Girdi yapan admin

POPÜLİZMİ TARTIŞMAK: ÖFKE GERÇEK, OLANAK MEVCUT, UMUT BAKİ – M. SİNAN MERT

Yol, Yaz 2017 Giriş: Neden yeniden popülizm? 2008 küresel krizinin en belirgin sonuçlarından birisi de popülist hareket, parti ve iktidarları yeniden siyasi tartışmanın merkezine taşıması oldu. “Popülist” terimi neo-liberal hegemonyanın tartışmasız olduğu dönemlerde, neo-liberal ekonomik dogmanın dışındaki politik tercihleri nitelemek için kullanıldı. Neo-liberalizmin halkın mülksüzleştirilmesi ve sermaye üzerindeki toplumsal denetimin tamamen ortadan kaldırılması politikalarına uyumlu olmayan […]

KÜRESELLEŞME SONRASI – MEHMET YILMAZER

Yol, Yaz  2017 Giriş Dünya yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemin ne olabileceğini öngörebilmek için tarihin çok derinliklerine inmeyeceksek, en azından Berlin Duvarı’nın yıkılışı sonrasına bakmak gerekiyor. Neoliberalizm bayrağını 80’li yılların ortalarında ABD ve İngiltere açmıştır. Duvar’ın yıkılışı ile bu süreç hız kazanmış küreselleşme adı altında, aslında yeni güç dengeleri içinde dünyanın yeniden paylaşım dönemine […]

,

“GERİ DÖNDÜRMEYECEĞİZ” – AYŞE TANSEVER

Yol, Yaz 2017 Venezüella yine iç ve dış muhalefetin saldırıları ile karşı karşıyadır. Nisan başından beri sokaklar durulmuyor. Ve ülke bir iç savaşın eşiğinde gözüküyor. Bu son olaylar neden birden ortaya çıktı? Neden muhalefet yine taraftarlarını sokaklara çağırdı? Ülkedeki son gelişmelere yakından bakmak 21. yüzyıl Bolivar Devrimi’ni ve ikili iktidar sürecini anlamak açısından önemlidir. Bilindiği gibi […]

KAPILAR, YOLLAR VE DÜĞÜMLER ARASINDA ÖMRÜMÜZÜN HİKAYESİ: MÜLTECİLİK NEREDE OTURUR? – H. NEŞE ÖZGEN

Yol, Yaz 2017 Sınır neresidir? Konu sınır olduğunda, sadece sınırı kollayanların ve sınırı zorlayanların değil, günlük hayata yansıyan tüm konuşmaların gizemli, entrikacı, komplocu veya korkunç öykülere hazırlıklı olduğunu görürsünüz. Zira sınır yüceltmelere, gizemleştirmelere, bu yolla öykülendirmelere çok yatkın bir konudur. Bir taraf tutulduktan hemen sonra sınıra dair bütün mevzular bir yandan öykülendirilip diğer yandan genellenerek, stratejist […]

Yeni Güç Dengelerine Giderken: Dünya ve Türkiye – Mehmet Yılmazer

Yol, Kış 2016 Dünya özellikle 2008 krizinden beri baş edemediği sorunlarla boğuşmaya devam ediyor. Bu zaman aralığının en temel özelliği sorunların derinleşmesi ancak çözümlenememesidir. Sorunlar her geçen gün derinleşiyor, fakat hala ufukta bir çözüm işareti görünmüyor. Günümüzü daha iyi kavrayabilmek için duvar yıkıldıktan sonra dünya güçler dengesinde yaşanan üç döneme yeniden göz atmak yararlı olur. […]

Bitmeyen Masal Demokrasi – Mehmet Yılmazer

Yol, Kış 2016 Sosyalist sistemin çökmesinden sonra “demokrasi” insanlığın varabileceği tek siyasal hedef haline geldi. Berlin Duvarı yıkılınca “Tarihin Sonu”nun geldiğini sanan Fukuyama, insanlık için varılacak hedef olarak “liberal demokrasi”yi göstermişti. Ancak bu öngörü çok kısa sürede boşa düştü. “Tarihin sonu” gelmek şöyle dursun duvarın yıkılışından sonra tarih yeniden yazılmaya başlandı. Koşullar “Soğuk Savaş” yıllarına […]

Paralel Faşizm Okumaları – M. Sinan MERT

Yol, Kış 2016 Neoliberal otoriterizmden faşizme doğru ilerleyen bir yolun üzerinde olduğumuz açık. Saray’da somutlanan iktidar, hayatta kalabilmek adına hukuku neredeyse tamamen kağıt üzerinde bırakan uygulamalarla yoluna devam ediyor. Paramiliter unsurlar çok daha belirgin bir biçimde devreye giriyor. Teamülleri ve alışkanlıkları ortadan kaldıran bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Dönüşümün nereye varabileceğinin ucu açık. Masada çok fazla […]

Ekonomide Sosyalist Alternatifi Yaratmak – M. Sinan Mert

2008’den bu yana derin bir krizle sarsılan kapitalizmin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. L. Amerika’da yükselen 21. Yüzyıl Sosyalizmi dalgasını, 2008 krizi sonrası önce toplumsal hareketler, meydan eylemleri sonra da bunlardan türeyen partilerin yarattığı hareketlilik takip etti. Özellikle Ocak 2015’te Syriza’nın kemer sıkma programlarına açık karşıtlık içinde ve daha önceden açıkladıkları […]

İşçi Sendikalarında Yeni Bir Başlangıç – Mehmet Akyol

Ülkede işçi sendikalarının içinde bulunduğu içler acısı durum hakkında bugüne kadar yeterince tartışma yapıldı. Bu durumda çıkış konusunda yazılanlara bakıldığında ise bilinen hazır reçetelerden başka bir şey ortalarda görülmemekte. Gerek Bölge açısından gerekse de metropollerdeki yurtseverler açısından ise toplumsal mücadelenin her alanında görülen atılım henüz işçi sınıfı mücadelesi içinde pek hissedilmemekte. Oysa demokratik ekonominin inşasında […]

Fabrikayı Geri Almak: Günümüz Krizinde İşçi Denetimi – Çeviri: Ayşe Tansever

Occupy Times sitesine konuşma tarihi: 26 Nisan 2015 Bu yazı Darioa Azzellini’in Zed yayınlarında çıkan “An Alternative Labour History: Worker Control and Workplace Democracy (Alternatif Emek Tarihi: İşçi Denetimi ve İşyeri Demokrasisi) adlı kitabından bir bölümdür. Geçtiğimiz yüzyılın ilk on yılında, fabrika işgalleri ve üretimin işçilerin denetiminde yapılması Asya’daki birkaç örnek dışında sadece Güney Amerika’ya […]

Sosyalizm, İktidar Sorunu ve Özyönetimler – M. Sinan Mert

20. yüzyıl sosyalizminin en büyük zaafının iktidar alanında olduğu söylenebilir. İktidarın sınıf adına inşası görevinin büyük oranda sınıfın öncü partisi tarafından üstlenilmesinin, sınıfın kendisinin iktidar ilişkisinin dışında kalmasına yol açtığı açıktır. Öncünün kuruluş adına ortaya koyduğu planlamanın, üretici güçler teorisinin yanlış bir yorumuna dayanması, bu planlamanın sınıfın adına kurulan iktidarla sınıfı karşı karşıya getirmesi ve […]

“İsyan Kontrol Altına Alındı”

Prof. Dr. Fulya Atacan’la Ortadoğu ve Suriye üzerine 21 Ekim 2015’de yaptığımız röportaj Arap coğrafyasında “Arap Baharı” olarak adlandırılan halk isyanlarının başlamasının üzerinden yaklaşık beş yıl geçti. Bu beş yılın ardından bu ülkelere baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Çok umutlu bir durum yok. İsyan, her tarafta farklı biçimlerde kontrol altına alınmış durumda. Mısır’daki süreç askeri […]