Girdi yapan admin

Yeni Güç Dengelerine Giderken: Dünya ve Türkiye – Mehmet Yılmazer

Yol, Kış 2016 Dünya özellikle 2008 krizinden beri baş edemediği sorunlarla boğuşmaya devam ediyor. Bu zaman aralığının en temel özelliği sorunların derinleşmesi ancak çözümlenememesidir. Sorunlar her geçen gün derinleşiyor, fakat hala ufukta bir çözüm işareti görünmüyor. Günümüzü daha iyi kavrayabilmek için duvar yıkıldıktan sonra dünya güçler dengesinde yaşanan üç döneme yeniden göz atmak yararlı olur. […]

Bitmeyen Masal Demokrasi – Mehmet Yılmazer

Yol, Kış 2016 Sosyalist sistemin çökmesinden sonra “demokrasi” insanlığın varabileceği tek siyasal hedef haline geldi. Berlin Duvarı yıkılınca “Tarihin Sonu”nun geldiğini sanan Fukuyama, insanlık için varılacak hedef olarak “liberal demokrasi”yi göstermişti. Ancak bu öngörü çok kısa sürede boşa düştü. “Tarihin sonu” gelmek şöyle dursun duvarın yıkılışından sonra tarih yeniden yazılmaya başlandı. Koşullar “Soğuk Savaş” yıllarına […]

Paralel Faşizm Okumaları – M. Sinan MERT

Yol, Kış 2016 Neoliberal otoriterizmden faşizme doğru ilerleyen bir yolun üzerinde olduğumuz açık. Saray’da somutlanan iktidar, hayatta kalabilmek adına hukuku neredeyse tamamen kağıt üzerinde bırakan uygulamalarla yoluna devam ediyor. Paramiliter unsurlar çok daha belirgin bir biçimde devreye giriyor. Teamülleri ve alışkanlıkları ortadan kaldıran bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Dönüşümün nereye varabileceğinin ucu açık. Masada çok fazla […]

Ekonomide Sosyalist Alternatifi Yaratmak – M. Sinan Mert

2008’den bu yana derin bir krizle sarsılan kapitalizmin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. L. Amerika’da yükselen 21. Yüzyıl Sosyalizmi dalgasını, 2008 krizi sonrası önce toplumsal hareketler, meydan eylemleri sonra da bunlardan türeyen partilerin yarattığı hareketlilik takip etti. Özellikle Ocak 2015’te Syriza’nın kemer sıkma programlarına açık karşıtlık içinde ve daha önceden açıkladıkları […]

İşçi Sendikalarında Yeni Bir Başlangıç – Mehmet Akyol

Ülkede işçi sendikalarının içinde bulunduğu içler acısı durum hakkında bugüne kadar yeterince tartışma yapıldı. Bu durumda çıkış konusunda yazılanlara bakıldığında ise bilinen hazır reçetelerden başka bir şey ortalarda görülmemekte. Gerek Bölge açısından gerekse de metropollerdeki yurtseverler açısından ise toplumsal mücadelenin her alanında görülen atılım henüz işçi sınıfı mücadelesi içinde pek hissedilmemekte. Oysa demokratik ekonominin inşasında […]

Fabrikayı Geri Almak: Günümüz Krizinde İşçi Denetimi – Çeviri: Ayşe Tansever

Occupy Times sitesine konuşma tarihi: 26 Nisan 2015 Bu yazı Darioa Azzellini’in Zed yayınlarında çıkan “An Alternative Labour History: Worker Control and Workplace Democracy (Alternatif Emek Tarihi: İşçi Denetimi ve İşyeri Demokrasisi) adlı kitabından bir bölümdür. Geçtiğimiz yüzyılın ilk on yılında, fabrika işgalleri ve üretimin işçilerin denetiminde yapılması Asya’daki birkaç örnek dışında sadece Güney Amerika’ya […]

Sosyalizm, İktidar Sorunu ve Özyönetimler – M. Sinan Mert

20. yüzyıl sosyalizminin en büyük zaafının iktidar alanında olduğu söylenebilir. İktidarın sınıf adına inşası görevinin büyük oranda sınıfın öncü partisi tarafından üstlenilmesinin, sınıfın kendisinin iktidar ilişkisinin dışında kalmasına yol açtığı açıktır. Öncünün kuruluş adına ortaya koyduğu planlamanın, üretici güçler teorisinin yanlış bir yorumuna dayanması, bu planlamanın sınıfın adına kurulan iktidarla sınıfı karşı karşıya getirmesi ve […]

“İsyan Kontrol Altına Alındı”

Prof. Dr. Fulya Atacan’la Ortadoğu ve Suriye üzerine 21 Ekim 2015’de yaptığımız röportaj Arap coğrafyasında “Arap Baharı” olarak adlandırılan halk isyanlarının başlamasının üzerinden yaklaşık beş yıl geçti. Bu beş yılın ardından bu ülkelere baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Çok umutlu bir durum yok. İsyan, her tarafta farklı biçimlerde kontrol altına alınmış durumda. Mısır’daki süreç askeri […]

Venezüella Zor Bir Dönemeçte – Ayşe Tansever

Venezüella zor, tarihi günler yaşıyor. Çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Henüz sosyalist iktidarın ölüm kalım savaşı içinde olduğunu söylemek biraz abartma olacaktır, ama ciddi bir darboğazdan geçiyor. Devrimin bugüne kadarki kazanımları sınavdadır. İç ve dış koşullar onu önemli bir darboğaza sokmuştur. Buradan ya güçlenerek çıkacak ya da geri adım atmak zorunda kalacaktır. Ülkede 6 Aralık […]

Avrupa Halk Hareketleri: Geri Sayım Başladı Mı? – Ayşe TANSEVER

Avrupa halklarının çektiği acılara baktıkça şaşırmamak elde değildir. II. Dünya Savaşı sonrası sosyalizmin karşısında durmak isteyen Avrupa burjuva iktidarlar halklara “refah” koşulları yaratmak zorundaydılar. O nedenle Avrupa halkları birçok sosyal hak elde etti ve kapitalizmin kaymağını yedi. Duvar çöktükten sonra ise verilen birçok hak yavaş yavaş geri alınmaya başladı. Avrupa refah toplumu olmaktan çıkmaya başladı. […]

Büyük Bir Sıçrama Olarak Gezi Direnişi – M. Sinan MERT

Gezi Direnişi büyük bir uyanış ve korku duvarlarını yıkış hareketi olarak Türkiye toplumu açısından çok önemli bir eşik aşımını ifade ediyor. Erdoğan’ın neredeyse her şeyi ve herkesi teslim aldığını düşündüğü bir anda dev bir koalisyon harekete geçerek diktatöre haddini bildirdi. Devlet güçleri Taksim’den uzaklaştıktan sonra iki gün boyunca Dolmabahçe Sarayı’ndaki Başbakanlık ofisini korumaya çalıştılar. Her […]

Dünya ve Türkiye’de Politik Durum – Mehmet Yılmazer

Türkiye çok gerilimli bir politik sürece girerken dünyada olanları unutmuş görünüyor. Olayların biraz derinliğine inince dünyadan kendisine yansıyacak ekonomik ve siyasi tahrip gücü yüksek dalgaların telaşla hazırlık yapmaya çalıştığı anlaşılır. Bunları ortaya koyabilmek için dünyaya ve bölgeye bakmak gerekir. Dünyada Durum Dünyada son gelişmelere bakıldığında iki özellik öne çıkmaktadır. Ekonomik krizden hala bir çıkış yolu […]