,

KADIN SOSYAL “SINIFIMIZ” - Dr. Hikmet Kıvılcımlı

Türkiye’nin Üç Katlı Sosyal Ehramı Batı’da, yani ileri kapitalist ülkelerde, Sosyal Sınıf çelişmeleri ve çekişmeleri, aşağı yukarı iki yalın kata bölünmüştür. Onu her çocuk kolayca ezberleyebilir: İşçi Sınıfı, İşveren…

KADIN HAREKETİNE SOSYALİST PERSPEKTİF EGEMEN OLMALIDIR

Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 D.K.D. Genel Sekreteri Hikmet Beskisiz’le röportaj Ç.Y.— Kadının tarih boyunca ezilmişliğinin farklı biçimleri, daha doğrusu farklı karakterleri sorununa bakış açınız nedir? Görünüşte…

EL SALVADOR - Ayşe Tansever

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Giriş Küba, Nikaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belize, Kosta Rika, hepsi birer Orta Amerika ülkesidirler. Küba dışında hepsi birbiriyle iç içe mevzilenmişlerdir. Çok az farklılıkla…

TÜRKİYE’DE PROLETERYA HAREKETİ ve DR. H. KIVILCIMLI - MEHMET YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Giriş Genel olarak 1960 sonrası devrimci kuşak için Dr. H. Kıvılcımlı bilinmez kaldı. Arkasında güçlü tümenler olmayınca, bütün yaşamını proletarya davasına adamış olsa da, neticede…

12 EYLÜL ve BURJUVA SOSYALİZMİ - Tamer Adalı

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 TİP-TKP Birleşmesi Üzerine: Giriş Elimize bir program taslağı geçti. TKP ve TİP’in “birleşik” ürünü olan program taslağı sol hareketin bir bölüğünün 12 Eylül’le birlikte geçirdiği…

SADECE KAHRAMANLIK MI? - Orhan DİNÇOK

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987   12 Eylül öncesinde olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayında çıkan bazı dergilerde Denizlere övgü yazılarını okuduk. Söylenen, Özetle: “Bu insanlar kahramandı.” Acaba böyle mi? Deniz…

DEVRİMCİ DEMOKRASİNİN PROGRAMI

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 Her önemli dönüş noktası, sınıflar mücadelesinde yaşanan her altüstlük beraberinde yeni görüşlerin, yeni arayışların da canlanmasını getirir. Hele yaşanan önemli bir yenilgiyse, eski…

NİKARAGUA DEVRİMİ - Ayşe Tansever

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 İrangate skandalından sonra dünya ba­sınında Nikaragua’dan pek söz edilmiyor, ama ülkemizdeki devrimci güçler açısından Sandinista rejimi güncelliğini yitirmemiştir. Silahlı mücadele deneyi…

GORBAÇOV NE YAPIYOR? - Mehmet Yılmazer

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 2007 “Yeni Öncü” eleştirisi “Gorbaçov reformları” ile Sovyetler Bir­liği dünya politikasının odak noktasına otur­du. Dünya ölçüsünde kapitalist basın, Marksologlar, çeşitli sol çevreler…

İŞÇİLER VE SANAT - Kemal Saruhan

  Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 Birçok devrimci sanat adamı ve kuram­cı, yüzyılımızın ikinci çeyreğinde doğan sosyalist gerçekçiliğin, gerçekçi sanatın tarih­sel evriminde ulaşılan en yüksek aşama ol­duğunu…

ARABESK - Ertuğrul Kayserilioğlu

  Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 1987 yılının Haziran ayında arabesk hakkın­da yazmak ve kesin bir şeyler söylemek pek o kadar kolay değil. Zira yaşanan süreç, her an yeni veriler sunabiliyor, yeni oluşumlar ortaya çıkabiliyor.…

27 MAYIS-12 EYLÜL

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 12 Eylül, 27 Mayıs’la açılan politik dö­nemin kapatılması oldu. Her iki müdaha­le de Ordu eliyle yapılmıştı. 12 Eylül, 27 Mayıs’ın inkârı olduğuna göre aradaki 20 yılda neler akmış,…