Girdi yapan admin

Bir film ve Osmanlı Tarihinin Maddesi

ZEYNEP KORU Ezel Akay’ın yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu Levent Kazak’la birlikte kaleme aldıkları, 2006 yılında gösterime giren “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” filmi hala ilgi çekiyor. Aslında gösterime girdiği zaman çok fazla seyirci tarafından izlenmedi film; ama yıllar içinde hakkında akademik makaleler yazıldı, üniversitelerin tarih bölümünde konu oldu, söyleşiler, seminerler düzenlendi. Bu kadar ilginin sebebi, Osmanlı […]

Hikmet Kıvılcımlı’dan günümüze

MEHMET YILMAZER Ölümünün 49. yılında Hikmet Kıvılcımlı’yı andığımız dünya onun yaşadığı yıllardan ve çağdan çok farklı. Ekim devrimini ve sosyalist sistemin kuruluşunu yaşayan Kıvılcımlı, devrimci hareketin çok özel bir konağında aramızdan ayrıldı. Devrimci hareketin 60’ların ortalarından itibaren büyük bir hızla yükselmesi tarihsel olarak ortaya bir sorun getirmişti. Tek parti yıllarının durgunluğunda çok sınırlı olan mücadele, […]

Latife Fegan ile söyleşi | “Kıvılcımlı’yı dünya Marksistlerine ulaştıramadık

MUZAFFER KAYA Hikmet Kıvılcımlı’nın 49. ölüm yıldönümü vesilesiyle yoldaşı ve yakın çalışma arkadaşı Latife Fegan’la bir söyleşi gerçekleştirdik. Latife Fegan ve eşi Fuat Fegan 1966 yılından itibaren Kıvılcımlı’nın kitaplarının yayına hazırlanmasında görev aldılar. Latife Fegan ayrıca İşsizlik ve Pahalılıkla Mücadele Derneği’nin (İPSD) ilk başkanıdır. Fegan çifti, ölümünden önce Kıvılcımlı’nın kendilerine emanet ettiği arşivinin yurt dışına […]

İlhan Uzgel ile söyleşi | Marksizm ve Dış Politika

M. SİNAN MERT Temmuz başından beri Gazete Duvar’da çok önemli yazılar yazıyorsunuz üst üste. Bunlar alt emperyalizm ve Marksizm’in dış politika sorunsallığı ile ilgili başladı. Süreçte yaşanan gelişmelerin arkasından sürekli koşturuyoruz, o yüzden sizin yaptığınız teorik ve politik müdahale son derece önemli. Türkiye’nin Suriye ve Doğu Akdeniz politikalarını alt emperyalizm kavramı çerçevesinde incelemeye çalıştınız. Ne […]

Arzu Yılmaz ile söyleşi | Ortadoğu’da Yükselen Güç: Çin ve Rusya

SEZGİN KARTAL Çatışma ve krizlere sabitlenmiş Ortadoğu’ya Hamburg Üniversitesi’nden siyaset bilimci Dr. Arzu Yılmaz ile bakıyoruz. Söyleşimizi ABD seçimleri arifesinde yapıyoruz. Dolayısıyla Trump’lı ABD’nin üç yıllık Ortadoğu siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Trump döneminde Amerika’nın Ortadoğu’yla ilgili stratejik hedefler bağlamında bir politika değişikliği olduğunu söyleyebilecek durumda değiliz. Fakat bu hedeflere ulaşma yolları açısından önemli farklar var tabii. […]

Ayşe Çavdar ile söyleşi | “Tarikatların verdiği zarar siyasallaşmalarını denetleyecek mekanizmaların var olmamasından kaynaklanıyor”

ŞERİBAN ALKIŞ “Mücahitler müteahhit oldu. Tasavvuf ehli tasarruf ehli oldu. Şefaat ya Resulallah gitti, inşaat ya Resulallah geldi.” Bu sözler, kimileri tarafından, Türkiye’deki diğer birçok toplumsal kesimde olduğu gibi, dindarlar arasında da yaşanan değişim sürecini ifade etmenin nüktedan bir yolu olarak tercih edildi. Çünkü artık hangi bakanlığa hangi cemaatin hakim olduğuyla ilgili analizler, hükümet ile yakın […]

“Modern” Leviathan’a ve faşist bir geleceğe karşı: İsyan ve umut

VOLKAN YARAŞIR “Ruhlarınızı silahlandırın” Manuel Marulanda (1930- 2008) Efsanevi FARC Lideri Kapitalizmin yapısal-organik krizini simgeleyen 2007-2008 küresel krizi, uluslararası düzeyde yüksek bir konjonktüre ve olağanüstü bir momentuma geçişin göstergesi oldu. Farklı evreler geçirerek şiddetli dalgalanmalar ve gelgitlerle derinleşen kriz, kapitalizmin varoluşsal krizine dönüşüyor. Birbirini besleyen ya da tetikleyen ekolojik kriz, küresel salgın gibi yeni nesil […]

Güvencesizlik Makinesi

ASTRA TAYLOR Covid-19, dünyayı talan etmeden uzun zaman önce, güvencesizlik hali hazırda her yerdeydi. Sayısız insan barınma, sağlık ve gıda güvencesinden yoksundu. Değişen iklim koşulları, toplumları yangın ve sel riskiyle karşı karşıya bıraktıkça, çevresel güvencesizlik de artıyordu. “Sosyal mesafe” zuhur etmeden önce, kamusal alandan ve bir başkasından korkarak kapıların, kilitlerin, geçitlerin ve sınır duvarlarının ardına […]

Pandemi sonrasının iki ana eğilimi: Devlet kapitalizmi ve Güvence Hareketi

M. SİNAN MERT Pandeminin yarattığı şoke edici etkiler, özellikle kapitalist merkezlerin salgından belirgin bir biçimde etkilenmeye başladığı günlerde sermaye, devlet ve toplum arası ilişkilerde köklü değişikliklerin yaşanacağına dair beklentileri yükseltti. Neoliberal politikaların kâr merkezli yapılanmasının özellikle sağlık sistemleri üzerinde yarattığı yıkıcı sonuçlar, kamusal olanın ve kârı değil sağlığı merkeze alacak politik dönüşümlerin kendiliğinden bir zorunluluk […]

Ankara’nın Hayalleri ve Gerçekler

MEHMET YILMAZER Doğu Akdeniz ve Libya olaylarından sonra Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına da dâhil olan Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Rusya’nın müdahalesiyle ateşkes başlasa da çatışmaların bir süre daha devam edeceği görülüyor. Moskova, Ankara’yı masaya çağırmadı. Üstelik çatışmalar sırasında Putin Erdoğan’ı hiç telefonla aramadı. Bu bölgenin Rusya’nın tarihi arka bahçesi olduğu için, Ankara’nın müdahalesinin Suriye ve Libya’dan farklı […]

Latin Amerika Ne Yapacak? * Ayşe Tansever

Kıtanın en güneyinde Uruguay’dan kuzeyde ABD sınırında Meksika’ya, Latin Amerika halkları ister sağ ister sol iktidar olsun bir hareketlilik içindedir. Kıtada bir belirsizlik hakim. Olaylar sanki kıtada yeni bir döneme girileceği ya da girildiğini anlatıyor. Uzun süre sivil ya da askeri darbelerle kapitalizm bu ülkelerde iktidarda kaldı. En tepede de ABD tüm iktidarları kendi çıkarları […]

Patriyarkal Kapitalist Sisteme Karşı En Güçlü Direniş: “Feminist Grev” * Zeynep Koru

Fırtına hızıyla akan bir zamanın içinden geçerken, uluslararası çapta gelişen feminist grevlerin etkisinin ne olacağı, nereye evirileceği, kalıcı olup olmayacağı konuşuluyor, tartışılıyor. Hareketi geliştirme, yayma ve yön verme anlamında feminist grev, dünya çapındaki feministlerin, feminist hareketin en önemli gündemi. Bu yazının amacı da feminist grevlerin gelişimiyle ilgili bir özet sunmak ve ana tartışma başlıklarını aktarmak. […]