Girdi yapan admin

Arzu Yılmaz ile söyleşi | Ortadoğu’da Yükselen Güç: Çin ve Rusya

SEZGİN KARTAL Çatışma ve krizlere sabitlenmiş Ortadoğu’ya Hamburg Üniversitesi’nden siyaset bilimci Dr. Arzu Yılmaz ile bakıyoruz. Söyleşimizi ABD seçimleri arifesinde yapıyoruz. Dolayısıyla Trump’lı ABD’nin üç yıllık Ortadoğu siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Trump döneminde Amerika’nın Ortadoğu’yla ilgili stratejik hedefler bağlamında bir politika değişikliği olduğunu söyleyebilecek durumda değiliz. Fakat bu hedeflere ulaşma yolları açısından önemli farklar var tabii. […]

Ayşe Çavdar ile söyleşi | “Tarikatların verdiği zarar siyasallaşmalarını denetleyecek mekanizmaların var olmamasından kaynaklanıyor”

ŞERİBAN ALKIŞ “Mücahitler müteahhit oldu. Tasavvuf ehli tasarruf ehli oldu. Şefaat ya Resulallah gitti, inşaat ya Resulallah geldi.” Bu sözler, kimileri tarafından, Türkiye’deki diğer birçok toplumsal kesimde olduğu gibi, dindarlar arasında da yaşanan değişim sürecini ifade etmenin nüktedan bir yolu olarak tercih edildi. Çünkü artık hangi bakanlığa hangi cemaatin hakim olduğuyla ilgili analizler, hükümet ile yakın […]

“Modern” Leviathan’a ve faşist bir geleceğe karşı: İsyan ve umut

VOLKAN YARAŞIR “Ruhlarınızı silahlandırın” Manuel Marulanda (1930- 2008) Efsanevi FARC Lideri Kapitalizmin yapısal-organik krizini simgeleyen 2007-2008 küresel krizi, uluslararası düzeyde yüksek bir konjonktüre ve olağanüstü bir momentuma geçişin göstergesi oldu. Farklı evreler geçirerek şiddetli dalgalanmalar ve gelgitlerle derinleşen kriz, kapitalizmin varoluşsal krizine dönüşüyor. Birbirini besleyen ya da tetikleyen ekolojik kriz, küresel salgın gibi yeni nesil […]

Güvencesizlik Makinesi

ASTRA TAYLOR Covid-19, dünyayı talan etmeden uzun zaman önce, güvencesizlik hali hazırda her yerdeydi. Sayısız insan barınma, sağlık ve gıda güvencesinden yoksundu. Değişen iklim koşulları, toplumları yangın ve sel riskiyle karşı karşıya bıraktıkça, çevresel güvencesizlik de artıyordu. “Sosyal mesafe” zuhur etmeden önce, kamusal alandan ve bir başkasından korkarak kapıların, kilitlerin, geçitlerin ve sınır duvarlarının ardına […]

Pandemi sonrasının iki ana eğilimi: Devlet kapitalizmi ve Güvence Hareketi

M. SİNAN MERT Pandeminin yarattığı şoke edici etkiler, özellikle kapitalist merkezlerin salgından belirgin bir biçimde etkilenmeye başladığı günlerde sermaye, devlet ve toplum arası ilişkilerde köklü değişikliklerin yaşanacağına dair beklentileri yükseltti. Neoliberal politikaların kâr merkezli yapılanmasının özellikle sağlık sistemleri üzerinde yarattığı yıkıcı sonuçlar, kamusal olanın ve kârı değil sağlığı merkeze alacak politik dönüşümlerin kendiliğinden bir zorunluluk […]

Ankara’nın Hayalleri ve Gerçekler

MEHMET YILMAZER Doğu Akdeniz ve Libya olaylarından sonra Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına da dâhil olan Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Rusya’nın müdahalesiyle ateşkes başlasa da çatışmaların bir süre daha devam edeceği görülüyor. Moskova, Ankara’yı masaya çağırmadı. Üstelik çatışmalar sırasında Putin Erdoğan’ı hiç telefonla aramadı. Bu bölgenin Rusya’nın tarihi arka bahçesi olduğu için, Ankara’nın müdahalesinin Suriye ve Libya’dan farklı […]

Latin Amerika Ne Yapacak? * Ayşe Tansever

Kıtanın en güneyinde Uruguay’dan kuzeyde ABD sınırında Meksika’ya, Latin Amerika halkları ister sağ ister sol iktidar olsun bir hareketlilik içindedir. Kıtada bir belirsizlik hakim. Olaylar sanki kıtada yeni bir döneme girileceği ya da girildiğini anlatıyor. Uzun süre sivil ya da askeri darbelerle kapitalizm bu ülkelerde iktidarda kaldı. En tepede de ABD tüm iktidarları kendi çıkarları […]

Patriyarkal Kapitalist Sisteme Karşı En Güçlü Direniş: “Feminist Grev” * Zeynep Koru

Fırtına hızıyla akan bir zamanın içinden geçerken, uluslararası çapta gelişen feminist grevlerin etkisinin ne olacağı, nereye evirileceği, kalıcı olup olmayacağı konuşuluyor, tartışılıyor. Hareketi geliştirme, yayma ve yön verme anlamında feminist grev, dünya çapındaki feministlerin, feminist hareketin en önemli gündemi. Bu yazının amacı da feminist grevlerin gelişimiyle ilgili bir özet sunmak ve ana tartışma başlıklarını aktarmak. […]

Devrimin Alevi: Rosa Luxemburg * Volkan Yaraşır

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, SPD’nin ihaneti ve devrimci dalgayı bastırma talimatıyla 15 Ocak 1919’da katledildiler. Bu iki devrimci komünistin katli, reformizm ve devrimci çizgi arasındaki uzlaşmazlığı simgelemektedir. Rosa devrimci Marksizm’in en önemli simalarından biridir. Rosa yaşamı, ruhu, kimliği ve karakteriyle sarsıcıdır. Rosa, yüksek bir entellektüel kapasite, militan bir ruh ve yaşam sevinci demektir. Bugün […]

Bu Sefer Alevler İçinde * John Bellamy Foster

Bugün ekolojik devrimin başlangıcı gibi görünen bir duruma tanıklık ediyoruz, insanlığın daha önce hiç görmediği tarihi bir an. Naomi Klein’ın yeni kitabı “Alevler İçinde”de söylediği gibi, sadece gezegen yanmıyor, bunun karşısında devrimci bir çevre hareketi de alevlenerek yükseliyor. Aşağıdaki kronoloji geçen yıl Kuzey Amerika ve Avrupa’da iklim hareketlerine odaklanıyor –ancak belirtmek gerekir ki objektif (ve […]

AKP’li Yıllarda Emek Hareketinin Genel Durumu * İrfan Kaygısız

Giriş AKP’nin 17 yıllık döneminde, çalışma yaşamı da diğer toplumsal alanlar gibi yeniden inşa edilmektedir. Bu dönemde, bir dizi yasal değişiklikle, emek ve sermaye arasındaki ilişkiler yeniden düzenlenmiş, sermayenin emek karşısındaki egemenliği arttırılmış, esneklik temelli, kuralsızlığı ve güvencesizliği artırıcı düzenlemeler yapılmıştır. Çalışma yaşamına yönelik temel yasalar, bireysel hakları düzenleyen iş kanunu ile kolektif hakları düzenleyen […]

Kapitalizm Hakkında Söylenmeyen Şeyler * Mehmet Yusufoğlu

Cambridge Üniversitesi profesörü Ha-Joon Chang’ın Türkçe’de “Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey” ismiyle yayınlanan kitabı[1], genel olarak doğal ve doğru kabul edilen liberal ekonomik argümanları sorguluyor. Bu sorgulamayı sade ve açık örneklerle, esprili bir dille yapıyor. Bu açıdan kitap, alternatif politik söylemin kurulması için önemli bir katkı anlamına geliyor. Chang’ın argümanları hem AKP’nin, hem de […]