KEMALİZM NEDİR?

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 Kemalizm 1960 sonrası iki ayrı döneminde iki ayrı yönden tartışma gündemine geldi. 1965’lerde özellikle gençlik hareketi içinde konu ol­du. “Amerikan emperyalizmine karşı” yeni bir kurtuluş…

İşçi Sendikalarında Yeni Bir Başlangıç - Mehmet Akyol

Ülkede işçi sendikalarının içinde bulunduğu içler acısı durum hakkında bugüne kadar yeterince tartışma yapıldı. Bu durumda çıkış konusunda yazılanlara bakıldığında ise bilinen hazır reçetelerden başka bir şey ortalarda…

Fabrikayı Geri Almak: Günümüz Krizinde İşçi Denetimi - Çeviri: Ayşe Tansever

Occupy Times sitesine konuşma tarihi: 26 Nisan 2015 Bu yazı Darioa Azzellini’in Zed yayınlarında çıkan “An Alternative Labour History: Worker Control and Workplace Democracy (Alternatif Emek Tarihi: İşçi Denetimi ve İşyeri…

Sosyalizm, İktidar Sorunu ve Özyönetimler - M. Sinan Mert

20. yüzyıl sosyalizminin en büyük zaafının iktidar alanında olduğu söylenebilir. İktidarın sınıf adına inşası görevinin büyük oranda sınıfın öncü partisi tarafından üstlenilmesinin, sınıfın kendisinin iktidar ilişkisinin…

"İsyan Kontrol Altına Alındı"

Prof. Dr. Fulya Atacan’la Ortadoğu ve Suriye üzerine 21 Ekim 2015’de yaptığımız röportaj Arap coğrafyasında “Arap Baharı” olarak adlandırılan halk isyanlarının başlamasının üzerinden yaklaşık beş yıl geçti.…

Venezüella Zor Bir Dönemeçte - Ayşe Tansever

Venezüella zor, tarihi günler yaşıyor. Çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Henüz sosyalist iktidarın ölüm kalım savaşı içinde olduğunu söylemek biraz abartma olacaktır, ama ciddi bir darboğazdan geçiyor. Devrimin bugüne…

SANCILI ÇİN - Ayşe Tansever   

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987   Son aylarda dünyamızın çeşitli yerlerinde öğrenci olaylarına tanık olduk. Gençliğin ülke olaylarına karşı çok duyarlı olduğuna ve tavrını cesurca ortaya koyduğuna şüphe yok. Çin’de…

ÖĞRENCİ GENÇLİK HAREKETİ VE ÖRGÜTLENMESİ - Orhan Dinçok

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987   Geçen dönem ilk belirtileri görülen öğrenci hareketleri 86 sonbaharı ile yükselme eğilimine girdi. Bu noktada ortaya çıkan bazı problemleri incelemeliyiz. Önce kısaca geçmişe bir…

ÖĞRENCİ HAREKETİNDEKİ TARTIŞMALAR VE SON DURUM - Nevruz Çağlar

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 1984, yenilgi psikozu içinde ve depolitizasyon etkisindeki öğrenci gençliğin bu havayı katmerleştiren örgütsüzlüğünü aşma yönünde ilk adımları attığı yıl oldu. YÖK, atılan adımları…

Sendika İçi Demokrasi - Ali Işıkçı

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 Tartışmalı bir toplantı için hazırlanmış konuşma Böyle eğitici bir tartışmalı toplantı düzenledikleri için arkadaşlarımızı huzurunuzda tebrik eder teşekkürlerimizi sunarız. A-…

DİSK OLAYINA GENEL BAKIŞ

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 12 Eylül’le birlikte fiilen kapatılan DİSK geçenlerde mahkeme kararıyla resmen kapatıldı. Bu gelişme karşısında ister istemez yeni bir DİSK'in kurulması konusu gündeme geldi. Fakat aynı zamanda…

YENİ İNSAN, YENİ AYDIN, YENİ EDEBİYAT - Kemal Saruhan

  Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 Türk edebiyatının dünyaca tanınmış eserler yaratamamış olması, sık sık tartışılan konulardan biridir. Bu tartışma zaman zaman öyle hassas boyutlara ulaşır ki kelli felli aydınlarımız…