YILMAZER HALUK GERGER’LE TARTIŞIYOR: YENİ DÜNYA DÜZENİ’NDE TÜRKİYE

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 4, Temmuz 2003 Yılmazer: Önceki söyleşimizde Yeni Dünya Düzeni’ni detaylı bir şekilde açıklamıştınız. Bu söyleşimizde Yeni Dünya Düzeni içinde Türkiye’nin konumunu ve küreselleşme…

GÜNÜMÜZDE DEVRİM SORUNU - Mehmet YILMAZER

  Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 4, Temmuz 2003 Giriş YDD öncesinde devrim sorunu tartışıldığında genellikle onun hangi yolu izleyeceği konuşulurdu. Dünyada bu konuda pek çok deney yaşanmıştı. İlk iktidar örneği…

EMPERYALİZMDEN 'İMPARATORLUĞA'; YA DA POSTMODERN EMPERYALİZM - Mehmet YILMAZER

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 3, Kasım 2002 Michael Hardt ve Antonio Negri’nin Harvard çıkışlı emperyalizm incelemeleri günümüz düşünce karmaşasına ve postmodern emperyalizmin “tahliline” iyi bir örnektir. Kavramlar…

YILMAZER HALUK GERGER'LE TARTIŞIYOR: KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 2, Ocak 2002 Yılmazer: Hocam YDD hakkında çok yazıldı, çok konuşuldu; daha da çok konuşulacağa benziyor. Çünkü “düzen” dedikleri aslında hiç de oturmuş bir dengeyi ve bu anlamda bir…

GÜNÜMÜZÜN İDEOLOJİK TABLOSU MARKSİZM'E NE OLDU? - Mehmet Yılmazer

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 1, Nisan 2001 Giriş Günümüzün en tipik özelliği fırtınalı bir sosyal ve teknik değişime rağmen yaygın ve derin bir ideolojik yoksunluktur. “İdeolojilerin sonu”nun geldiğini ilan edenler…

DEMOKRATİK DEVRİM İMKANLARI AÇISINDAN 1980 SONRASI GELİŞMELERE BİR BAKIŞ - Mehmet YILMAZER

Yol, Sayı 5, Ağustos 1993 1. Bölüm: Ekonomik Durum 1992 ortalarında TÜSİAD tarafından yaptırılan bir araştırmada, 90’ların sorunu olarak öne çıkartılan konulardan ilk sırayı “sanayide yeniden yapılanma” (1)…

DEĞİŞEN DÜNYA DENGESİ VE DEVRİM SORUNU - Mehmet YILMAZER

Yol, Sayı 2, Temmuz 1991 Sosyalist sistemin çöküşü ve dünya güçler dengesinde önceki konumunu yitirişi devrim sorununa yeni bir yaklaşımı zorunlu hale getiriyor. Kaba görünüşüyle dünya sanki 1917 öncesine dönmüştür.…
,

KAPİTALİZM ve SOSYALİZM ÜZERİNE RAPOR

Yol, Sayı 1, Mart 1991 Kapitalizm Dünyamız, kelimenin tam anlamıyla tarihi bir dönemden geçiyor. İkinci Dünya savaşıyla birlikte kurulan dengeler insanlık tarihi açısından ne kadar büyük önem taşıdıysa, şimdi o dengelerin…

1960 SONRASI DEVRİMCİ HAREKETE GENEL BAKIŞ

Çağdaş Yol, Sayı 9, Ekim 1989 27 Mayıs’la Türkiye’deki sınıflar savaşı yeni bir döneme giriyordu. Tek Parti diktatörlüğünün ve ardından Menderes zulmünün baskı ve bentlemesinden sonra, bütün gövdesiyle açığa çıkıyordu.…
,

REDDETTİĞİMİZ MİRAS VE SOSYALİST HAREKETİN TARİHİ KÖKLERİ (III) - Hüseyin KORKMAZ

Çağdaş Yol, Sayı 8, Ağustos 1989 "YOL" PROLETARYA SOSYALİZMİNİN VE BU ZEMİNDE BİRLEŞMESİ GEREKENLERİN TARİHİMİZDEN GELEN GERÇEK BİR TEORİK PLATFORMUDUR. Gerçekleri atlayamaz veya nihai olarak saklayamazsınız. Gerçekler…

SOSYALİSTLER SAVAŞ SORUNUNA NASIL YAKLAŞMALI III - Ahmet Aydemir

  Çağdaş Yol, Sayı 7, Mayıs 1989 Buraya kadar; savaşın insanlığın tarihi içindeki yerini -sınıflar mücadelesinin da­ha özel karşılığı olan, politikanın başka alan­da sürdürülmesi anlamında- ve yine sava­şı…

REDDETTİĞİMİZ MİRAS VE SOSYALİST HAREKETİMİZİN KÖKLERİ (II) - Hüseyin KORKMAZ

Çağdaş Yol, Sayı 6, Ocak 1989 Kurtuluş Savaşı ve Kemalist İktidarın İlk Yıllarında Sosyalist Hareketin Durumu Türkiye Kurtuluş Savaşı’nda, Kemalizm’in üstlendiği misyon genellikle ilerici olarak nitelenmektedir. Sosyalist…