Girdi yapan admin

Toplumsal Hareketlerden, Hareketteki ‘Diğer’ Toplumlara * Raúl Zibechi

1. Bölüm Günümüz Latin Amerika sosyal hareketlerinin durumunu incelemek için, 2005’de Bolivya’daki ikinci gaz savaşı ve Evo Morales’in seçim zaferi ile sona eren bir önceki mücadele dönemindeki temel halk mücadelelerini gözden geçirmeliyiz. Temel mücadeleler haritası seçim senaryolarında sağ kanat ilerlerken solun geri çekilişine karşı neler yaşandığı konusunda bir fikir verecektir. Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi, 2005’ten […]

Söyleşi: “Dönüşümün Sonuçlarını Mücadele Eden İşçiler, Kadınlar Belirleyecek”

Prof. Dr. Hacer Ansal ile Sanayi 4.0 üzerine konuştuk. Merhaba hocam. Bugün genel olarak 4. Sanayi Devrimi ve bunun işçi sınıfına, kadınlara etkisini konuşmak istiyorum. Maddi olmayan emek ile maddi emek arasındaki çelişki nereye gidecek? İşçi sınıfı ilişkileri nasıl olacak? Sanayi 4.0’ı en son teknolojilerin üretim sürecine dahil edilmesi gibi çok kısa bir şekilde açıklayabiliriz. […]

Sınıf Hareketinin Kurumları ve Sokak Sendikacılığı * Mehmet Akyol

*** Bu yazıyı 6 Ekim 2016’da aramızdan ayrılan Mehmet Akyol yoldaşımız hazırlıyordu. Yazı tamamlanmamıştı, Sokak Sendikası’nın öncüleriyle tekrar ele alınmayı gerektirecek şekilde ham haldeydi. Yoldaşımızın hastalığının ardından hızla aramızdan ayrılması nedeniyle yazının üzerinde son bir çalışma yapılamadı. Ancak bu sayıda tartışmak istediğimiz çerçeveye ufuk açması temennisiyle, çalışmaya bu ham haliyle yer vermeyi uygun gördük. Bu […]

İşçi Hareketinin Krizi Ve Yeni Örgütlenme Olanakları * Bahar Ekinci

Kapitalizmin yapısal dönüşümü ve krizi İşçi hareketinin krizini anlamak için kapitalizmin yapısal dönüşümüne bakmak gerekiyor. Gelişen sanayii ve kar oranlarının düşme eğilimi sonucu sermayenin üretim alanından hizmet sektörüne ve spekülatif alana kayması bu dönüşümün önemli bileşenlerindendir.Üretim alanındateknolojinin gelişimiyle çok daha az insan emeği gerektirmesi ise işsizliğin kalıcılaşması sonucunu yaratıyor. Bu durumun niceliksel olarak daha da […]

Endüstri 4.0 Ve Proletarya: Gelecek Kimin? * Volkan Yaraşır

Sınıf mücadelesinin farklı momentlerinde, kapitalist transformasyonda yaşanan değişiklere de bağlı olarak, “proletaryanın kaderi”, bilimsel teknolojik devrimler, “kapitalizmin insancıllığı”, “büyük anlatıların” ve hatta “tarihin sonu” gibi tartışmalar gündeme sokuldu. Bugündeki farklılığa vurgu yapan ve farklı bir gelecek tasavvurunu içeren bu tartışmalar, başlangıçta beklenmedik bir etki yarattı. Ne var ki etkilerini kaybetmeleri uzun sürmedi. 1960’lı yılların en […]

Krizler Ve Sınıf Mücadelesi * M. Sinan Mert

İnsanlık tarihinin en önemli politik metinlerinden biri olan Komünist Manifesto, yaşamı tüm toplumların tarihini sınıf savaşımları tarihi olarak betimleyerek söze başlar. Burjuva çağının ayırt edici özelliği olarak ise sınıf karşıtlıklarının yalınlaştırılmasını vurgular. “Bütün bir toplum, iki büyük karşıt cepheye, birbiriyle dolaysızca karşı karşıya gelen iki büyük sınıfa, burjuvazi ile proletaryaya her geçen gün daha fazla […]

Sanayi Devrimi 4.0: Sermaye Ve Ücretli Emek İlişkisinin Yeniden Şekillenmesi * Mehmet Yılmazer

Günümüzün en çok tartışılan konularından birisi “sanayi devrimi 4.0”dır. Konu daha çok “robotlar geliyor” seviyesinde ele alınıyor. Hangi işler yok olacak? Yapay zeka insana egemen olabilir mi? Bunlara ilave olarak özellikle son dönemde ortaya çıkacak sürekli işsizlik ve bu sosyal soruna bir çözüm olarak “herkese temel gelir” konuları da önemli tartışma noktası haline gelmektedir. Kapitalizm […]

Dünyada Artan Gerilimler Ve Türkiye’deki Kriz * Mehmet Yılmazer

Trump yönetimi seçim sloganına uygun davranıyor. Amerika’yı yeniden “büyük” yapmak için adeta onun dünya liderliğini test ediyor. İran’la gerilimi yükseltirken aynı zamanda Çin’le de dalaşıyor. Suriye sorunu ise beklemede. Aynı anda bu kadar cephede gerilim yönetmek ABD’nin bilinçli bir tercihi mi? Yoksa şartlar mı zorluyor? Pompeo, İran için Avrupa ve Irak turuna çıktı. “Bir kere […]

, ,

Arjantin Ekonomik Krizi Ve Dersler* Ayşe Tansever

Dünya ülke ekonomileri yeniden bir küresel krize girecek mi girmeyecek mi tartışması uzun süredir yapılıyor. IMF dâhil pek çok uluslararası kurum ve finans uzmanı, dünyada üretilen GSMH ile borçlanma oranlarına bakıldığında krizin eşinde olduğumuzu söylüyorlar. 2008 krizinden sonra oluşturulan korumaların kendisini tükettiği dile getiriliyor. Ağustos sonu ABD Merkez Bankası FED’in faiz oranlarını yükseltmesi sonrasında krizin […]

,

Yıkım Çağında Sanat ve Kültürle Kendi Yolumuzu Bulmak* Zeynep Koru

“Puslu havalarda bilginin toplumsal kılınabilmesi için edebiyatın, sanatın, filmin, yaşayan kültürün birer bilgi alanı sunduğunu keşfetmek mümkün olabilir…” Tül Akbal Dünyanın yeniden sancılı, gerilimli, zorlu ve kaotik bir döneminin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Neo liberalizmin iflasıyla birlikte çıkış yolu bulamayan kapitalizmin krizi derinleşiyor. Yapısal değişim ve dönüşüm gücünü sergileyemeyen bir sistemin krizi var önümüzde. Eski güçler […]

Üniversitenin Yol Kavşağı: Kavramsal Ve Kuramsal Kriz* Söyleşi: Emre Tansu Keten

Dünyada bir yandan neoliberal ekonomi politikalarının eğitim sistemleri üzerindeki etkisiyle birlikte bilimsel düşüncenin gelişmesi için üniversitelerin gerekli olup olmadığı tartışılırken diğer yandan siyasal otoriterleşmenin akademi ve akademi dışındaki araştırmalara yönelik saldırısı artıyor. Üniversiteler egemen ideolojiyle uyumlu akademisyenlere muazzam imkanlar sunarken eleştirel yaklaşıma sahip olan bilim insanlarını üniversitenin dışına itiyor. Gündelik hayatın bile dışına atma çabasının […]

Alevi Hareketinde Kriz* Sezgin Kartal

Her ülke de demokrasi mücadelesinin parçalarını kimliği, inancı, kültürü, cinsiyeti, emeği vd. tanınmayan ya da hakları kabul edilmeyen kesimler oluşturur. Bunlar bir yandan sistem ve iktidarlarla mücadele ederken bir yandan da kendi içinde mücadele etmek zorundadır. Türkiye’de demokrasi mücadelesinin parçaları arasında şüphesiz Aleviler gelir. Yazımız Alevi hareketinin içinde bulunduğu krizi konu alacak. Fakat Alevi hareketini […]