Devrimci Hareket ve İşçi Sınıfı - Mehmet YILMAZER

  Çağdaş Yol, Sayı 12, Haziran 1990 “İşçi hareketi, kuşku yok ki, toplumsal muhalefetin ekseni olacaktır.” (İşçilerin Sesi, Melih Pekdemir'le Söyleşi) 12 Mart deneyinden sonra işçi sınıfının mücadele içindeki…

FİNANS KAPİTALİN YAPISI (II) - Mehmet ÇAĞLAYAN

Çağdaş Yol, Sayı 12, Haziran 1990 Emperyalizm çağına geçiş ile birlikte "finans-kapital" egemenliğinin ortaya çıkışı, sermayenin yeni bir egemenlik biçimini ifade eden “finans-oligarşisi”nin emperyalist ve yarı-sömürge…

Finans-Kapitalin Yapısı - Mehmet ÇAĞLAYAN

  Çağdaş Yol, Sayı 11, Mart 1990 Finans Kapitalin Teorik Çerçevesi Kapitalizmin işleyiş biçimini ve gelişim dinamiğini ele alan ekonomi politiğin, inceleme konusu olmasına yönelik, iki yanlış eğilim tespit etmiş…

Kırda Kapitalizmin Gelişmesi - Mehmet YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 11, Mart 1990 12 Eylül sonrası, işçi sınıfı hareketi yavaş da olsa yükselirken kırlar sakin görünüyor. Kürt ulusal sorununu tamamen ayrı niteliğinden dolayı “köylü sorunu”ndan ayırırsak Türkiye…

Emperyalizm ve finans-kapitalin son model saldırısı: Özelleştirme - Mehmet ÇAĞLAYAN

  Çağdaş Yol Sayı 10, Ocak 1990 1) Özelleştirmenin Dünya Krizi ile İlişkisi ve Yeni Sağ İdeoloji: 1980'li yıllarda yaşanan bir gerçeklik var. Hem kapitalist anayurtlarda hem de yarı sömürgelerde egemen sınıfın…
,

12 EYLÜL’ÜN İŞÇİ HAREKETİ VE SENDİKALAR AÇISINDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR VE BU SONUÇLARA MÜDAHALEMİZ - Ahmet ERKÖK

Çağdaş Yol, Sayı 7, Mayıs 1989 Giriş Bugünlerde işçi hareketi ve sendikal mücadeleye yaklaşım konusunda çe­şitli görüşler tartışılmakta, değişik alter­natif ve davranış biçimleri ortaya atıl­maktadır. Bu…

SENDİKAL ORTAM VE İŞÇİLERİN GÖREVLERİ - Emir BAYHAN

  Çağdaş Yol, Sayı 4, Haziran 1988 12 Eylül... Yaşamın gerçekçiliğini kavrayamadan, onu değiştirmeye kalkanlara, yine yaşamın attığı ağır bir tokat... Hem öyle bir tokat ki atılmasının üzerinden geçen 8 yıla…

Sendika İçi Demokrasi - Ali Işıkçı

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 Tartışmalı bir toplantı için hazırlanmış konuşma Böyle eğitici bir tartışmalı toplantı düzenledikleri için arkadaşlarımızı huzurunuzda tebrik eder teşekkürlerimizi sunarız. A-…

DİSK OLAYINA GENEL BAKIŞ

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 12 Eylül’le birlikte fiilen kapatılan DİSK geçenlerde mahkeme kararıyla resmen kapatıldı. Bu gelişme karşısında ister istemez yeni bir DİSK'in kurulması konusu gündeme geldi. Fakat aynı zamanda…