Girdi yapan y0l

GORBAÇOV NE YAPIYOR? – Mehmet Yılmazer

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 2007 “Yeni Öncü” eleştirisi “Gorbaçov reformları” ile Sovyetler Bir­liği dünya politikasının odak noktasına otur­du. Dünya ölçüsünde kapitalist basın, Marksologlar, çeşitli sol çevreler Sovyetler’de olan biteni her gün yeniden yorumluyor­lar. Hatta silahsızlanma görüşmelerinde getirilen son tekliflerin boyutlarından çok, her­kes Sovyetler’de neler olduğuyla daha fazla ilgili… Emperyalist basın, Sovyetler’de atılan adımları kendi […]

İŞÇİLER VE SANAT – Kemal Saruhan

  Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 Birçok devrimci sanat adamı ve kuram­cı, yüzyılımızın ikinci çeyreğinde doğan sosyalist gerçekçiliğin, gerçekçi sanatın tarih­sel evriminde ulaşılan en yüksek aşama ol­duğunu sayısız kez dile getirdiler. Sosyalist gerçekçilik, bilimsel-maddeci temeller­de yükselen güçlü estetik kuramıyla, sana­tın tarihsel gelişiminin incelenmesinde ve sanatsal yaratım ilkelerinin saptanmasında zengin olanaklar yaratarak, sanatçı ve kuramcıya […]

ARABESK – Ertuğrul Kayserilioğlu

  Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 1987 yılının Haziran ayında arabesk hakkın­da yazmak ve kesin bir şeyler söylemek pek o kadar kolay değil. Zira yaşanan süreç, her an yeni veriler sunabiliyor, yeni oluşumlar ortaya çıkabiliyor. Ve insan, Orhan Gencebay’la, Se­zen Aksu’nun aynı hamurdan yoğrulduklarını kanıtlayabilmenin zorluğu ve zorunluluğuyla kar­şı karşıya kalıveriyor. Arabesk (Arabesque) Fransızcadan […]

27 MAYIS-12 EYLÜL

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 12 Eylül, 27 Mayıs’la açılan politik dö­nemin kapatılması oldu. Her iki müdaha­le de Ordu eliyle yapılmıştı. 12 Eylül, 27 Mayıs’ın inkârı olduğuna göre aradaki 20 yılda neler akmış, hangi değişimler yaşan­mıştı? 12 Eylül’ün sıcak etkisi altında bu so­rulara cevap aranınca ilk şekillenen tepki “her türlü yukarıdan müdahaleye karşı çık­mak” […]

KEMALİZM NEDİR?

Çağdaş Yol, Sayı 2, Temmuz 1987 Kemalizm 1960 sonrası iki ayrı döneminde iki ayrı yönden tartışma gündemine geldi. 1965’lerde özellikle gençlik hareketi içinde konu ol­du. “Amerikan emperyalizmine karşı” yeni bir kurtuluş savaşı özleyen gençlik, ilk Kurtuluş Savaşı’nın öncü kadrolarına ve parolalarına ilgi duydu. Kemalizm nasıl bir sınıf ve düşünce te­meline dayanmıştı? Genç beyinler bu sorunla […]

SANCILI ÇİN – Ayşe Tansever   

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987   Son aylarda dünyamızın çeşitli yerlerinde öğrenci olaylarına tanık olduk. Gençliğin ülke olaylarına karşı çok duyarlı olduğuna ve tavrını cesurca ortaya koyduğuna şüphe yok. Çin’de üniversite gençliğinin gösterilerini bu ışıkta değerlendirmek gerekir. Geride bıraktığımız bir buçuk ay Çin gençliği ilk önce bir kentten başlayıp sonra birçok yerde sokaklara döküldü. […]

ÖĞRENCİ GENÇLİK HAREKETİ VE ÖRGÜTLENMESİ – Orhan Dinçok

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987   Geçen dönem ilk belirtileri görülen öğrenci hareketleri 86 sonbaharı ile yükselme eğilimine girdi. Bu noktada ortaya çıkan bazı problemleri incelemeliyiz. Önce kısaca geçmişe bir göz atalım. 12 Mart öncesinin öğrenci hareketlerinde belli bir birlik havasını görüyoruz. Ama bu birlik bizce yetkin-modern bir önderliğin politikası sonucu sağlanmış değil. Henüz […]

ÖĞRENCİ HAREKETİNDEKİ TARTIŞMALAR VE SON DURUM – Nevruz Çağlar

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 1984, yenilgi psikozu içinde ve depolitizasyon etkisindeki öğrenci gençliğin bu havayı katmerleştiren örgütsüzlüğünü aşma yönünde ilk adımları attığı yıl oldu. YÖK, atılan adımları olabildiğince küçültüp yavaşlatan bukağıydı. İkinci bukağı ise bizzat dernekler yasasının kendisiydi. Sonuçta dernek kurarak örgütlenmeye çalışanlar için dernek kurma yıllara yayılan bir sürece dönüştü. Ve hemen […]

Sendika İçi Demokrasi – Ali Işıkçı

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 Tartışmalı bir toplantı için hazırlanmış konuşma Böyle eğitici bir tartışmalı toplantı düzenledikleri için arkadaşlarımızı huzurunuzda tebrik eder teşekkürlerimizi sunarız. A- Türkiye’de “Sendika-içi Demokrasi “den söz edilebilir mi? Konunun can alıcı temellerine inebilmek için işe bir soruyla başlamak istiyorum. Konuyu işçi arkadaşlara açtığımda ilginç bir tepkiyle karşılaştım: “Her işimiz bitmiş […]

DİSK OLAYINA GENEL BAKIŞ

Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 12 Eylül’le birlikte fiilen kapatılan DİSK geçenlerde mahkeme kararıyla resmen kapatıldı. Bu gelişme karşısında ister istemez yeni bir DİSK’in kurulması konusu gündeme geldi. Fakat aynı zamanda 12 Eylül’le birlikte işçi sınıfının “birliğini” Türk-İş içinde gerçekleştirme yönünde parolalar atıldı. Eski hızlı DİSK’çilerin bir kısmının şimdi neredeyse Türk-İş’çi kesilmesi 12 Eylül’ün […]

YENİ İNSAN, YENİ AYDIN, YENİ EDEBİYAT – Kemal Saruhan

  Çağdaş Yol, Sayı 1, Mart 1987 Türk edebiyatının dünyaca tanınmış eserler yaratamamış olması, sık sık tartışılan konulardan biridir. Bu tartışma zaman zaman öyle hassas boyutlara ulaşır ki kelli felli aydınlarımız Türkiye de roman var mı, yok mu gibi anlamsız ve oyalayıcı sorularla uğraşmaktan kendilerini alamazlar. Türk romanının gelişim özellikleri, toplumsal yapı ve edebiyat arasındaki […]