DEVRİMCİ DEMOKRASİDEN SOSYALİZME - Mehmet YILMAZER

Yol, Sayı 1, Mart 1991 TDKP ve Ekim Eleştirisi H. Fırat'ın "Devrimci Demokrasi ve Sosyalizm" kitabı THKO ve TDKP geleneğinden kesin ve köklü bir kopuşmadır. H. Fırat kendi geçmişiyle hesaplaşırken dolambaçlı bir yol izlemeyip,…

"Devrimden Dönüş" Üzerine Tezler

Çağdaş Yol, Sayı 12, Haziran 1990 12 Eylül yenilgisine, bir de sosyalist ülkelerdeki gelişmeler eklenince Türkiye solunda sadece taktik ya da programatik konularda değil, bizzat Marksizm’in temel önermeleri üzerine yoğun bir tartışma…

Devrimci Yol savunmasında "Türkiye Gerçeği" - Mehmet YILMAZER

  Çağdaş Yol, Sayı 10, Ocak 1990 “Türkiye Gerçeği: 1960'dan 1980'e" titiz bir emek ürünü. Okunduğunda olayları insan yeniden yaşamaktan kendini alamıyor. Özellikle 1974 sonrası yaşanan hemen her olaya yer verilmiş.…

Sosyalizm: Hala ütopya mı, gerçeklik mi? - Mehmet Yılmazer

Çağdaş Yol, Sayı 9, Ekim 1989 (M. Belge Eleştirisi) “Sosyalizm Türkiye ve Gelecek" iki büyük yer sarsıntı­ya sının ürünüdür. Birinci sar­sıntı, yaşadığımız toprak­larda gerçekleşen 12 Eylül’dür. Diğeri ise,…

EYLÜL DERSLERİ : " SOSYAL DEMOKRASİ" ya da LİBERALİZMİN SİNİK BAYRAĞI - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 8, Ağustos 1989 (Yeni Öncü Eleştirisi) Yeni Öncü sayfalarında en çok tartışılan konu "sosyalist demokrasi" olmasına rağmen, bu siyasi çevrenin en önemli sorunu ya da gerçek gündemi sosyalist demokrasi…

İbrahim Kaypakkaya ve Demokratik Devrim Sorununa Bakış - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 8, Ağustos 1989 Giriş 12 Eylül sınıf savaşında önemli bir dönüm noktası oldu Öyle bir dönüm noktası ki, pek çok siyasi eğilimi ya da partiyi tanınmaz hale getirebildi, onları derin ideolojik, siyasi…

SINIFSAL YAPI TAHLİLLERİNE 12 EYLÜL'ÜN KATKILARI - Mehmet Yılmazer

“EMEK” eleştirisi Çağdaş Yol, Sayı 7, Mayıs 1989 I 12 Eylül’ün devrimci saflarda yarattığı düşünce anaforu, yaşadığımız günlerde artık ilk hızını yitirmiş görünse de, hala varlığını korumaktadır. Pek…

İDEOLOJİK ÖNCÜLÜK FİİLİ ÖNCÜLÜK TEZİNİN ELEŞTİRİSİ - OSMAN DEVREZ

Çağdaş Yol, Sayı 5, Eylül 1988 İşçi Çalışmasına Yaklaşım   Eğer Doğudaki gelişmeleri bir yana bırakırsak, bugün emperyalizmi ve Türkiye’deki egemen sınıfları düşündüren iki hareket öne çıkmıştır.…