Girdi yapan admin

Kriz İçinde Neoliberal Küreselleşme *Álvaro García Linera

Birbirini besleyen dört krizin öngörülemeyen, eş zamanlı ortaya çıkışını yaşıyoruz: sağlık krizi, ekonomik kriz, iklim krizi ve siyasi kriz. Muazzam bir şaşkınlık ve ıstırap kavşağı. Toplum ve dünya sanki yolunu, gideceği yönü, kaderini kaybetmiş. Kısa ve orta vadede ne olacağını kimse bilmiyor, yeni bir salgın mı çıkacak yoksa yeni bir virüs mü ortaya çıkacak, ekonomik […]

Latin Amerika ve “Pembe Dalgalar” *Ayşe Tansever

Latin Amerika’da 2000 yıllarında birçok ilerici liderin iktidar olması ile dünya solunda bölgede bir “pembe dalga” umudu doğmuştu. Sol çevreleri neoliberalizmin ana vatanı olan kıtada yeni bir dönemin başladığı ve yavaş yavaş tüm dünyaya yayılacağı coşkusu kaplamıştı. Hatta Brezilya da Porte Allegre kentinde “başka bir dünya mümkündür!” sloganı altında 156 dünya ülkesinden sol görüşlü 100 […]

,

50. Ölüm Yıl Dönümünde Kıvılcımlı’nın Öğrettikleri * Ahmet Kale

Bu yıl temmuz ayından beri Kıvılcımlı Enstitüsü’nün girişimiyle bir dizi etkinlikle anılan Türkiye sosyalizminin büyük savaşçısı, Türkiye sosyalist hareketinin kurucu kadrolarından, teorik ve pratik yaşamıyla örnek devrimcisi Dr. Hikmet Kıvılcımlı 50 yıl önce 11 Ekim 1971 tarihinde Belgrat’ta öldü. 2021 yılı Kıvılcımlı’nın hem 50. ölüm yıl dönümü, hem de Komünist Gençler Birliği üzerinden örgütlü harekete […]

,

Tarih Tezi’nin Potansiyelleri – 1 * Muzaffer Kaya

Hikmet Kıvılcımlı, Tarih Tezi’nin ana kitabı olan Tarih Devrim Sosyalizm’in önsözünde şöyle der: “Günümüze değin uzanmış bütün problemlerin, sebep-sonuç zincirlemesiyle nasıl ta Proto-Sümerler’e dek dayanıp çıktığı dupduru anlaşılmadıkça, hiçbir somut Tarih olayı gereği gibi aydınlanamıyordu.” Kıvılcımlı’nın bu tespitine sanırım günümüzde çok fazla itiraz gelmeyecektir. Aradan geçen 56 yılda bu sözün önemi azalmamış aksine artmıştır. Günümüzün […]

,

Hikmet Kıvılcımlı ve Devrimci Hareketin İkinci Doğuşu * Mehmet Yılmazer

Aramızdan ayrılışının 50. yılında Hikmet Kıvılcımlı’yı anarken devrimci hareket, bu yarım asırlık dönemde büyük deneyler yaşamış olsa da, bugün oldukça sorunlu bir zaman aralığından geçmektedir. O günler ile bugün arasında benzerlikler aramak boşuna olur. Uzun süren zayıf ve cılız mücadele döneminden 1960’lar ile yaygın ve hızlı bir yükselişe giren devrimci hareketle önceki kuşakların ilişkisi o […]

,

Marksizm, İbn Haldun ve Kıvılcımlı Süreci * Ümit Hassan

İbn Haldun, Marx-Engels, Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın algılama, öğrenme ve öğretme süreçlerindeki zihinsel sentez üretimlerinin âdeta ayniyet içerisinde oluştuğunu görebiliyor, sezinleyebiliyoruz. Çok sözler söylendi, daha niceleri söylenecek, söz konusu kimliklerin, ayrı çağlardaki, farklı birikimlerdeki insanların birleşen ve kesişen yolları hakkında. Sadece ve sadece hiç unutulmaması gerektiğini düşündüğüm bazı temel hususlara, mes’elelere satırbaşları hâlinde değineyim. Rahat dinlenebilmesi […]

Geçmişimiz ve Geleceğimiz Olarak Kıvılcımlı’nın Praksisi *M. Sinan Mert

Kıvılcımlı’yı anlattığımız kadar anlayabiliyor muyuz? Söz konusu olan Kıvılcımlı olunca efsane bir kişiliğin hayatıyla ilgili sonu gelmez menkıbeler, yazılmış ve hatta bazıları hala bile basılmamış onlarca eser, polemikler ardı arkasına sıralanıyor. Ancak bütün bu efsane hayatın ve devasa mirasın politik bütünlüğüyle ilgili çoğu zaman çok daha az tartışılıyor. Kıvılcımlı’nın hayatı ile ilgili detaylar yoğun olarak […]

Bir film ve Osmanlı Tarihinin Maddesi

ZEYNEP KORU Ezel Akay’ın yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu Levent Kazak’la birlikte kaleme aldıkları, 2006 yılında gösterime giren “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” filmi hala ilgi çekiyor. Aslında gösterime girdiği zaman çok fazla seyirci tarafından izlenmedi film; ama yıllar içinde hakkında akademik makaleler yazıldı, üniversitelerin tarih bölümünde konu oldu, söyleşiler, seminerler düzenlendi. Bu kadar ilginin sebebi, Osmanlı […]

Hikmet Kıvılcımlı’dan günümüze

MEHMET YILMAZER Ölümünün 49. yılında Hikmet Kıvılcımlı’yı andığımız dünya onun yaşadığı yıllardan ve çağdan çok farklı. Ekim devrimini ve sosyalist sistemin kuruluşunu yaşayan Kıvılcımlı, devrimci hareketin çok özel bir konağında aramızdan ayrıldı. Devrimci hareketin 60’ların ortalarından itibaren büyük bir hızla yükselmesi tarihsel olarak ortaya bir sorun getirmişti. Tek parti yıllarının durgunluğunda çok sınırlı olan mücadele, […]

Latife Fegan ile söyleşi | “Kıvılcımlı’yı dünya Marksistlerine ulaştıramadık

MUZAFFER KAYA Hikmet Kıvılcımlı’nın 49. ölüm yıldönümü vesilesiyle yoldaşı ve yakın çalışma arkadaşı Latife Fegan’la bir söyleşi gerçekleştirdik. Latife Fegan ve eşi Fuat Fegan 1966 yılından itibaren Kıvılcımlı’nın kitaplarının yayına hazırlanmasında görev aldılar. Latife Fegan ayrıca İşsizlik ve Pahalılıkla Mücadele Derneği’nin (İPSD) ilk başkanıdır. Fegan çifti, ölümünden önce Kıvılcımlı’nın kendilerine emanet ettiği arşivinin yurt dışına […]

İlhan Uzgel ile söyleşi | Marksizm ve Dış Politika

M. SİNAN MERT Temmuz başından beri Gazete Duvar’da çok önemli yazılar yazıyorsunuz üst üste. Bunlar alt emperyalizm ve Marksizm’in dış politika sorunsallığı ile ilgili başladı. Süreçte yaşanan gelişmelerin arkasından sürekli koşturuyoruz, o yüzden sizin yaptığınız teorik ve politik müdahale son derece önemli. Türkiye’nin Suriye ve Doğu Akdeniz politikalarını alt emperyalizm kavramı çerçevesinde incelemeye çalıştınız. Ne […]

Arzu Yılmaz ile söyleşi | Ortadoğu’da Yükselen Güç: Çin ve Rusya

SEZGİN KARTAL Çatışma ve krizlere sabitlenmiş Ortadoğu’ya Hamburg Üniversitesi’nden siyaset bilimci Dr. Arzu Yılmaz ile bakıyoruz. Söyleşimizi ABD seçimleri arifesinde yapıyoruz. Dolayısıyla Trump’lı ABD’nin üç yıllık Ortadoğu siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Trump döneminde Amerika’nın Ortadoğu’yla ilgili stratejik hedefler bağlamında bir politika değişikliği olduğunu söyleyebilecek durumda değiliz. Fakat bu hedeflere ulaşma yolları açısından önemli farklar var tabii. […]