“Modern” Leviathan’a ve faşist bir geleceğe karşı: İsyan ve umut

VOLKAN YARAŞIR “Ruhlarınızı silahlandırın”Manuel Marulanda (1930- 2008) Efsanevi FARC Lideri Kapitalizmin yapısal-organik krizini simgeleyen 2007-2008 küresel krizi, uluslararası düzeyde yüksek bir konjonktüre ve olağanüstü…

Güvencesizlik Makinesi

ASTRA TAYLOR Covid-19, dünyayı talan etmeden uzun zaman önce, güvencesizlik hali hazırda her yerdeydi. Sayısız insan barınma, sağlık ve gıda güvencesinden yoksundu. Değişen iklim koşulları, toplumları yangın ve sel riskiyle…

Pandemi sonrasının iki ana eğilimi: Devlet kapitalizmi ve Güvence Hareketi

M. SİNAN MERT Pandeminin yarattığı şoke edici etkiler, özellikle kapitalist merkezlerin salgından belirgin bir biçimde etkilenmeye başladığı günlerde sermaye, devlet ve toplum arası ilişkilerde köklü değişikliklerin yaşanacağına…

Ankara’nın Hayalleri ve Gerçekler

MEHMET YILMAZER Doğu Akdeniz ve Libya olaylarından sonra Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına da dâhil olan Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Rusya’nın müdahalesiyle ateşkes başlasa da çatışmaların bir süre daha devam edeceği…

Latin Amerika Ne Yapacak? * Ayşe Tansever

Kıtanın en güneyinde Uruguay’dan kuzeyde ABD sınırında Meksika’ya, Latin Amerika halkları ister sağ ister sol iktidar olsun bir hareketlilik içindedir. Kıtada bir belirsizlik hakim. Olaylar sanki kıtada yeni bir döneme girileceği…

Patriyarkal Kapitalist Sisteme Karşı En Güçlü Direniş: “Feminist Grev” * Zeynep Koru

Fırtına hızıyla akan bir zamanın içinden geçerken, uluslararası çapta gelişen feminist grevlerin etkisinin ne olacağı, nereye evirileceği, kalıcı olup olmayacağı konuşuluyor, tartışılıyor. Hareketi geliştirme, yayma ve…

Devrimin Alevi: Rosa Luxemburg * Volkan Yaraşır

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, SPD'nin ihaneti ve devrimci dalgayı bastırma talimatıyla 15 Ocak 1919'da katledildiler. Bu iki devrimci komünistin katli, reformizm ve devrimci çizgi arasındaki uzlaşmazlığı simgelemektedir. Rosa…

Bu Sefer Alevler İçinde * John Bellamy Foster

Bugün ekolojik devrimin başlangıcı gibi görünen bir duruma tanıklık ediyoruz, insanlığın daha önce hiç görmediği tarihi bir an. Naomi Klein’ın yeni kitabı “Alevler İçinde”de söylediği gibi, sadece gezegen yanmıyor,…

AKP’li Yıllarda Emek Hareketinin Genel Durumu * İrfan Kaygısız

Giriş AKP’nin 17 yıllık döneminde, çalışma yaşamı da diğer toplumsal alanlar gibi yeniden inşa edilmektedir. Bu dönemde, bir dizi yasal değişiklikle, emek ve sermaye arasındaki ilişkiler yeniden düzenlenmiş, sermayenin…

Kapitalizm Hakkında Söylenmeyen Şeyler * Mehmet Yusufoğlu

Cambridge Üniversitesi profesörü Ha-Joon Chang’ın Türkçe’de “Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey” ismiyle yayınlanan kitabı[1], genel olarak doğal ve doğru kabul edilen liberal ekonomik argümanları sorguluyor.…

“Kızıl Artık Yeni Yeşildir" * Sonja Grush Röportajı

Sosyalist Alternatif’in kardeş örgütü olan Avusturya Sosyalist Sol Parti (SLP) üyesi Sonja Grusch ile röportaj Ekososyalizmi en özlü biçimde nasıl tarif edersiniz? Onu, klasik sosyalist/Marksist yaklaşımdan ve katıksız çevreci…

Chantal Mouffe’un Sol Popülizmi * Muzaffer Kaya

Post-Marksist teorinin (Ernesto Laclau ile birlikte) öncü isimlerinden Chantal Mouffe’un 2018’de yayınlanan For a Left Populizm (Sol Bir Popülizm İçin) kitabı Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’nın sol akademik çevrelerinde epey ilgi…