YENİ BUSH DIŞ POLİTİKASI VE GLOBAL SAVAŞ - Ayşe TANSEVER

Düşünce Davranışta Yol, Sayı 2, Ocak 2002 Bush’un neden Afganistan’a bombalar yağdırdığını anlamak istiyorsak biraz geriye gidip bu noktaya nasıl gelindiğini açmak gerekiyor. Bush, Clinton dönemi dış ve iç politikalarının…

11 EYLÜL VE “BÜYÜK SATRANÇ” OYUNU - Mehmet Yılmazer

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 2, Ocak 2002 11 Eylül saldırısının hemen ardından yapılan duygusal değerlendirmeler süreci çoktan kapandı. Dünyadaki çıkar savaşlarının, güç dengelerinin yarattığı gerilimlerin özünü…

KÜÇÜK DEV ÜLKE: KÜBA - Ayşe TANSEVER

Yol, Sayı 4, Ocak 1993 İki yıldır Doğu Avrupa'da halklar sokaklara dökülmüş sosyalizmi lanetliyor. Sosyalizm anavatanında terk ediliyor. Eğrisi doğrusu, iyi yanı kötü yanı, yanlışlıkları, teorisi pratiği eleştirilmeden,…

Sosyalizmin Truva Atı: Yugoslavya - Ayşe TANSEVER

Çağdaş Yol, Sayı 10, Ocak 1990 Giriş Neden Yugoslavya? Sosyalizm devrim sonrası en canlı, en hareketli günlerini yaşıyor. Macaristan'ı, Doğu Almanya izledi şimdi Çekoslovakya devrimini yapmaya hazırlanıyor. Bulgaristan…

Dünya Komünist Hareketinin Sancıları

Çağdaş Yol, Sayı 9, Ekim 1989 Komünist Hareket zor günlerden geçiyor. Son birkaç yıldır Dünya basını Çin, Sovyetler, Polonya, Macaristan, Yugoslavya olaylarıyla dolup taşıyor. Üçüncü Dünya Ülkeleri’nin borçları, Nikaragua…

BEDEL ÖDEYEN ÜLKE: POLONYA - Ayşe TANSEVER

Çağdaş Yol, Sayı 8, Ağustos 1989 Polonya'dan gelen son haberlerde Dayanışma Sendikasının devlet tarafından tanındığını öğrendik. Parti, hükümet yetkilileri ve Dayanışma Sendikası yöneticilerinin üç ay süren yuvarlak…

AVRUPA’DA SOSYAL DEMOKRASİNİN EVRİMİ - Kemal SARUHAN

Çağdaş Yol, Sayı 7, Mayıs 1989 Batı Avrupa’da bugünkü sosyal de­mokrat partilerin kökleri, 1889’da ku­rulan II. Enternasyonal’e dayanır. Ora­dan da Marksizm’in 48 bildirgesine. Komünist Manifesto, 1848-1850 yıl­ları…

YENİ SÖMÜRGECİLİK ZİNCİRİNDE ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİ - Ayşe Tansever

Çağdaş Yol, Sayı 7, Mayıs 1989 Üçüncü Dünya Ülkeleri, kalkınmakta olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler, geri bıraktırılmış ülkeler tanımlamasına giren 100’ü aşkın ülkenin ekonomik, politik konumlarını incelemek…

AFGANİSTAN’DA NELER OLUYOR? - Ali KEMAL

Çağdaş Yol, Sayı 7, Mayıs 1989 Neredeyse 10. yılını bitirecek olan Afga­nistan müdahalesine Sovyet askerlerinin geri çekilmesiyle bir “ara nokta” konul­du. Sovyet askerinin geri çekilmesini Tür­kiye'de ve dünyada bazı çevreler…

EL SALVADOR - Ayşe Tansever

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Giriş Küba, Nikaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belize, Kosta Rika, hepsi birer Orta Amerika ülkesidirler. Küba dışında hepsi birbiriyle iç içe mevzilenmişlerdir. Çok az farklılıkla…

NİKARAGUA DEVRİMİ - Ayşe Tansever

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 İrangate skandalından sonra dünya ba­sınında Nikaragua’dan pek söz edilmiyor, ama ülkemizdeki devrimci güçler açısından Sandinista rejimi güncelliğini yitirmemiştir. Silahlı mücadele deneyi…

GORBAÇOV NE YAPIYOR? - Mehmet Yılmazer

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 2007 “Yeni Öncü” eleştirisi “Gorbaçov reformları” ile Sovyetler Bir­liği dünya politikasının odak noktasına otur­du. Dünya ölçüsünde kapitalist basın, Marksologlar, çeşitli sol çevreler…