,

12 EYLÜL’ÜN İŞÇİ HAREKETİ VE SENDİKALAR AÇISINDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR VE BU SONUÇLARA MÜDAHALEMİZ - Ahmet ERKÖK

Çağdaş Yol, Sayı 7, Mayıs 1989 Giriş Bugünlerde işçi hareketi ve sendikal mücadeleye yaklaşım konusunda çe­şitli görüşler tartışılmakta, değişik alter­natif ve davranış biçimleri ortaya atıl­maktadır. Bu…
,

12 EYLÜL VE KADIN - Gökçe Demir

  Çağdaş Yol, Sayı 6, Ocak 1989 1980’den bu yana kadın hareketinde meydana gelen değişimleri anlayabilmek, ancak sekiz yıllık ekonomik, sosyal, kültürel olarak toplumda meydana gelen “dönüşümleri” çözebilmekle olanaklıdır.…

12 EYLÜL ve BURJUVA SOSYALİZMİ - Tamer Adalı

Çağdaş Yol, Sayı 3, Şubat 1988 TİP-TKP Birleşmesi Üzerine: Giriş Elimize bir program taslağı geçti. TKP ve TİP’in “birleşik” ürünü olan program taslağı sol hareketin bir bölüğünün 12 Eylül’le birlikte geçirdiği…

27 MAYIS-12 EYLÜL

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 12 Eylül, 27 Mayıs’la açılan politik dö­nemin kapatılması oldu. Her iki müdaha­le de Ordu eliyle yapılmıştı. 12 Eylül, 27 Mayıs’ın inkârı olduğuna göre aradaki 20 yılda neler akmış,…

KEMALİZM NEDİR?

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 Kemalizm 1960 sonrası iki ayrı döneminde iki ayrı yönden tartışma gündemine geldi. 1965’lerde özellikle gençlik hareketi içinde konu ol­du. “Amerikan emperyalizmine karşı” yeni bir kurtuluş…