Girdi yapan y0l

“DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ” VE İŞÇİ SINIFI – MEHMET YILMAZER

Yol, Bahar 2016 Kapitalizm “IV. Sanayi Devrimi”ni tartışmaya başladı. Her yıl dünya zenginleri Davos’ta toplanır ve dünya ekonomisinin durumunu görüşürler. Bu yıl konu: IV. Sanayi Devrimi’ydi. 2008 krizinden bir türlü çıkamayan kapitalizm bu konuda hala bir çözüm bulamamışken, IV. Sanayi Devrimi’ne umut bağlamış görünüyor. Kapitalizm bir toplumsal ve ekonomik düzen olarak ortaya çıktığından beri sürekli değişen […]

TOPLUMSAL HAREKETLER VE İLERİCİ HÜKÜMETLER: LATİN AMERİKA’DA YENİ İLİŞKİ KURMA – MARTA HARNECKER

Yol, Bahar 2016 (Bu yazı ilk olarak İspanyol web sitesi rebelion.org’da 2015 Eylül tarihinde yayınlandı. Yazar katkıları için Fred Fuentes ve Sid Shniad’a teşekkür eder. Richard Fielder yazıyı İspanyolcadan İngilizceye çevirdi. Ayşe Tansever de bu İngilizce çevirisinden dilimize çevirdi.) Son yıllarda birçok Latin Amerika ülkesinde umut veren ilerici hükümetlere karşı yeni sosyal hareketlerin rolü üzerinde büyük […]

Bolivar Sosyalizmi Savunmada – Marta Harnecker

Yol, Bahar 2016 Bolivar Sosyalizmi savunmada çünkü Venezüella’da 6 Aralık’ta yapılan seçimleri Chavez’in partisi PSUV değil muhalefet MUD güçleri kazandılar. MUD oyların %56,22’sini alırken PSUV %40,91 aldı. Muhalefet 109 üye çıkartarak birçok yasa çıkartmak için gerekli olan 2/3 çoğunluğu hemen hemen ele geçirdi. 17 yılda yapılan 20 seçimden belki de bu kaybettikleri ikincisidir. Böylece ülkede var […]

DÜNYADAN MÜZAKERE SÜRECİ ÖRNEKLERİ – SALİH İNCESOY

Yol, Bahar 2016 Müzakere kavramı, Kürt sorunundan hareketle Türkiye politikasında ağırlıklı bir yer tutmuş durumda. Yakın tarihimizin dünyasında çatışma yaşanan alanların önemli bir kısmında durum böyle. Öyle ki bu güncel ve önemli konu akademinin de gündeminde. Çok sayıda üniversite, “çatışma çözümleme” gibi adlandırmalarla açtığı derslerde çatışma türleri, çözüm yolları ve müzakere tekniklerini ayrıntılı bir biçimde ele […]

BADİOU, GEZİ/ROJAVA/HDP “OLAY”I VE FAŞİST REAKSİYON – M. SİNAN MERT

Yol, Bahar 2016 Toplumsal dönüşüm dinamiklerinin biriktiği, toplumsal rutini korumakla görevli yapıların devlet başta olmak üzere zayıfladığı ve engel olma kapasitelerini yitirdiği, toplumsal hayatın yeni seçeneklere açık hale geldiği özel dönemleri büyük özgürleşme olanakları olarak görebiliriz. Tarihi bu anlamda rutinin egemen olduğu, sathi ve lokal çatışmaların istikrarı tehdit edecek kadar kontrolden çıkmadığı “istikrar” dönemleriyle söz konusu […]

BİENNİO ROSSO (KIZIL YILLAR) ve FABRİKA KONSEYLERİ – M. Sinan MERT

Yol, Bahar 2016 I. Dünya Savaşı’nın sonu sadece Ekim Devrimi’nin doğuşu ile hatırlanmamalı. Ezilenlerin iktidarının inşası açısından sonsuz deneylerin biriktiği bir dönem olarak da düşünülebilir 1919-1920 yılları. Rusya’da Ekim 17’de yaşanan devrimin yarattığı zelzele etkisi savaşın devletleri likide edici etkisi ile de birleşince işçiler ve köylüler için muazzam bir fırsat penceresi ortaya çıkmıştı. Tarih bu açıdan […]

“Elveda Güzel Vatanım” Üzerine Bir Değerlendirme – Muzaffer KAYA

15 Mart günü iki akademisyen arkadaşımla birlikte tutuklanmamızın ardından avukat görüşünde istediğimi bir kaç kitaptan birisi de Ahmet Ümit’in son romanı Elveda Güzel Vatanım’dı. Sosyalist Dayanışma Dergisi’nin Şubat sayısında Mert Sinan’ın romanla ilgili kısa değerlendirmesini okuduğumda bu kitabı mutlaka okumalıyım diye düşünmüştüm. Cezaevine kısmetmiş. Öncelikle hacimli görünse de çok kolay ve keyifli okunan bir kitap […]

“TÜRKİYE SORUNLARI”NIN ÇÖZÜMÜ POPÜLİZMDE Mİ? – Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 I- Giriş Türkiye Solunda 12 Eylül’den hareketle yapılan otokritikler henüz bitmedi. Hatta belki de, hareketler kendilerini yeni muhteva ve biçimler altında topladıkça, geçmiş eleştirileri bitmek şöyle dursun, yeni başlayacaktır. Türkiye Sorunlar Dizisi bu çabalardan bir tanesi… ‘Yirmi yıl için gözlemler’ Yirmi yılın çok kaba bir değerlendirme sine şöyle başlanır: […]

Gelenek Mirası Nasıl Devralıyor? – Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 I) Marks-Engels ve Lenin’in Mirası Günümüze Nasıl Aktarılır? Gelenek Dergisi, Türkiye’de “yeni sol ve geleneksel sol olarak iki ana küme” görmektedir. Kendisi “iki yüz yılı aşkın bir mücadele geleneğinin tek mirasçısı olması gereken geleneksel sol” içindedir. Ancak “geleneksel sof, “ekonomist ve dar pratikçi zorlamaların yol açtığı hantallıksan kurtulamadığı için, “yaratıcı […]

Eylül Dersleri: Bilim ve Sınıflar – Tamer ADALI

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Y. Öncü Eleştirisi 12 Eylül yalnızca devrimci örgütlenmelerin yapısını bozmadı, daha da öteye kafalarda o güne kadar şekillenmiş kavramları da bozdu, değişime uğrattı. Sosyalizmin pek çok “tabu” konu ve kavramı artık “özgürce” tartışılabiliyor ve en akla gelmedik yorumlara uğratılabiliyor. 1965’lerden beri sınıf mücadelesinin öne çıkarttığı pek çok konuda bitmez […]

Türkiye’de Sınıf Mücadelesi ve “Askeri Darbeler” – Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Sungur Savran’la Polemik: 12 Eylül deneyinden hareketle, yalnızca yaşanan son on yıl değil, daha çok bütünüyle 1960 sonrası otopsi masasına yatırılıyor, Neden? 12 Mart, zayıf bir iz bırakarak geçmişti. Devrimci gidişte ve düşüncede köklü etkiler yaratamadı. Oysa 27 Mayıs ve 12 Eylül birbirine zıt yönde, düşünce ve davranış altüstlüklerine […]

“Türkiye Üzerine Tezler” Hakkında Bir Kaç Söz – Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 Y. Küçük “Türkiye Üzerine Tezler”inin önsözünde “İleri sürdüğüm tezler, yeni çalışmalarla çürütülmedikçe, Türkiye tarihi üzerine şimdiye kadar söylenmiş ve yazılmış olanların çok büyük bir bölümünü unutmak gerekecek” diyor. Önsözün tarihi Ekim 1977’dir, üçüncü cildin basım tarihi ise 1986… Eğer “şimdiye kadar” Türkiye tarihi üzerine “söylenmiş ve yazılmış olanlar”dan kasıt […]