EKİM DEVRİMİ’NDEN GÜNÜMÜZE - MEHMET YILMAZER

Yol, Bahar 2018   Ekim Devrimi’nin 100. yılında sadece onun tarihinden söz etmek yeterli olmaz. “Dünyayı sarsan” bir devrim 70 yıl sonra yine dünyayı sarsan bir şekilde son buldu. İnsanlık 20.yüzyıla Ekim Devrimi…

Politik Durum - Mehmet Yılmazer

Yol, Bahar 2018   YAKLAŞAN SAVAŞ The Economist’in birkaç hafta önceki sayısında ana konu “The Next War”dı. Özellikle Batı dünyasında son zamanlarda bölgesel savaşları aşan bir savaş olasılığı sık sık gündeme…

ENFORMEL EKONOMİDE KADIN İŞÇİLERİN ÖRGÜTLENMESİ - NALİA KABEER, KIRSTY MILWARD VE RATNA SUDARSHAN

Yol, Yaz 2017 Bu sayımızda okurlarımızla enformel sektörde kadınların mücadele araç ve yöntemleri üzerine kıymetli bir makaleyi paylaşıyoruz: Gender & Development, 2013 Vol.21, no2 249-263 http://dx.doi.org/10.1080/13552074.2013.802145…

POPÜLİZMİ TARTIŞMAK: ÖFKE GERÇEK, OLANAK MEVCUT, UMUT BAKİ - M. SİNAN MERT

Yol, Yaz 2017 Giriş: Neden yeniden popülizm? 2008 küresel krizinin en belirgin sonuçlarından birisi de popülist hareket, parti ve iktidarları yeniden siyasi tartışmanın merkezine taşıması oldu. “Popülist” terimi neo-liberal…

KÜRESELLEŞME SONRASI - MEHMET YILMAZER

Yol, Yaz  2017 Giriş Dünya yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemin ne olabileceğini öngörebilmek için tarihin çok derinliklerine inmeyeceksek, en azından Berlin Duvarı’nın yıkılışı sonrasına bakmak gerekiyor. Neoliberalizm…
,

"GERİ DÖNDÜRMEYECEĞİZ" - AYŞE TANSEVER

Yol, Yaz 2017 Venezüella yine iç ve dış muhalefetin saldırıları ile karşı karşıyadır. Nisan başından beri sokaklar durulmuyor. Ve ülke bir iç savaşın eşiğinde gözüküyor. Bu son olaylar neden birden ortaya çıktı? Neden…

KAPILAR, YOLLAR VE DÜĞÜMLER ARASINDA ÖMRÜMÜZÜN HİKAYESİ: MÜLTECİLİK NEREDE OTURUR? - H. NEŞE ÖZGEN

Yol, Yaz 2017 Sınır neresidir? Konu sınır olduğunda, sadece sınırı kollayanların ve sınırı zorlayanların değil, günlük hayata yansıyan tüm konuşmaların gizemli, entrikacı, komplocu veya korkunç öykülere hazırlıklı…

“DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ” VE İŞÇİ SINIFI - MEHMET YILMAZER

Yol, Bahar 2016 Kapitalizm “IV. Sanayi Devrimi”ni tartışmaya başladı. Her yıl dünya zenginleri Davos’ta toplanır ve dünya ekonomisinin durumunu görüşürler. Bu yıl konu: IV. Sanayi Devrimi’ydi. 2008 krizinden bir türlü…

TOPLUMSAL HAREKETLER VE İLERİCİ HÜKÜMETLER: LATİN AMERİKA'DA YENİ İLİŞKİ KURMA - MARTA HARNECKER

Yol, Bahar 2016 (Bu yazı ilk olarak İspanyol web sitesi rebelion.org’da 2015 Eylül tarihinde yayınlandı. Yazar katkıları için Fred Fuentes ve Sid Shniad’a teşekkür eder. Richard Fielder yazıyı İspanyolcadan İngilizceye çevirdi.…

Bolivar Sosyalizmi Savunmada - Marta Harnecker

Yol, Bahar 2016 Bolivar Sosyalizmi savunmada çünkü Venezüella’da 6 Aralık’ta yapılan seçimleri Chavez’in partisi PSUV değil muhalefet MUD güçleri kazandılar. MUD oyların %56,22’sini alırken PSUV %40,91 aldı. Muhalefet…

DÜNYADAN MÜZAKERE SÜRECİ ÖRNEKLERİ - SALİH İNCESOY

Yol, Bahar 2016 Müzakere kavramı, Kürt sorunundan hareketle Türkiye politikasında ağırlıklı bir yer tutmuş durumda. Yakın tarihimizin dünyasında çatışma yaşanan alanların önemli bir kısmında durum böyle. Öyle ki bu güncel…

BADİOU, GEZİ/ROJAVA/HDP “OLAY”I VE FAŞİST REAKSİYON - M. SİNAN MERT

Yol, Bahar 2016 Toplumsal dönüşüm dinamiklerinin biriktiği, toplumsal rutini korumakla görevli yapıların devlet başta olmak üzere zayıfladığı ve engel olma kapasitelerini yitirdiği, toplumsal hayatın yeni seçeneklere açık…