SADECE KAHRAMANLIK MI? - Orhan DİNÇOK

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987   12 Eylül öncesinde olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayında çıkan bazı dergilerde Denizlere övgü yazılarını okuduk. Söylenen, Özetle: “Bu insanlar kahramandı.” Acaba böyle mi? Deniz…

DEVRİMCİ DEMOKRASİNİN PROGRAMI

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 Her önemli dönüş noktası, sınıflar mücadelesinde yaşanan her altüstlük beraberinde yeni görüşlerin, yeni arayışların da canlanmasını getirir. Hele yaşanan önemli bir yenilgiyse, eski…

NİKARAGUA DEVRİMİ - Ayşe Tansever

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 İrangate skandalından sonra dünya ba­sınında Nikaragua’dan pek söz edilmiyor, ama ülkemizdeki devrimci güçler açısından Sandinista rejimi güncelliğini yitirmemiştir. Silahlı mücadele deneyi…

GORBAÇOV NE YAPIYOR? - Mehmet Yılmazer

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 2007 “Yeni Öncü” eleştirisi “Gorbaçov reformları” ile Sovyetler Bir­liği dünya politikasının odak noktasına otur­du. Dünya ölçüsünde kapitalist basın, Marksologlar, çeşitli sol çevreler…

İŞÇİLER VE SANAT - Kemal Saruhan

  Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 Birçok devrimci sanat adamı ve kuram­cı, yüzyılımızın ikinci çeyreğinde doğan sosyalist gerçekçiliğin, gerçekçi sanatın tarih­sel evriminde ulaşılan en yüksek aşama ol­duğunu…

ARABESK - Ertuğrul Kayserilioğlu

  Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 1987 yılının Haziran ayında arabesk hakkın­da yazmak ve kesin bir şeyler söylemek pek o kadar kolay değil. Zira yaşanan süreç, her an yeni veriler sunabiliyor, yeni oluşumlar ortaya çıkabiliyor.…

27 MAYIS-12 EYLÜL

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 12 Eylül, 27 Mayıs’la açılan politik dö­nemin kapatılması oldu. Her iki müdaha­le de Ordu eliyle yapılmıştı. 12 Eylül, 27 Mayıs’ın inkârı olduğuna göre aradaki 20 yılda neler akmış,…

KEMALİZM NEDİR?

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 Kemalizm 1960 sonrası iki ayrı döneminde iki ayrı yönden tartışma gündemine geldi. 1965’lerde özellikle gençlik hareketi içinde konu ol­du. “Amerikan emperyalizmine karşı” yeni bir kurtuluş…

İşçi Sendikalarında Yeni Bir Başlangıç - Mehmet Akyol

Ülkede işçi sendikalarının içinde bulunduğu içler acısı durum hakkında bugüne kadar yeterince tartışma yapıldı. Bu durumda çıkış konusunda yazılanlara bakıldığında ise bilinen hazır reçetelerden başka bir şey ortalarda…

Fabrikayı Geri Almak: Günümüz Krizinde İşçi Denetimi - Çeviri: Ayşe Tansever

Occupy Times sitesine konuşma tarihi: 26 Nisan 2015 Bu yazı Darioa Azzellini’in Zed yayınlarında çıkan “An Alternative Labour History: Worker Control and Workplace Democracy (Alternatif Emek Tarihi: İşçi Denetimi ve İşyeri…

Sosyalizm, İktidar Sorunu ve Özyönetimler - M. Sinan Mert

20. yüzyıl sosyalizminin en büyük zaafının iktidar alanında olduğu söylenebilir. İktidarın sınıf adına inşası görevinin büyük oranda sınıfın öncü partisi tarafından üstlenilmesinin, sınıfın kendisinin iktidar ilişkisinin…

"İsyan Kontrol Altına Alındı"

Prof. Dr. Fulya Atacan’la Ortadoğu ve Suriye üzerine 21 Ekim 2015’de yaptığımız röportaj Arap coğrafyasında “Arap Baharı” olarak adlandırılan halk isyanlarının başlamasının üzerinden yaklaşık beş yıl geçti.…