SAVAŞ TEORİSİ ÜZERİNE - Ahmet Aydemir

  Çağdaş Yol, Sayı 6, Ocak 1989 Bundan önceki çalışmamızda “Savaşın insanlığın tarihi içindeki yeri”ni ele alıp incelemiştik. Bu çalışmamızda savaşın kendi özgül yasalarını araştırıyoruz, inceleme konusu…

SOSYALİSTLER SAVAŞ KONUSUNA NASIL YAKLAŞMALI? Ahmet Aydemir

Çağdaş Yol, Sayı 5, Eylül 1988 Türkiye sosyalistleri, 12 Eylül’ün ardından açtıkları yeni dönemde, geçmişin yasak veya tabu sayılan pek çok sorununu ilerici kamuoyunda sürdürülen tartışmaların gündemine sokabiliyor.…

REDDETTİĞİMİZ MİRAS VE SOSYALİST HAREKETİMİZİN TARİHİ KÖKLERİ - Hüseyin Korkmaz

Çağdaş Yol, Sayı 5, Eylül 1988 Giriş ya da Önsöz Sosyalist hareketimiz, 12 Eylül döneminin ilk şokunu bir süredir üzerinden atmaya çalışarak yeniden şekilleniyor. Eylülizmin ilk yıllan gericileşen sosyalistlerimizin,…

SADECE KAHRAMANLIK MI? - Orhan DİNÇOK

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987   12 Eylül öncesinde olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayında çıkan bazı dergilerde Denizlere övgü yazılarını okuduk. Söylenen, Özetle: “Bu insanlar kahramandı.” Acaba böyle mi? Deniz…

DEVRİMCİ DEMOKRASİNİN PROGRAMI

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 Her önemli dönüş noktası, sınıflar mücadelesinde yaşanan her altüstlük beraberinde yeni görüşlerin, yeni arayışların da canlanmasını getirir. Hele yaşanan önemli bir yenilgiyse, eski…