Kriz İçinde Neoliberal Küreselleşme *Álvaro García Linera

Birbirini besleyen dört krizin öngörülemeyen, eş zamanlı ortaya çıkışını yaşıyoruz: sağlık krizi, ekonomik kriz, iklim krizi ve siyasi kriz. Muazzam bir şaşkınlık ve ıstırap kavşağı. Toplum ve dünya sanki yolunu, gideceği…