Girdi yapan admin

 İRAN’DA NELER OLDU?* – MEHMET YILMAZER

  Yol, Bahar 2018   İran’da olaylar durulmaya başlamış görünüyor. Türkiye’nin çok yakında yaşanan bu Devrim’in karekterini ve sonuçlarını değerlendirmeliyiz. Türkiye’nin ezilen insanları İran olaylarını merak ve sempatiyle izlediler. Çoğunun Hayat Mecmuası ve Hürriyet Gazetesinden okuduğu, Şah’ın aşkları ve debdebesinden öteye İran’la ilgili pek bir bilgisi yoktur. Ve yıkılmaz sanılan sırmalı Şah, bütün şatafatlı gösterisine […]

ORTA AMERİKA, ABD POLİTİKASI VE GRENADA* – AYŞE TANSEVER

  Yol, Bahar 2018   Bazı coğrafyacılar yeryüzündeki kıtaları sayarken Amerika’yı Kuzey Amerika ve Güney Amerika diye ikiye ayırırlar. Bu iki kıta parçası ortadan incecik bir köprü ile birbirine bağlanır. Burası Orta Amerika’dır. Karşısında da irili ufaklı adalar bulunur. Coğrafya kitaplarında onları gerdanlığa benzetirler. Adları Attil, Karaib ve Bahama takım adalarıdır. Orta Amerika yalnız iki […]

VAHŞİ ZAMANLAR: 1917 RUS DEVRİMİNDEN GÜNÜMÜZ DEVRİMİNE* – ALVARO GARCİA LİNERA

  Yol, Bahar 2018   Çevirenler: A. Tansever, M. Yılmazer, M. Kaya   Özet: Bu çalışma, 1917 Bolşevik Devrimi’nin günümüzde geçerliliğini ortaya koyma girişimidir. Önceki yüzyılın komünizm fikrini gerçekten marjinal tartışmalardan politik eylemin merkezine getirenin bu olay olduğu tezini bir önerme olarak ele alır. Daha sonra Bolşevik Devrimi’nin anlamı çerçevesinde dolambaçlı bir güzergahı takip ederek […]

SOVYET DEVRİMİ IŞIĞINDA LATİN AMERİKA’DA 21. YÜZYIL SOSYALİZMİ – AYŞE TANSEVER

Yol, Bahar 2018       Ekim Devrimi’nin 100. yılı olarak 2017, tüm dünya sol güçleri içinde Marksizm, Leninizm ve Sovyet Devrimi gündemli birçok tartışma, değerlendirme ve kutlamalara sahne oldu. Birçok aydın, düşünür 100 yıl sonra komünist, sosyalist düşüncenin halkların insanca yaşamalarında ve dünya sorunlarının çözümünde bir yol olduğu görüşünü dile getirdiler. Halklar da burjuva […]

KIZIL EKİM’E BUGÜNDEN BAKMAK – AIJAZ AHMAD

Yol, Bahar 2018   Çeviren: Muzaffer Kaya Frontline, V.34, S.25, 22-12-2017. http://www.frontline.in/cover-story/red-october-in-retrospect/article9982449.ece   Ekim Devrimi ile birlikte, devrimci dinamiğin odağı Doğu’ya ve genel olarak emperyalizme karşı mücadele eden ülkelere doğru kaymaya başladı. Komünizm ve anti-emperyalizm arasındaki bu simbiyoz, Kızıl Ekim’in daha kalıcı mirası olacak gibi görünmektedir. [Bu makalede, kendi başına devasa bir konu olan Kızıl […]

DEVRİMİN GÜNCELLİĞİ ÜZERİNE – M. SİNAN MERT

Yol, Bahar 2018   Sağ popülizmin birçok ülkede neo-faşist bir görünüm kazandığı, 2008 krizine ve kemer sıkma politikalarına karşı ortaya çıkan meydan direnişlerinin ve halk hareketlerinin geri çekilmekte olduğu, özellikle Türkiye’de faşizmin kurumsallaşma noktasında büyük mevziler elde ettiği bir dönemde devrim üzerine yazmak ne kadar gerçekçi? Bu meşru bir sorudur. Böylesi bir soru iki yönlü […]

EKİM DEVRİMİ’NDEN GÜNÜMÜZE – MEHMET YILMAZER

Yol, Bahar 2018   Ekim Devrimi’nin 100. yılında sadece onun tarihinden söz etmek yeterli olmaz. “Dünyayı sarsan” bir devrim 70 yıl sonra yine dünyayı sarsan bir şekilde son buldu. İnsanlık 20.yüzyıla Ekim Devrimi ile girmişti; aynı yüzyılı onun yıkılışı ile kapadı. 21. yüzyılda henüz dünyayı sarsan yeni devrimler yaşamadık. Devrimler çağı kapandı mı? Eğer kapandıysa […]

POLİTİK DURUM – MEHMET YILMAZER

Yol, Bahar 2018   YAKLAŞAN SAVAŞ The Economist’in birkaç hafta önceki sayısında ana konu “The Next War”dı. Özellikle Batı dünyasında son zamanlarda bölgesel savaşları aşan bir savaş olasılığı sık sık gündeme gelmeye başladı. Economist’ten önce 2017’de Amerikan RAND Corporation “Tehlikeli Dünyada ABD’nin Askeri Yetenekleri ve Gücü” konulu kapsamlı bir rapor hazırlamıştı. Hatta bazı Amerikan generalleri […]

ENFORMEL EKONOMİDE KADIN İŞÇİLERİN ÖRGÜTLENMESİ – NALİA KABEER, KIRSTY MILWARD VE RATNA SUDARSHAN

Yol, Yaz 2017 Bu sayımızda okurlarımızla enformel sektörde kadınların mücadele araç ve yöntemleri üzerine kıymetli bir makaleyi paylaşıyoruz: Gender & Development, 2013 Vol.21, no2 249-263 http://dx.doi.org/10.1080/13552074.2013.802145     Bu makale bir örgütün enformel ekonomide ulaşılması en zor kadınları örgütlemede karşı karşıya kaldığı zorluklarını ele almaktadır. Bu kadınların bazılarına örgütlenme ivme ve cesareti veren şey nedir? Ekonomi […]

POPÜLİZMİ TARTIŞMAK: ÖFKE GERÇEK, OLANAK MEVCUT, UMUT BAKİ – M. SİNAN MERT

Yol, Yaz 2017 Giriş: Neden yeniden popülizm? 2008 küresel krizinin en belirgin sonuçlarından birisi de popülist hareket, parti ve iktidarları yeniden siyasi tartışmanın merkezine taşıması oldu. “Popülist” terimi neo-liberal hegemonyanın tartışmasız olduğu dönemlerde, neo-liberal ekonomik dogmanın dışındaki politik tercihleri nitelemek için kullanıldı. Neo-liberalizmin halkın mülksüzleştirilmesi ve sermaye üzerindeki toplumsal denetimin tamamen ortadan kaldırılması politikalarına uyumlu olmayan […]

KÜRESELLEŞME SONRASI – MEHMET YILMAZER

Yol, Yaz  2017 Giriş Dünya yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemin ne olabileceğini öngörebilmek için tarihin çok derinliklerine inmeyeceksek, en azından Berlin Duvarı’nın yıkılışı sonrasına bakmak gerekiyor. Neoliberalizm bayrağını 80’li yılların ortalarında ABD ve İngiltere açmıştır. Duvar’ın yıkılışı ile bu süreç hız kazanmış küreselleşme adı altında, aslında yeni güç dengeleri içinde dünyanın yeniden paylaşım dönemine […]

,

“GERİ DÖNDÜRMEYECEĞİZ” – AYŞE TANSEVER

Yol, Yaz 2017 Venezüella yine iç ve dış muhalefetin saldırıları ile karşı karşıyadır. Nisan başından beri sokaklar durulmuyor. Ve ülke bir iç savaşın eşiğinde gözüküyor. Bu son olaylar neden birden ortaya çıktı? Neden muhalefet yine taraftarlarını sokaklara çağırdı? Ülkedeki son gelişmelere yakından bakmak 21. yüzyıl Bolivar Devrimi’ni ve ikili iktidar sürecini anlamak açısından önemlidir. Bilindiği gibi […]