Girdi yapan y0l

“TEK TEK ATEŞLER’’DEN BİRİSİNİ YAKABİLMEK İÇİN! – MEHMET YILMAZER

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 “Çözüm” dergisinin eleştirisi Küçük burjuva sosyalizmi “devrimci romantizm ” dönemini çoktan aşmış olmalıy­dı. Eğer 1960 sonrası yeniden doğuşu dikkate alırsak, 12 Marta kadar geçen dönem çocukluk ise, 12 Eylül’e kadar gelen dönem delikanlılık olmalıdır. 12 Eylül’den sonra ise, çocukluk ve delikanlılığın bazı sakarlıklarından kurtulabilmek gereklidir. Yeni Çözüm böyle görünmüyor. […]

“YENİDEN YAPILANMA” CUMHURİYET TARİHİNDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI – Mehmet Yılmazer

Yol,  Şubat 2000, Sayı 7 Giriş Yeni bir yüzyıla giriyoruz. Kapanan yüzyılın başlarında emperyalist devlet­ler, o günkü deyimiyle “Düvel-i Muazzama” tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun alınyazısı çiziliyordu. Dünya ilk büyük emperyalist savaşın eşiğindeydi. Emperyalizm kendi çıkarları doğrul­tusunda dünyaya yeni bir şekil verecek­ti. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, kendinden önceki tarihsel süreçle büyük ve keskin bir kopuş yaşanmıştır. I. […]

“İsyan kontrol altına alındı” – Prof. Fulya Atacan’la Röportaj

Yol, Sayı 18, Kış 2016 Prof. Fulya Atacan’la Ortadoğu ve Suriye üzerine 21 Ekim 2015’de yaptığımız röportaj   Arap coğrafyasında “Arap Baharı” olarak adlandırılan halk isyanlarının başlamasının üzerinden yaklaşık beş yıl geçti. Bu beş yılın ardından bu ülkelere baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Çok umutlu bir durum yok. İsyan, her tarafta farklı biçimlerde kontrol altına […]

THOMAS PİKETTY’NİN KAPİTALİ, MARKS’IN “KEHANETİNİ” BOŞA ÇIKARTMA ÇABASI – Mehmet YILMAZER

Yol, Kış 2016 Thomas Piketty’nin Kapital’inin Marks’ınkiyle bir benzerliği yoktur. Olması da beklenemezdi. Marks kapitalizmin işleyişini büyük bir açıklıkla tahlil etmiştir. Binlerce eleştiriye rağmen hala burjuva iktisatçıları Kapital’den bir türlü kurtulamadılar. Sosyalist sistemin yıkılışından sonra Marks’ın da tarihe gömüldüğünü düşünenler neoliberalizmin her krizinde onun hayaletiyle karşılaştılar. Özellikle 2008 büyük bunalımıyla birlikte Marks güçlü bir şekilde […]

İŞÇİ SENDİKALARINDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ – Mehmet AKYOL

Yol, Kış 2016 Ülkede işçi sendikalarının içinde bulunduğu içler acısı durum hakkında bugüne kadar yeterince tartışma yapıldı. Bu durumda çıkış konusunda yazılanlara bakıldığında ise bilinen hazır reçetelerden başka bir şey ortalarda görülmemekte. Gerek Bölge açısından gerekse de metropollerdeki yurtseverler açısından ise toplumsal mücadelenin her alanında görülen atılım henüz işçi sınıfı mücadelesi içinde pek hissedilmemekte. Oysa […]

,

VENEZÜELLA ZOR BİR DÖNEMEÇTE – Ayşe Tansever

Yol, Sayı 18, Kış 2016 Venezüella zor, tarihi günler yaşıyor. Çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Henüz sosyalist iktidarın ölüm kalım savaşı içinde olduğunu söylemek biraz abartma olacaktır, ama ciddi bir darboğazdan geçiyor. Devrimin bugüne kadarki kazanımları sınavdadır. İç ve dış koşullar onu önemli bir darboğaza sokmuştur. Buradan ya güçlenerek çıkacak ya da geri adım atmak […]

SOSYALİZM, İKTİDAR SORUNU VE ÖZYÖNETİMLER – M. Sinan Mert

Yol, Kış 2016 20. yüzyıl sosyalizminin en büyük zaafının iktidar alanında olduğu söylenebilir. İktidarın sınıf adına inşası görevinin büyük oranda sınıfın öncü partisi tarafından üstlenilmesinin, sınıfın kendisinin iktidar ilişkisinin dışında kalmasına yol açtığı açıktır. Öncünün kuruluş adına ortaya koyduğu planlamanın, üretici güçler teorisinin yanlış bir yorumuna dayanması, bu planlamanın sınıfın adına kurulan iktidarla sınıfı karşı […]

,

EKONOMİDE SOSYALİST ALTERNATİFİ YARATMAK – M. Sinan Mert

Yol, Kış 2016 2008’den bu yana derin bir krizle sarsılan kapitalizmin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. 21. Amerika’da yükselen 21. Yüzyıl Sosyalizmi dalgasını, 2008 krizi sonrası önce toplumsal hareketler, meydan eylemleri sonra da bunlardan türeyen partilerin yarattığı hareketlilik takip etti. Özellikle Ocak 2015’te Syriza’nın kemer sıkma programlarına açık karşıtlık içinde ve […]

,

Fabrikayı Geri Almak: Günümüz Krizinde İşçi Denetimi – Darioa Azzellini

Yol,  Kış 2016 Occupy Times sitesine konuşma tarihi: 26 Nisan 2015 Çeviren: Ayşe Tansever Çevirmen notu: Bu yazı Darioa Azzellini’in Zed yayınlarında çıkan “An Alternative Labour History: Worker Control and Workplace Democracy (Alternatif  Emek Tarihi: İşçi Denetimi ve İşyeri Demokrasisi) adlı kitabından bir bölümdür. Geçtiğimiz yüzyılın ilk on yılında, fabrika işgalleri ve üretimin işçilerin denetiminde […]

SOSYALİZM, İKTİDAR SORUNU VE ÖZYÖNETİMLER – M. SİNAN MERT

20. yüzyıl sosyalizminin en büyük zaafının iktidar alanında olduğu söylenebilir. İktidarın sınıf adına inşası görevinin büyük oranda sınıfın öncü partisi tarafından üstlenilmesinin, sınıfın kendisinin iktidar ilişkisinin dışında kalmasına yol açtığı açıktır. Öncünün kuruluş adına ortaya koyduğu planlamanın, üretici güçler teorisinin yanlış bir yorumuna dayanması, bu planlamanın sınıfın adına kurulan iktidarla sınıfı karşı karşıya getirmesi ve […]

Ermeni Soykırımı ve Sol Tarih Yazımı Üzerine – Muzaffer Kaya

Yol, Kış 2016 Bu oturumda felsefi olmaktan çok tarihsel ve güncel boyutları olan bir tartışma yapacağız. Nejat’ın Menkıbe’de ve diğer yazılarındaki sola ilişkin tartışmaları açmaya çalışacağız. Ben biraz daha geçmişe giderek Nejat’ın Ermeni soykırımı üzerinden solla yaptığı tartışmaya değineceğim ve sol tarih yazımındaki boşluklar üzerinde duracağım. Bu Nejat’ın Paramaz ismini almasıyla alakalı bir şey. Yani […]

ÇKP NEDEN AYAKTA? – M. Büyükkarabacak

Yol, Temmuz 2013 Giriş 21. yüzyılın ilk on yılına hızlı ekonomik kalkınması ile damgasını vuran Çin, birçok açıdan anlaşılması oldukça zor, sıra dışı bir sentez görünümü vermektedir. Sermayenin küreselleşmesi sürecinin en önemli bileşenlerinden biri olarak konumlanan, çektiği yabancı yatırımlar sonrasında “dünya fabrikası” olarak anılmaya başlayan, bu anlamıyla dünya kapitalist sistemi içerisinde çok özel bir yeri […]