VAROŞLARDA İKTİDAR VE ŞİDDET - Salih İncesoy

Yol, Sayı 13, Kasım-Aralık 2006 Varoşlarda sosyal dokunun en belirgin renkleri iktidar ve şiddet. Kim nereye hakim olmuş... Bilmem ne işini almak için kim kiminle çatışmış... Şu hattı olduğu gibi Karadenizliler mi tutuyormuş...…

Varoş örgütçüleriyle söyleşi: ‘ADALETİ SAĞLAYACAK OLAN HALKIN KENDİSİDİR’

Yol, Sayı 13, Kasım-Aralık 2006  Geçmişin gecekondu mahallelerine bugün daha çok varoş deniyor Varoşlar zaman zaman egemen medyada çeşitli açılardan gündeme getiriliyor, çoğu zaman suç ve şiddetle birlikte anılıyor. Düzen…

DAYANIŞMA SINIFI YENİDEN YARATABİLİR Mİ? - M. Sinan

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 6, Şubat 2005 “Bir insan yığınının içinde yaşanılan gerçeklik üzerinde tutarlı ve bütün halinde düşünmesini sağlamak, bir felsefe “dahisinin” yapacağı ve yalnız küçük aydın…

SINIF MÜCADELESİNİN SORUNLARI: TARİH VE GÜNÜMÜZ - Mehmet Yılmazer

  Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 6, Şubat 2005 Giriş Sosyalizmin yıkılış süreci aynı zamanda “post-kapitalizm” tartışmalarıyla birlikte yürüdü. Kapitalist üretim biçimindeki bazı değişimler abartılı…

Taylorizmden Postfordizme ve TOPLAM KALİTE SEVİMSİZLİĞİ - Umut Aydın

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 6, Şubat 2005 Her türlü mekanın yıkılışını işitiyorum, parçalana camı ve çöken duvarları, zaman ise son kızgın bir alev. James Joyce Son çeyrek yüzyıldır, kapitalist üre­tim tekniklerinde…

VAROŞLAR ÜZERİNE NOTLAR (II) OKMEYDANI DENEYİMİ - Fikret Kızıltan

Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 5, Mart 2004 Yol’un bir önceki sayısında gecekondu mahallesinden varoşa geçiş sürecini özetlemiş ve varoşların ekonomik ve sosyal özelliklerine değinmiştik. Bu yazı ise bir deneyimin ışığında…

VAROŞLAR ÜZERİNE NOTLAR (I) - Fikret KIZILTAN

  Düşünce ve Davranışta Yol, Sayı 4, Temmuz 2003 I- Gecekondu Mahallesinden Varoşa Varoş kavramı Türkiye’de, Mart 1995’de İstanbul’un Gazi Mahallesi’nde ve 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de yaşanan olaylardan sonra…

Sendikal Harekette Yol Ayrımı - Mete Akyol

Yol, Sayı 7, Şubat 2000 (Avrupa Deneyimi Üzerine Notlar) Kapitalist metropollerde üretim sürecinde Fordizm-Taylorizm’den “yalın üretim”e geçiş, rakip sosyalist sistemin yıkılışından önce başladı ve bu süreç hala devam…
,

KÜRESELLEŞME VE RESTORASYON BAĞLAMINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ - M. Sinan

Yol, Sayı 7, Şubat 2000 Giriş İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye kapitalizmi hangi aşamadan geçiyor? Sosyalizmin yaşadığı yenilginin üzerinden tam on yıl geçti. Türkiye finans kapitalinin 1980’lerde başlattığı sürecin,…

SENDİKAL KORUCULUK NASIL YIKILACAK? - Hüseyin Ali KEMAL

Yol, Sayı 5, Ağustos 1993 Türkiye'de on yıllardır süregelen “sendikalar faciası” artık iyice işçi sınıfının önünde bir ayak bağı oluşturuyor. Sınıfın 1989‘dan bu yana yükselttiği direniş dalgasının da bu ayak…

ÜRETİM SÜRECİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI - Mehmet AKYOL

Yol, Sayı 5, Ağustos 1993 Kapitalizme kadar insanlığın yolunu açan insan üretici gücü, kapitalizmle birlikte geri plana düşmüş, teknik üretici gücü adeta tek başına belirleyici olmuştur. Öte yandan kapitalizm, işyerlerinde…
,

KAPİTALİZM ve SOSYALİZM ÜZERİNE RAPOR

Yol, Sayı 1, Mart 1991 Kapitalizm Dünyamız, kelimenin tam anlamıyla tarihi bir dönemden geçiyor. İkinci Dünya savaşıyla birlikte kurulan dengeler insanlık tarihi açısından ne kadar büyük önem taşıdıysa, şimdi o dengelerin…