları attığı yıl oldu. YÖK, atılan adımları…

Sendika İçi Demokrasi - Ali Işıkçı

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 Tartışmalı bir toplantı için hazırlanmış konuşma Böyle eğitici bir tartışmalı toplantı düzenledikleri için arkadaşlarımızı huzurunuzda tebrik eder teşekkürlerimizi sunarız. A-…

DİSK OLAYINA GENEL BAKIŞ

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 12 Eylül’le birlikte fiilen kapatılan DİSK geçenlerde mahkeme kararıyla resmen kapatıldı. Bu gelişme karşısında ister istemez yeni bir DİSK'in kurulması konusu gündeme geldi. Fakat aynı zamanda…

YENİ İNSAN, YENİ AYDIN, YENİ EDEBİYAT - Kemal Saruhan

  Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 Türk edebiyatının dünyaca tanınmış eserler yaratamamış olması, sık sık tartışılan konulardan biridir. Bu tartışma zaman zaman öyle hassas boyutlara ulaşır ki kelli felli aydınlarımız…

Avrupa Halk Hareketleri: Geri Sayım Başladı Mı? - Ayşe TANSEVER

Avrupa halklarının çektiği acılara baktıkça şaşırmamak elde değildir. II. Dünya Savaşı sonrası sosyalizmin karşısında durmak isteyen Avrupa burjuva iktidarlar halklara “refah” koşulları yaratmak zorundaydılar. O nedenle…

Büyük Bir Sıçrama Olarak Gezi Direnişi - M. Sinan MERT

Gezi Direnişi büyük bir uyanış ve korku duvarlarını yıkış hareketi olarak Türkiye toplumu açısından çok önemli bir eşik aşımını ifade ediyor. Erdoğan’ın neredeyse her şeyi ve herkesi teslim aldığını düşündüğü…

Dünya ve Türkiye'de Politik Durum - Mehmet Yılmazer

Türkiye çok gerilimli bir politik sürece girerken dünyada olanları unutmuş görünüyor. Olayların biraz derinliğine inince dünyadan kendisine yansıyacak ekonomik ve siyasi tahrip gücü yüksek dalgaların telaşla hazırlık yapmaya…

Latin Amerika İzlenimleri - Ayşe Tansever

Epigraf: Aslında bir kişi eyleme geçtiği, iradi bir çaba gösterdiği ve ‘önceden kestirilen’ bu sonuca somut katkıda bulunduğu ölçüde bir şeyleri önceden kestirebilir. O halde tahmin yürütme kendini bilimsel bir bilme…

21. Yüzyıl Sosyalizmi - Mehmet Yılmazer

21. yüzyıl sosyalizmini kapitalizmin neoliberal politikalarının tetiklediğini söylemek hatalı olmaz. Kapitalist merkezler dışında Latin Amerika neoliberalizmin en yaygın ve hatta en vahşice uygulandığı kıta oldu. Bu nedenle bu…